Search
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Resultate

 

 

Fakulteite5846/3/2019 1:15:44 PM6/3/2019 1:15:44 PMProgramme Nagraadse Programme Jaarboek​ Tygerberg-kampuskaart Worces​tor-kampuskaart Voorgraadse Programme Nagraadse Programme Jaarboek​ Kaart STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans86939659http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty{82F2429B-3DBE-47E4-8F36-489E9F83E99C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Jaarboek14996351/17/2017 1:10:02 PM1/17/2017 1:10:02 PMJaarboek 2017    1/17/2017 15:11 Ficker, Tanya [tanya@sun.ac.zaSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Forms/AllItems.aspxhttp://www.sun.ac.zahtmlTruehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{890222EE-405B-4C32-A029-3DAD1A42571C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Extended Degree Program in Arts and Social Sciences VERLENGDE GRAADPROGRAM30041711/29/2019 12:42:01 PM11/29/2019 12:42:01 PMWELKOM BY DIE VERLENGDE GRAADPROGRAM (VGP) IN DIE FAKULTEIT LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE U kan meer lees oor die VGP ​in die 2019 Jaarboek op bladsye 15-16 en 342-343 STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts418957http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/edp{D4C6FEAA-1B0F-470E-9752-096B867CE6C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Beurse en Lenings Jaarboek - 2015 - Engels162065711/28/2014 11:57:25 AM11/28/2014 11:57:25 AMBursaries and Loans CALENDAR 2015 PART 2Bursaries and Loans i Contact the Bursaries and Loans office Tel Calendar Classification The University Calendar is divided into the STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0607a973-c67d-4fcc-ac7a-3c7f91a98f72}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0607a973-c67d-4fcc-ac7a-3c7f91a98f72}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligtinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{0607A973-C67D-4FCC-AC7A-3C7F91A98F72}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Beurse en Lenings Jaarboek - 2015 - Engels.pdf?d=w0607a973c67d4fccac7a3c7f91a98f72~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek 2017162062512/21/2016 3:23:23 PM12/21/2016 3:23:23 PMNeem egter kennis die Universiteit se bepalings in Deel 1 (Algemeen) van die Jaarboek wat op jou van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die Fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboekhttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{4B153307-A657-4F31-8D64-A89A4E693926}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek/Jaarboek 2017.pdf?d=w4b153307a6574f318d64a89a4e693926~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Afrikaans162066111/28/2014 1:16:55 PM11/28/2014 1:16:55 PMDie Universiteit behou hom die reg voor van al die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is. Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c743a0ec-373f-415f-819d-7ebf2b6d3ee1}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c743a0ec-373f-415f-819d-7ebf2b6d3ee1}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligtinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{C743A0EC-373F-415F-819D-7EBF2B6D3EE1}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Afrikaans.pdf?d=wc743a0ec373f415f819d7ebf2b6d3ee1~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Studentegelde Jaarboek - 2015 - Afrikaans162068312/23/2014 10:57:08 AM12/23/2014 10:57:08 AMvan al die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is. 4.3 Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={007fc1e1-c8ef-444b-9d4c-b528c2424e02}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={007fc1e1-c8ef-444b-9d4c-b528c2424e02}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligtinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{007FC1E1-C8EF-444B-9D4C-B528C2424E02}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Studentegelde Jaarboek - 2015 - Afrikaans.pdf?d=w007fc1e1c8ef444b9d4cb528c2424e02~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Beurse en Lenings - AFR162056710/14/2013 9:23:35 AM10/14/2013 9:23:35 AMbehou hom die reg voor om te eniger tyd wysigings aan die Jaarboek aan te bring is egter gedra om te verseker dat die Jaarboek die tersaaklike inligting wat met die ter STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={712ef6d9-60bd-40a5-8fd0-7244546e11c6}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={712ef6d9-60bd-40a5-8fd0-7244546e11c6}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{712EF6D9-60BD-40A5-8FD0-7244546E11C6}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Beurse en Lenings - AFR.pdf?d=w712ef6d960bd40a58fd07244546e11c6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Studente Gelde - AFR16205692/12/2014 10:00:59 AM2/12/2014 10:00:59 AMPrivaat Sak X1 MATIELAND 7602 JAARBOEKVERDELING Gerieflikheidshalwe is die Jaarboek in die volgende dele verdeel STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c60ae330-1b41-4fbf-8cc3-a72ebec4e10b}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c60ae330-1b41-4fbf-8cc3-a72ebec4e10b}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{C60AE330-1B41-4FBF-8CC3-A72EBEC4E10B}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Studente Gelde - AFR.pdf?d=wc60ae3301b414fbf8cc3a72ebec4e10b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Studentegelde Jaarboek - 2015 - Engels162068412/23/2014 1:15:36 PM12/23/2014 1:15:36 PMStudent Fees CALENDAR 2015 PART 3CALENDAR 1. Amendments, Liability and Accuracy 1.1. In this publication any expression signifying one of the genders includes the other gender STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d3af4893-e4f8-41ae-8af9-297ff4e8bce6}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d3af4893-e4f8-41ae-8af9-297ff4e8bce6}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting41030http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{D3AF4893-E4F8-41AE-8AF9-297FF4E8BCE6}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Studentegelde Jaarboek - 2015 - Engels.pdf?d=wd3af4893e4f841ae8af9297ff4e8bce6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Verwante Resultate

 

 

Fakulteite5846/3/2019 1:15:44 PM6/3/2019 1:15:44 PMProgramme Nagraadse Programme Jaarboek​ Tygerberg-kampuskaart Worces​tor-kampuskaart Voorgraadse Programme Nagraadse Programme Jaarboek​ Kaart STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans86939659http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty{82F2429B-3DBE-47E4-8F36-489E9F83E99C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Jaarboek14996351/17/2017 1:10:02 PM1/17/2017 1:10:02 PMJaarboek 2017    1/17/2017 15:11 Ficker, Tanya [tanya@sun.ac.zaSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Forms/AllItems.aspxhttp://www.sun.ac.zahtmlTruehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{890222EE-405B-4C32-A029-3DAD1A42571C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Extended Degree Program in Arts and Social Sciences VERLENGDE GRAADPROGRAM30041711/29/2019 12:42:01 PM11/29/2019 12:42:01 PMWELKOM BY DIE VERLENGDE GRAADPROGRAM (VGP) IN DIE FAKULTEIT LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE U kan meer lees oor die VGP ​in die 2019 Jaarboek op bladsye 15-16 en 342-343 STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts418957http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/edp{D4C6FEAA-1B0F-470E-9752-096B867CE6C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Beurse en Lenings Jaarboek - 2015 - Engels162065711/28/2014 11:57:25 AM11/28/2014 11:57:25 AMBursaries and Loans CALENDAR 2015 PART 2Bursaries and Loans i Contact the Bursaries and Loans office Tel Calendar Classification The University Calendar is divided into the STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0607a973-c67d-4fcc-ac7a-3c7f91a98f72}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0607a973-c67d-4fcc-ac7a-3c7f91a98f72}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligtinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{0607A973-C67D-4FCC-AC7A-3C7F91A98F72}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Beurse en Lenings Jaarboek - 2015 - Engels.pdf?d=w0607a973c67d4fccac7a3c7f91a98f72~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek 2017162062512/21/2016 3:23:23 PM12/21/2016 3:23:23 PMNeem egter kennis die Universiteit se bepalings in Deel 1 (Algemeen) van die Jaarboek wat op jou van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die Fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboekhttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{4B153307-A657-4F31-8D64-A89A4E693926}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek/Jaarboek 2017.pdf?d=w4b153307a6574f318d64a89a4e693926~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Afrikaans162066111/28/2014 1:16:55 PM11/28/2014 1:16:55 PMDie Universiteit behou hom die reg voor van al die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is. Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c743a0ec-373f-415f-819d-7ebf2b6d3ee1}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c743a0ec-373f-415f-819d-7ebf2b6d3ee1}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligtinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{C743A0EC-373F-415F-819D-7EBF2B6D3EE1}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Afrikaans.pdf?d=wc743a0ec373f415f819d7ebf2b6d3ee1~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Studentegelde Jaarboek - 2015 - Afrikaans162068312/23/2014 10:57:08 AM12/23/2014 10:57:08 AMvan al die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is. 4.3 Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={007fc1e1-c8ef-444b-9d4c-b528c2424e02}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={007fc1e1-c8ef-444b-9d4c-b528c2424e02}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligtinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{007FC1E1-C8EF-444B-9D4C-B528C2424E02}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Studentegelde Jaarboek - 2015 - Afrikaans.pdf?d=w007fc1e1c8ef444b9d4cb528c2424e02~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Beurse en Lenings - AFR162056710/14/2013 9:23:35 AM10/14/2013 9:23:35 AMbehou hom die reg voor om te eniger tyd wysigings aan die Jaarboek aan te bring is egter gedra om te verseker dat die Jaarboek die tersaaklike inligting wat met die ter STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={712ef6d9-60bd-40a5-8fd0-7244546e11c6}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={712ef6d9-60bd-40a5-8fd0-7244546e11c6}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{712EF6D9-60BD-40A5-8FD0-7244546E11C6}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Beurse en Lenings - AFR.pdf?d=w712ef6d960bd40a58fd07244546e11c6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Studente Gelde - AFR16205692/12/2014 10:00:59 AM2/12/2014 10:00:59 AMPrivaat Sak X1 MATIELAND 7602 JAARBOEKVERDELING Gerieflikheidshalwe is die Jaarboek in die volgende dele verdeel STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c60ae330-1b41-4fbf-8cc3-a72ebec4e10b}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c60ae330-1b41-4fbf-8cc3-a72ebec4e10b}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsinghttp://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{C60AE330-1B41-4FBF-8CC3-A72EBEC4E10B}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Studente Gelde - AFR.pdf?d=wc60ae3301b414fbf8cc3a72ebec4e10b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Studentegelde Jaarboek - 2015 - Engels162068412/23/2014 1:15:36 PM12/23/2014 1:15:36 PMStudent Fees CALENDAR 2015 PART 3CALENDAR 1. Amendments, Liability and Accuracy 1.1. In this publication any expression signifying one of the genders includes the other gender STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d3af4893-e4f8-41ae-8af9-297ff4e8bce6}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d3af4893-e4f8-41ae-8af9-297ff4e8bce6}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting41030http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{D3AF4893-E4F8-41AE-8AF9-297FF4E8BCE6}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Studentegelde Jaarboek - 2015 - Engels.pdf?d=wd3af4893e4f841ae8af9297ff4e8bce6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515