Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

EBW3627811/14/2016 7:02:47 PM1/14/2016 7:02:47 PMal die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={2372af74-fbb7-446f-97d6-d265f5298cf3}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={2372af74-fbb7-446f-97d6-d265f5298cf3}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current293690http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{2372AF74-FBB7-446F-97D6-D265F5298CF3}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/EBW.pdf?d=w2372af74fbb7446f97d6d265f5298cf3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
2014_GGSW_Jaarboek_ENG3628502/4/2014 9:18:14 AM2/4/2014 9:18:14 AMFaculty of Medicine and Health Sciences Dean: Prof JA Volmink BSc, MB,ChB (Cape Town), DCH (SA), MPH (Harvard), DPhil (Oxon), MASSAf CALENDAR 2014 PART 12Table of Contents 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/20141630http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{6454B1F7-DA48-4CC5-9C9B-448AA167C859}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/2014/2014_GGSW_Jaarboek_ENG.pdf?d=w6454b1f7da484cc59c9b448aa167c859~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG3877068/27/2014 11:41:59 AM8/27/2014 11:41:59 AMBursaries and Loans CALENDAR 2014 PART 2Bursaries and Loans i Contact the Bursaries and Loans office Tel Calendar Classification The University Calendar is divided into the STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={70710f73-d146-49a5-9ecf-ee39b6bde7de}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={70710f73-d146-49a5-9ecf-ee39b6bde7de}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/Documents/Postgrads1440http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology{70710F73-D146-49A5-9ECF-EE39B6BDE7DE}http://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/Documents/Postgrads/Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG.pdf?d=w70710f73d14649a59ecfee39b6bde7de~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE38990011/28/2016 2:18:00 PM11/28/2016 2:18:00 PMGeskatte studiegelde vir die eerste jaar van BSc programme in 2017 (Moduleheffings vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6606561a-2683-4750-8fe9-9b22b6da35ce}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6606561a-2683-4750-8fe9-9b22b6da35ce}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/201581130http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{6606561A-2683-4750-8FE9-9B22B6DA35CE}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2015/Geskattestudiegelde.docx?d=w6606561a268347508fe99b22b6da35ce~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
AANSOEKVORM Aansoekvorm / Application form3502416/21/2013 7:39:00 AM6/21/2013 7:39:00 AMaansoek om die hermerk van die volgende / hereby apply for the re-mark of the following is onderhewig aan die bepalings van die Algemene Jaarboek (deel 1) (2013) bl 140 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={a82bc491-026b-4fa1-8b28-e30228de20eb}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={a82bc491-026b-4fa1-8b28-e30228de20eb}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/maties_docs1650http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english{A82BC491-026B-4FA1-8B28-E30228DE20EB}http://www.sun.ac.za/english/Documents/maties_docs/Aansoek_Hermerk 2013 Finaal.doc?d=wa82bc491026b4fa18b28e30228de20eb~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Jaarboek Deel 10 EBW36756112/3/2013 7:44:26 AM12/3/2013 7:44:26 AMBIng, MBA (Stell), PhD (Witw) JAARBOEK 2014 DEEL 10i Inhoudsopgawe ALFABETIESE VAKLYS STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={7246d236-25c7-40f2-9eba-2d2b83245b24}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={7246d236-25c7-40f2-9eba-2d2b83245b24}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/Documents/Forms/AllItems.aspx1340http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting{7246D236-25C7-40F2-9EBA-2D2B83245B24}http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/accounting/Documents/Jaarboek Deel 10 EBW.pdf?d=w7246d23625c740f29eba2d2b83245b24~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
mastersInEducationalPsychology3713025/26/2014 2:05:00 PM5/26/2014 2:05:00 PMVisit www.sun.ac.za/university/jaarboek (Part 6) for further information Go to www.sun.ac.za/university/jaarboek (Part 6) OR e-mail Stellenbosch University Client STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={515ef0b4-fd17-4eee-8de4-4e8e29cf0f76}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={515ef0b4-fd17-4eee-8de4-4e8e29cf0f76}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Educational Psychology Documents62Department of Educational Psychology STELLENBOSCH UNIVERSITY30A13FA10http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{515EF0B4-FD17-4EEE-8DE4-4E8E29CF0F76}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Educational Psychology Documents/mastersInEducationalPsychology.docx?d=w515ef0b4fd174eee8de44e8e29cf0f76~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
AANSOEKVORM3777746/23/2017 8:16:00 AM6/23/2017 8:16:00 AMAansoek om die hermerk van die volgende / hereby apply for the re-mark of the following is onderhewig aan die bepalings van die Algemene Jaarboek (deel 1) (2017) bl 134 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={57419c7a-5ba5-40a7-a685-0bbf56444403}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={57419c7a-5ba5-40a7-a685-0bbf56444403}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Exams-and-tests/20173622290http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/students{57419C7A-5BA5-40A7-A685-0BBF56444403}http://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Exams-and-tests/2017/Aansoek-Hermerk 2017 Finaal.doc?d=w57419c7a5ba540a7a6850bbf56444403~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Masters in Educational Support3798645/28/2015 9:52:00 AM5/28/2015 9:52:00 AMGo to www.sun.ac.za/university/jaarboek/ (Part 6) or email SU client services at besoek www.sun.ac.za/university/jaarboek/ (Deel 6) of kontak US kliëntediens STS_ListItem_851http://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9c852fb2-06db-4591-b3a3-41b24fe2e73e}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9c852fb2-06db-4591-b3a3-41b24fe2e73e}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Lists/dualnotices/My Items View2240http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{9C852FB2-06DB-4591-B3A3-41B24FE2E73E}http://www.sun.ac.za/english/PublishingImages/Lists/dualnotices/My Items View/2016-2017 MED SUPPORT OPV ONDERSTEUNING.docx?d=w9c852fb206db4591b3a341b24fe2e73e~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE38990212/2/2015 3:03:00 PM12/2/2015 3:03:00 PMGESKATTE STUDIEGELD PER JAAR VIR BSc programme in 2016 Reisgelde (slegs vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap, Biodiversiteti Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={957d70fd-db92-404b-b940-b6ea0d8b8e74}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={957d70fd-db92-404b-b940-b6ea0d8b8e74}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2015320http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{957D70FD-DB92-404B-B940-B6EA0D8B8E74}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2015/Natuurwetenskap_Akademie_Voorgraads_Geskattestudiegelde_estimated_study_fees.docx?d=w957d70fddb92404bb940b6ea0d8b8e74~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Related Results

 

 

Jaarboek3654041/17/2017 1:10:02 PM1/17/2017 1:10:02 PMJaarboek 2017    1/17/2017 15:11 Ficker, Tanya <tanya@sun.ac.zaSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.sun.ac.zahtmlTruehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{890222EE-405B-4C32-A029-3DAD1A42571C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
EBW3627811/14/2016 7:02:47 PM1/14/2016 7:02:47 PMal die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={2372af74-fbb7-446f-97d6-d265f5298cf3}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={2372af74-fbb7-446f-97d6-d265f5298cf3}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current293690http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{2372AF74-FBB7-446F-97D6-D265F5298CF3}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/EBW.pdf?d=w2372af74fbb7446f97d6d265f5298cf3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek 201616811611/18/2017 4:56:35 PM11/18/2017 4:56:35 PMIn hierdie fakulteitspublikasies sal jy programinligting, sowel as fakulteitsinligting, vind Verder sal jy in die publikasies (soos aangedui) inligting oor die Universiteit se STS_ListItem_850278970http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty{3CB50503-EE36-464A-B371-300804A824E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Jaarboek & Gebeure16918911/17/2017 10:56:37 AM11/17/2017 10:56:37 AMJaarboek 2015 Jaarboek 2016 Jaarboek 2017 STS_ListItem_850209600http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri{760BCE2D-9B81-4FB4-9871-02B183C40474}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Jaarboek 201738118612/21/2016 3:23:23 PM12/21/2016 3:23:23 PMNeem egter kennis die Universiteit se bepalings in Deel 1 (Algemeen) van die Jaarboek wat op jou van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die Fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek143440http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{4B153307-A657-4F31-8D64-A89A4E693926}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek/Jaarboek 2017.pdf?d=w4b153307a6574f318d64a89a4e693926~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Voorgraadse Programme17158411/12/2017 12:08:54 AM11/12/2017 12:08:54 AMna die relevante dele van die Jaarboek om die programme wat die departement aanbied, te Title    Background Image Location    Description Link Location    Launch Behavior STS_ListItem_850152240http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/economy/industrial-psychology{12B4143C-D28B-4E49-871A-5FB406ED03BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG38119010/15/2013 8:52:12 AM10/15/2013 8:52:12 AMBursaries and Loans CALENDAR 2014 PART 2Bursaries and Loans i Contact the Bursaries and Loans office Tel Calendar Classification The University Calendar is divided into the STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3ec1e51c-7a27-4cdb-ab89-2aa4ede6954f}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3ec1e51c-7a27-4cdb-ab89-2aa4ede6954f}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing4280http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{3EC1E51C-7A27-4CDB-AB89-2AA4EDE6954F}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG.pdf?d=w3ec1e51c7a274cdbab892aa4ede6954f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
2014_GGSW_Jaarboek_ENG3628502/4/2014 9:18:14 AM2/4/2014 9:18:14 AMFaculty of Medicine and Health Sciences Dean: Prof JA Volmink BSc, MB,ChB (Cape Town), DCH (SA), MPH (Harvard), DPhil (Oxon), MASSAf CALENDAR 2014 PART 12Table of Contents 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/20141630http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{6454B1F7-DA48-4CC5-9C9B-448AA167C859}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/2014/2014_GGSW_Jaarboek_ENG.pdf?d=w6454b1f7da484cc59c9b448aa167c859~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Engels38120411/28/2014 1:17:27 PM11/28/2014 1:17:27 PMFaculty of Engineering Dean: Prof JH Knoetze BEng, PhD (Eng) (Stell), FSAAE CALENDAR 2015 PART 11 Amendments, Accountability and Accuracy In this publication, words that indicate STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={109b2d7d-e3e4-4fbf-a057-eea9a079814c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={109b2d7d-e3e4-4fbf-a057-eea9a079814c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting1710http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{109B2D7D-E3E4-4FBF-A057-EEA9A079814C}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Ingenieurswese 2015 Jaarboek - Engels.pdf?d=w109b2d7de3e44fbfa057eea9a079814c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Studente Gelde - ENG3811922/12/2014 9:43:04 AM2/12/2014 9:43:04 AMStudent Fees CALENDAR 2014 PART 3Student fees 1 CONTACT THE STUDENT FEES OFFICE Tel Student fees 2 Student fees 3 TABLE OF CONTENTS 1. General Information STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eafa2a90-6b59-42ff-8a84-9a2d8fec4448}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eafa2a90-6b59-42ff-8a84-9a2d8fec4448}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing1220http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{EAFA2A90-6B59-42FF-8A84-9A2D8FEC4448}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Studente Gelde - ENG.pdf?d=weafa2a906b5942ff8a849a2d8fec4448~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515