Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

JaarboekAFR3682212/9/2017 1:08:38 PM2/9/2017 1:08:38 PM Deel 1, 2 en 3 van die Jaarboek bevat algemene inligting wat op alle studente van  Die elektroniese weergawes van die Jaarboekdele is beskikbaar by www.sun.ac.za/Jaarboek STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={16c24665-a093-4e3a-b42d-e7ddbf7a7492}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={16c24665-a093-4e3a-b42d-e7ddbf7a7492}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/Documents/CurrentDocs172230http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences{16C24665-A093-4E3A-B42D-E7DDBF7A7492}http://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/Documents/CurrentDocs/JaarboekAFR.pdf?d=w16c24665a0934e3ab42de7ddbf7a7492~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Ingenieurswese36272512/21/2016 3:23:23 PM12/21/2016 3:23:23 PMNeem egter kennis die Universiteit se bepalings in Deel 1 (Algemeen) van die Jaarboek wat op jou van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die Fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={87872e64-4fde-4bc9-be33-671dda4cb20f}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={87872e64-4fde-4bc9-be33-671dda4cb20f}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current11871800http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{87872E64-4FDE-4BC9-BE33-671DDA4CB20F}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Ingenieurswese.pdf?d=w87872e644fde4bc9be33671dda4cb20f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
FINAL_Eerstejaarsboekie_20182964991/15/2018 9:55:06 AM1/15/2018 9:55:06 AMMOET jy die nuutste weergawe (2018) van die Natuurwetenskappe Jaarboek (Deel 5) gebruik Kry ’n kopie van die 2018 Jaarboek by: www.sun.ac.za/science onder “Vir Studente” of ’n STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={59b04edb-d718-4e72-b561-d0129fcf4387}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={59b04edb-d718-4e72-b561-d0129fcf4387}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/201832320http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{59B04EDB-D718-4E72-B561-D0129FCF4387}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2018/FINAL_Eerstejaarsboekie_2018.pdf?d=w59b04edbd7184e72b561d0129fcf4387~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
2014_GGSW_Jaarboek_ENG3628502/4/2014 9:18:14 AM2/4/2014 9:18:14 AMFaculty of Medicine and Health Sciences Dean: Prof JA Volmink BSc, MB,ChB (Cape Town), DCH (SA), MPH (Harvard), DPhil (Oxon), MASSAf CALENDAR 2014 PART 12Table of Contents 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6454b1f7-da48-4cc5-9c9b-448aa167c859}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/20144430http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{6454B1F7-DA48-4CC5-9C9B-448AA167C859}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/2014/2014_GGSW_Jaarboek_ENG.pdf?d=w6454b1f7da484cc59c9b448aa167c859~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG3877068/27/2014 11:41:59 AM8/27/2014 11:41:59 AMBursaries and Loans CALENDAR 2014 PART 2Bursaries and Loans i Contact the Bursaries and Loans office Tel Calendar Classification The University Calendar is divided into the STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={70710f73-d146-49a5-9ecf-ee39b6bde7de}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={70710f73-d146-49a5-9ecf-ee39b6bde7de}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/Documents/Postgrads2830http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology{70710F73-D146-49A5-9ECF-EE39B6BDE7DE}http://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/conservation-ecology/Documents/Postgrads/Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG.pdf?d=w70710f73d14649a59ecfee39b6bde7de~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
FORM B_New module information 2017 FORM B | VORM B Module information | Module-inligting14781312/5/2017 9:19:00 AM12/5/2017 9:19:00 AMPlease complete this Form B for each module of a new Calendar | Voltooi asseblief ook die jaarboekinskrywing vir volgende jaar se Jaarboek Inskrywing in die US Jaarboek (Afrikaans STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={f8d7c34e-a411-40c2-bd09-3514996517fb}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={f8d7c34e-a411-40c2-bd09-3514996517fb}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/Documents/Academic Planning650http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ{F8D7C34E-A411-40C2-BD09-3514996517FB}http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/Documents/Academic Planning/FORM B_New module information 2017.doc?d=wf8d7c34ea41140c2bd093514996517fb~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
AANSOEKVORM Aansoekvorm / Application form3602396/21/2013 7:39:00 AM6/21/2013 7:39:00 AMaansoek om die hermerk van die volgende / hereby apply for the re-mark of the following is onderhewig aan die bepalings van die Algemene Jaarboek (deel 1) (2013) bl 140 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={669d3e57-0c79-49d2-8030-dc78664ef189}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={669d3e57-0c79-49d2-8030-dc78664ef189}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Exams-and-tests2870http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/students{669D3E57-0C79-49D2-8030-DC78664EF189}http://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Exams-and-tests/Aansoek-Hermerk 2013 Finaal.doc?d=w669d3e570c7949d28030dc78664ef189~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE38990212/2/2015 3:03:00 PM12/2/2015 3:03:00 PMGESKATTE STUDIEGELD PER JAAR VIR BSc programme in 2016 Reisgelde (slegs vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap, Biodiversiteti Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={957d70fd-db92-404b-b940-b6ea0d8b8e74}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={957d70fd-db92-404b-b940-b6ea0d8b8e74}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2015920http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{957D70FD-DB92-404B-B940-B6EA0D8B8E74}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2015/Natuurwetenskap_Akademie_Voorgraads_Geskattestudiegelde_estimated_study_fees.docx?d=w957d70fddb92404bb940b6ea0d8b8e74~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE/ FACULTY OF SCIENCE3899001/15/2018 9:15:48 AM1/15/2018 9:15:48 AMGeskatte studiegelde vir die eerste jaar van BSc programme in 2018 (Moduleheffings vir sekere modules in Geologie, Tekstielwetenskap Detail is beskikbaar in Jaarboek, Deel 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6606561a-2683-4750-8fe9-9b22b6da35ce}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6606561a-2683-4750-8fe9-9b22b6da35ce}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2015206630http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{6606561A-2683-4750-8FE9-9B22B6DA35CE}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2015/Geskattestudiegelde.docx?d=w6606561a268347508fe99b22b6da35ce~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
EBW3627811/14/2016 7:02:47 PM1/14/2016 7:02:47 PMal die bepalings in Deel 1 van die Jaarboek wat op hulle van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={2372af74-fbb7-446f-97d6-d265f5298cf3}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={2372af74-fbb7-446f-97d6-d265f5298cf3}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current6031090http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{2372AF74-FBB7-446F-97D6-D265F5298CF3}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/EBW.pdf?d=w2372af74fbb7446f97d6d265f5298cf3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Related Results

 

 

Jaarboek~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Jaarboek3654041/17/2017 1:10:02 PM1/17/2017 1:10:02 PMJaarboek 2017    1/17/2017 15:11 Ficker, Tanya <tanya@sun.ac.zaSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.sun.ac.zahtmlTruehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{890222EE-405B-4C32-A029-3DAD1A42571C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
JaarboekAFR3682212/9/2017 1:08:38 PM2/9/2017 1:08:38 PM Deel 1, 2 en 3 van die Jaarboek bevat algemene inligting wat op alle studente van  Die elektroniese weergawes van die Jaarboekdele is beskikbaar by www.sun.ac.za/Jaarboek STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={16c24665-a093-4e3a-b42d-e7ddbf7a7492}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={16c24665-a093-4e3a-b42d-e7ddbf7a7492}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/Documents/CurrentDocs172230http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences{16C24665-A093-4E3A-B42D-E7DDBF7A7492}http://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/Documents/CurrentDocs/JaarboekAFR.pdf?d=w16c24665a0934e3ab42de7ddbf7a7492~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek & Gebeure1691891/21/2018 12:03:41 AM1/21/2018 12:03:41 AMJaarboek 2015 Jaarboek 2016 Jaarboek 2017 STS_ListItem_850373730http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri{760BCE2D-9B81-4FB4-9871-02B183C40474}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Jaarboek 20161681161/20/2018 11:57:22 PM1/20/2018 11:57:22 PMIn hierdie fakulteitspublikasies sal jy programinligting, sowel as fakulteitsinligting, vind Verder sal jy in die publikasies (soos aangedui) inligting oor die Universiteit se STS_ListItem_850459670http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty{3CB50503-EE36-464A-B371-300804A824E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Jaarboek 201738118612/21/2016 3:23:23 PM12/21/2016 3:23:23 PMNeem egter kennis die Universiteit se bepalings in Deel 1 (Algemeen) van die Jaarboek wat op jou van toepassing is.  Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die Fakulteitsjaarboekdele STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={4b153307-a657-4f31-8d64-a89a4e693926}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek256320http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{4B153307-A657-4F31-8D64-A89A4E693926}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Jaarboek/Jaarboek 2017.pdf?d=w4b153307a6574f318d64a89a4e693926~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG38119010/15/2013 8:52:12 AM10/15/2013 8:52:12 AMBursaries and Loans CALENDAR 2014 PART 2Bursaries and Loans i Contact the Bursaries and Loans office Tel Calendar Classification The University Calendar is divided into the STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3ec1e51c-7a27-4cdb-ab89-2aa4ede6954f}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={3ec1e51c-7a27-4cdb-ab89-2aa4ede6954f}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing110260http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{3EC1E51C-7A27-4CDB-AB89-2AA4EDE6954F}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Beurse en Lenings - ENG.pdf?d=w3ec1e51c7a274cdbab892aa4ede6954f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Jaarboek - Studente Gelde - ENG3811922/12/2014 9:43:04 AM2/12/2014 9:43:04 AMStudent Fees CALENDAR 2014 PART 3Student fees 1 CONTACT THE STUDENT FEES OFFICE Tel Student fees 2 Student fees 3 TABLE OF CONTENTS 1. General Information STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eafa2a90-6b59-42ff-8a84-9a2d8fec4448}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eafa2a90-6b59-42ff-8a84-9a2d8fec4448}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing41140http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{EAFA2A90-6B59-42FF-8A84-9A2D8FEC4448}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Befondsing/Jaarboek - Studente Gelde - ENG.pdf?d=weafa2a906b5942ff8a849a2d8fec4448~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Studentegelde Jaarboek - 2015 - Engels38122412/23/2014 1:15:36 PM12/23/2014 1:15:36 PMStudent Fees CALENDAR 2015 PART 3CALENDAR 1. Amendments, Liability and Accuracy 1.1. In this publication any expression signifying one of the genders includes the other gender STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d3af4893-e4f8-41ae-8af9-297ff4e8bce6}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={d3af4893-e4f8-41ae-8af9-297ff4e8bce6}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting4850http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng{D3AF4893-E4F8-41AE-8AF9-297FF4E8BCE6}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng/Documents/Nagraadse Inligting/Studentegelde Jaarboek - 2015 - Engels.pdf?d=wd3af4893e4f841ae8af9297ff4e8bce6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
2017_AgriWet_(afr)3816395/3/2017 10:24:19 AM5/3/2017 10:24:19 AM Deel 1, 2 en 3 van die Jaarboek bevat algemene inligting wat op alle studente van  Die elektroniese weergawes van die Jaarboekdele is beskikbaar by www.sun.ac.za/Jaarboek STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/forestry/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ac9dfad8-34ce-40f7-9fb9-fb542107308a}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/forestry/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={ac9dfad8-34ce-40f7-9fb9-fb542107308a}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/forestry/Documents/Forms/AllItems.aspx4420http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/forestry{AC9DFAD8-34CE-40F7-9FB9-FB542107308A}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/forestry/Documents/2017_AgriWet_(afr).pdf?d=wac9dfad834ce40f79fb9fb542107308a~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
FINAL_Eerstejaarsboekie_20182964991/15/2018 9:55:06 AM1/15/2018 9:55:06 AMMOET jy die nuutste weergawe (2018) van die Natuurwetenskappe Jaarboek (Deel 5) gebruik Kry ’n kopie van die 2018 Jaarboek by: www.sun.ac.za/science onder “Vir Studente” of ’n STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={59b04edb-d718-4e72-b561-d0129fcf4387}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={59b04edb-d718-4e72-b561-d0129fcf4387}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/201832320http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/science{59B04EDB-D718-4E72-B561-D0129FCF4387}http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/Documents/For students/2018/FINAL_Eerstejaarsboekie_2018.pdf?d=w59b04edbd7184e72b561d0129fcf4387~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515