Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

FINAL_Eerstejaarsboekie_2018 VAN DIE DEKAAN448795212/5/2018 9:12:59 AM12/5/2018 9:12:59 AMBaie welkom op die pragtige Matie-kampus MOET jy die nuutste weergawe (2018) van die Natuurwetenskappe Jaarboek (Deel 5) gebruik Kry ’n kopie van die 2018 Jaarboek by STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b240cde-d6ea-42dd-8f26-8c3c0714f46a}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b240cde-d6ea-42dd-8f26-8c3c0714f46a}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/20182619VAN DIE DEKAAN ;FROM THE DEAN ;Kontakpersone in die fakulteit / Who to contact in the Faculty ;Hoe om te registreer ;How to register ;Programme vir 2018 ;Programmes for 2018 ;Eerstejaarskurrikula 2018 ;First Year Curricula for 2018 ;Verstaan die terminologie ;Dosente 2018 Lecturers ;Handboeke 2018 Text books ;Ontmoet jou programkoördineerders Meet your programme coordinators ;Alles oor roosters ;All about timetables ;Klasindelings vir Wetenskap in Konteks 178 ;Class groupings for Science in Context 178 ;Steun vir studente;Support for students;Departementele leiers / Departmental leaders 0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{4B240CDE-D6EA-42DD-8F26-8C3C0714F46A}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2018/FINAL_Eerstejaarsboekie_2018.docx?d=w4b240cded6ea42dd8f268c3c0714f46a~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE45078741/13/2016 9:11:00 AM1/13/2016 9:11:00 AMGESKATTE STUDIEGELD PER JAAR VIR BSc programme in 2016 Reisgelde (slegs vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap, Biodiversiteti Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={376d3d16-d1fb-41bc-927c-32c728d69022}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={376d3d16-d1fb-41bc-927c-32c728d69022}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/Forms/AllItems.aspx13150http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{376D3D16-D1FB-41BC-927C-32C728D69022}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/Natuurwetenskap_Akademie_Voorgraads_Geskattestudiegelde_estimated_study_fees.docx?d=w376d3d16d1fb41bc927c32c728d69022~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
mastersInEducationalPsychology37871795/26/2014 2:05:00 PM5/26/2014 2:05:00 PMVisit www.sun.ac.za/university/jaarboek (Part 6) for further information Go to www.sun.ac.za/university/jaarboek (Part 6) OR e-mail Stellenbosch University Client STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={515ef0b4-fd17-4eee-8de4-4e8e29cf0f76}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={515ef0b4-fd17-4eee-8de4-4e8e29cf0f76}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Educational Psychology Documents2076Department of Educational Psychology STELLENBOSCH UNIVERSITY30A13FA10http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{515EF0B4-FD17-4EEE-8DE4-4E8E29CF0F76}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Educational Psychology Documents/mastersInEducationalPsychology.docx?d=w515ef0b4fd174eee8de44e8e29cf0f76~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
FORM B_New module information 2017 FORM B | VORM B Module information | Module-inligting39252239/21/2018 5:58:00 AM9/21/2018 5:58:00 AMPlease complete this Form B for each module of a new Calendar | Voltooi asseblief ook die jaarboekinskrywing vir volgende jaar se Jaarboek Inskrywing in die US Jaarboek (Afrikaans STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6f2120f6-3328-4571-b654-1e24607918d7}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6f2120f6-3328-4571-b654-1e24607918d7}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx195170http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl{6F2120F6-3328-4571-B654-1E24607918D7}http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/Documents/FORM B_New module information 2017.doc?d=w6f2120f633284571b6541e24607918d7~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
EBW Jaarboek 201845411132/7/2018 7:37:31 AM2/7/2018 7:37:31 AMdie Jaarboekdele is by www.sun.ac.za/Jaarboek beskikbaar. Die verdeling van die Jaarboek te vergewis van al die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/business-management/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={85bea77b-cd8a-40d4-809a-b1a6d279821e}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/business-management/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={85bea77b-cd8a-40d4-809a-b1a6d279821e}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/business-management/Documents/Honours587670http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/business-management{85BEA77B-CD8A-40D4-809A-B1A6D279821E}http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/business-management/Documents/Honours/EBW Jaarboek 2018.pdf?d=w85bea77bcd8a40d4809ab1a6d279821e~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
MEdPsych_201939143752/19/2018 6:36:07 PM2/19/2018 6:36:07 PMinfo@sun.ac.za PROGRAMME INFORMATION: See Calendar (Jaarboek) 2018 Part 6 & Part 1 Aims of program: see Calendar (Jaarboek) 2018 Part 6, pages 89 – 91 The aim STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0b8abf89-f6e1-49f1-a82c-bf9e1792bd4a}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0b8abf89-f6e1-49f1-a82c-bf9e1792bd4a}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/eAansoek213191150http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{0B8ABF89-F6E1-49F1-A82C-BF9E1792BD4A}http://www.sun.ac.za/english/Documents/eAansoek2/MEdPsych_2019.pdf?d=w0b8abf89f6e149f1a82cbf9e1792bd4a~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
2014_GGSW_Jaarboek_ENG39287712/4/2014 9:18:14 AM2/4/2014 9:18:14 AMFaculty of Medicine and Health Sciences Dean: Prof JA Volmink BSc, MB,ChB (Cape Town), DCH (SA), MPH (Harvard), DPhil (Oxon), MASSAf CALENDAR 2014 PART 12Table of Contents 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/2014224140http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{6454B1F7-DA48-4CC5-9C9B-448AA167C859}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/2014/2014_GGSW_Jaarboek_ENG.pdf?d=w6454b1f7da484cc59c9b448aa167c859~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE395938112/4/2018 12:25:00 PM12/4/2018 12:25:00 PMGeskatte studiegelde vir die eerste jaar van BSc programme in 2019 (Moduleheffings vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8a9838d8-f98b-4317-b81c-61f16663ba40}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8a9838d8-f98b-4317-b81c-61f16663ba40}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2018671610http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{8A9838D8-F98B-4317-B81C-61F16663BA40}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2018/Geskattestudiegelde.docx?d=w8a9838d8f98b4317b81c61f16663ba40~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
AANSOEKVORM Aansoekvorm / Application form39144586/21/2013 7:39:00 AM6/21/2013 7:39:00 AMaansoek om die hermerk van die volgende / hereby apply for the re-mark of the following is onderhewig aan die bepalings van die Algemene Jaarboek (deel 1) (2013) bl 140 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={a82bc491-026b-4fa1-8b28-e30228de20eb}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={a82bc491-026b-4fa1-8b28-e30228de20eb}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/maties_docs31240http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english{A82BC491-026B-4FA1-8B28-E30228DE20EB}http://www.sun.ac.za/english/Documents/maties_docs/Aansoek_Hermerk 2013 Finaal.doc?d=wa82bc491026b4fa18b28e30228de20eb~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
AANSOEKVORM Aansoekvorm / Application form39241721/29/2015 8:31:00 AM1/29/2015 8:31:00 AMaansoek om die hermerk van die volgende / hereby apply for the re-mark of the following is onderhewig aan die bepalings van die Algemene Jaarboek (deel 1) (2015) bl 113 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4342debb-0292-4de5-ba43-2c0c9d45fb09}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4342debb-0292-4de5-ba43-2c0c9d45fb09}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Exams-and-tests28230http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/students{4342DEBB-0292-4DE5-BA43-2C0C9D45FB09}http://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Exams-and-tests/Aansoek-Hermerk 2014 Finaal.doc?d=w4342debb02924de5ba432c0c9d45fb09~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Related Results

 

 

Jaarboek40008221/17/2017 1:10:02 PM1/17/2017 1:10:02 PMJaarboek 2017    1/17/2017 15:11 Ficker, Tanya [tanya@sun.ac.zaSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://www.sun.ac.zahtmlTruehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{890222EE-405B-4C32-A029-3DAD1A42571C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Jaarboek - Studente Gelde - ENG39489342/12/2014 9:43:04 AM2/12/2014 9:43:04 AMStudent Fees CALENDAR 2014 PART 3Student fees 1 CONTACT THE STUDENT FEES OFFICE Tel Student fees 2 Student fees 3 TABLE OF CONTENTS 1. General Information STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eafa2a90-6b59-42ff-8a84-9a2d8fec4448}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eafa2a90-6b59-42ff-8a84-9a2d8fec4448}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing279110http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{EAFA2A90-6B59-42FF-8A84-9A2D8FEC4448}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Studente Gelde - ENG.pdf?d=weafa2a906b5942ff8a849a2d8fec4448~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
FINAL_Eerstejaarsboekie_2018 VAN DIE DEKAAN448795212/5/2018 9:12:59 AM12/5/2018 9:12:59 AMBaie welkom op die pragtige Matie-kampus MOET jy die nuutste weergawe (2018) van die Natuurwetenskappe Jaarboek (Deel 5) gebruik Kry ’n kopie van die 2018 Jaarboek by STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b240cde-d6ea-42dd-8f26-8c3c0714f46a}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b240cde-d6ea-42dd-8f26-8c3c0714f46a}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/20182619VAN DIE DEKAAN ;FROM THE DEAN ;Kontakpersone in die fakulteit / Who to contact in the Faculty ;Hoe om te registreer ;How to register ;Programme vir 2018 ;Programmes for 2018 ;Eerstejaarskurrikula 2018 ;First Year Curricula for 2018 ;Verstaan die terminologie ;Dosente 2018 Lecturers ;Handboeke 2018 Text books ;Ontmoet jou programkoördineerders Meet your programme coordinators ;Alles oor roosters ;All about timetables ;Klasindelings vir Wetenskap in Konteks 178 ;Class groupings for Science in Context 178 ;Steun vir studente;Support for students;Departementele leiers / Departmental leaders 0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{4B240CDE-D6EA-42DD-8F26-8C3C0714F46A}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2018/FINAL_Eerstejaarsboekie_2018.docx?d=w4b240cded6ea42dd8f268c3c0714f46a~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Extended Degree Program in Arts and Social Sciences Home45506101/16/2019 2:22:13 PM1/16/2019 2:22:13 PMWELKOM BY DIE VERLENGDE GRAADPROGRAM IN DIE FAKULTEIT LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE U kan meer lees oor die VGP ​in die 2019 Jaarboek op bladsye 15-16 en 342-343 STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts941175http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/edp{D4C6FEAA-1B0F-470E-9752-096B867CE6C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE45078741/13/2016 9:11:00 AM1/13/2016 9:11:00 AMGESKATTE STUDIEGELD PER JAAR VIR BSc programme in 2016 Reisgelde (slegs vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap, Biodiversiteti Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={376d3d16-d1fb-41bc-927c-32c728d69022}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={376d3d16-d1fb-41bc-927c-32c728d69022}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/Forms/AllItems.aspx13150http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{376D3D16-D1FB-41BC-927C-32C728D69022}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/Natuurwetenskap_Akademie_Voorgraads_Geskattestudiegelde_estimated_study_fees.docx?d=w376d3d16d1fb41bc927c32c728d69022~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE247034212/4/2018 12:25:00 PM12/4/2018 12:25:00 PMGeskatte studiegelde vir die eerste jaar van BSc programme in 2019 (Moduleheffings vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8a9838d8-f98b-4317-b81c-61f16663ba40}&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8a9838d8-f98b-4317-b81c-61f16663ba40}&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/20180https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/science{8A9838D8-F98B-4317-B81C-61F16663BA40}https://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2018/Geskattestudiegelde.docx?d=w8a9838d8f98b4317b81c61f16663ba40~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
FORM B_New module information 2017 FORM B | VORM B Module information | Module-inligting45309799/21/2018 5:58:00 AM9/21/2018 5:58:00 AMPlease complete this Form B for each module of a new Calendar | Voltooi asseblief ook die jaarboekinskrywing vir volgende jaar se Jaarboek Inskrywing in die US Jaarboek (Afrikaans STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5cb4420e-f4f0-462f-8b6b-7ce575690e7c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5cb4420e-f4f0-462f-8b6b-7ce575690e7c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx14670http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{5CB4420E-F4F0-462F-8B6B-7CE575690E7C}http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/FORM B_New module information 2017.doc?d=w5cb4420ef4f0462f8b6b7ce575690e7c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG394893210/15/2013 8:52:12 AM10/15/2013 8:52:12 AMBursaries and Loans CALENDAR 2014 PART 2Bursaries and Loans i Contact the Bursaries and Loans office Tel Calendar Classification The University Calendar is divided into the STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3ec1e51c-7a27-4cdb-ab89-2aa4ede6954f}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3ec1e51c-7a27-4cdb-ab89-2aa4ede6954f}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing545140http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{3EC1E51C-7A27-4CDB-AB89-2AA4EDE6954F}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG.pdf?d=w3ec1e51c7a274cdbab892aa4ede6954f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek 2017394897712/21/2016 3:23:23 PM12/21/2016 3:23:23 PMNeem egter kennis die Universiteit se bepalings in Deel 1 (Algemeen) van die Jaarboek wat op jou van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die Fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek1208350http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{4B153307-A657-4F31-8D64-A89A4E693926}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek/Jaarboek 2017.pdf?d=w4b153307a6574f318d64a89a4e693926~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Engels281888011/28/2014 1:17:27 PM11/28/2014 1:17:27 PMFaculty of Engineering Dean: Prof JH Knoetze BEng, PhD (Eng) (Stell), FSAAE CALENDAR 2015 PART 11 Amendments, Accountability and Accuracy In this publication, words that indicate STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={109b2d7d-e3e4-4fbf-a057-eea9a079814c}&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={109b2d7d-e3e4-4fbf-a057-eea9a079814c}&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting0https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{109B2D7D-E3E4-4FBF-A057-EEA9A079814C}https://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Engels.pdf?d=w109b2d7de3e44fbfa057eea9a079814c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515