Search
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Resultate

 

 

Universiteit Stellenbosch4323467Universiteit Stellenbosch Tuisblad5/17/2023 1:47:02 PM5/17/2023 1:47:02 PMAfrika-oplossings nodig om SA se onbekende dooies te help identifiseer — Kathryn Smith Akademiese Programme ​Jaarboeke Taal ​by die Universiteit Stellenbosch STS_Webhttp://www.sun.ac.za8785849542http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties Maties Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/staffnet Staffnet Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/human-resources Human%20Resources Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty Fakulteite http://www.sun.ac.za/afrikaans/Finance Finance Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/events.aspx Events http://www.sun.ac.za/afrikaans/students Students Studente http://www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/notices.aspx Kennisgewing2http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{C0D78A79-21BA-47F1-9B45-E5EC03E0F1DB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Maties Home43301545/9/2023 7:29:42 AM5/9/2023 7:29:42 AMProfessionele dienste vir leerders in graad 9-12 Bemagtig jou leerdersVra dat 'n adviseur jou ons nuwe handelsmerk Interaktiewe kampuskaart Taal @ US Maties Sport Voornemende STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans1096231451http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties{9E6917B7-EF72-428D-9DF2-D17A74D8EB60}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Universiteit Stellenbosch University Universiteit Stellenbosch University SENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER/ CENTRE FOR TEACHING AND LEARNING44666518/14/2018 12:45:00 PM8/14/2018 12:45:00 PMDEKBLAD/ COVER PAGE: STUDENTETERUGVOER OOR DOSENTE EN MODULES STUDENT FEEDBACK ABOUT LECTURER’S AND MODULES Hierdie dekblad moet Taal-voorkeur van Verslag: Afrikaans Engels STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={51b7406f-54fe-4dae-bdb2-40ae50d7074c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={51b7406f-54fe-4dae-bdb2-40ae50d7074c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx6620http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{51B7406F-54FE-4DAE-BDB2-40AE50D7074C}http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Studenteterugvoer Dekblad.doc?d=w51b7406f54fe4daebdb240ae50d7074c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Fees44355693/7/2023 10:14:35 AM3/7/2023 10:14:35 AMons nuwe handelsmerk Interaktiewe kampuskaart Taal @ US Maties Sport Voornemende STS_ListItem_850http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/Forms/AllItems.aspx148212440http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties{7B3AA3D2-1A69-4EAD-A3D6-34520E5A7B03}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
F44667639/18/2019 9:34:00 AM9/18/2019 9:34:00 AMOverall, this lecturer is an effective teacher The lecturer assesses student work fairly and efficiently The lecturer demonstrates good communication and presentation skills STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1185952e-bc41-458a-9232-5de9e31a7c0c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1185952e-bc41-458a-9232-5de9e31a7c0c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx11970http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{1185952E-BC41-458A-9232-5DE9E31A7C0C}http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/DATABANKVRAE.doc?d=w1185952ebc41458a92325de9e31a7c0c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Welcome Home43301401/31/2023 7:35:31 AM1/31/2023 7:35:31 AMAs ’n student van die Universiteit Stellenbosch, het jy toegang tot die wye verskeidenheid steundienste van ons Afdeling Koshuisreëls Taalbeleid Dissiplinêre KodeRoosters STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans33421233http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{A68E78D3-A411-4A3F-BA03-FF23C1F96509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
About About Stellenbosch University43303367/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AMDie studente-inskrywings het met 4.4% van 2013 tot 2014 gestyg Prof Wim de Villiers is die 12de Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch Taal by US STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans15220199http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Survival manual for students with disabilities and special learning needs on the SU campus47146071/7/2014 9:22:00 AM1/7/2014 9:22:00 AMKantoor vir Studente met Spesiale Leerbehoeftes (Gestremdhede SO THAT WE CAN HELP YOU studente is dit beter om in sommige vakke heeltemal na hulle tweede taal oor te skakel STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eea4cf24-9d32-4799-acb9-9e7b88c51509}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eea4cf24-9d32-4799-acb9-9e7b88c51509}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/Policy Documents/WORD DOCUMENTS0http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy{EEA4CF24-9D32-4799-ACB9-9E7B88C51509}http://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/Policy Documents/WORD DOCUMENTS/Survival manual for students with disabilities and special learning needs on the SU campus.doc?d=weea4cf249d324799acb99e7b88c51509~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Apply44355533/7/2023 10:09:37 AM3/7/2023 10:09:37 AMons nuwe handelsmerk Interaktiewe kampuskaart Taal @ US Maties Sport Voornemende STS_ListItem_850http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/Forms/AllItems.aspx4139512770http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties{2A06D9EC-EC07-45AD-83C7-64ADD4EC999F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Library Orientation Schedule443565112/1/2017 1:28:10 PM12/1/2017 1:28:10 PMGroep 1 / Group 1 (vanne / surnames A-F BA in Taal en Kultuur / BA in Language and Culture B Spraak-, Taal- en Gehoorterapie / B in Speech-, Language and Hearing Therapy STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={777d0682-3dc5-48d7-b0de-130007d87c02}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={777d0682-3dc5-48d7-b0de-130007d87c02}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/Documents/Forms/AllItems.aspx810http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{777D0682-3DC5-48D7-B0DE-130007D87C02}http://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/Documents/Library Orientation Schedule.pdf?d=w777d06823dc548d7b0de130007d87c02~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Verwante Resultate

 

 

Universiteit Stellenbosch4323467Universiteit Stellenbosch Tuisblad5/17/2023 1:47:02 PM5/17/2023 1:47:02 PMAfrika-oplossings nodig om SA se onbekende dooies te help identifiseer — Kathryn Smith Akademiese Programme ​Jaarboeke Taal ​by die Universiteit Stellenbosch STS_Webhttp://www.sun.ac.za8785849542http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties Maties Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/staffnet Staffnet Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/human-resources Human%20Resources Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty Fakulteite http://www.sun.ac.za/afrikaans/Finance Finance Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/events.aspx Events http://www.sun.ac.za/afrikaans/students Students Studente http://www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/notices.aspx Kennisgewing2http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{C0D78A79-21BA-47F1-9B45-E5EC03E0F1DB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Maties Home43301545/9/2023 7:29:42 AM5/9/2023 7:29:42 AMProfessionele dienste vir leerders in graad 9-12 Bemagtig jou leerdersVra dat 'n adviseur jou ons nuwe handelsmerk Interaktiewe kampuskaart Taal @ US Maties Sport Voornemende STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans1096231451http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties{9E6917B7-EF72-428D-9DF2-D17A74D8EB60}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Universiteit Stellenbosch University Universiteit Stellenbosch University SENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER/ CENTRE FOR TEACHING AND LEARNING44666518/14/2018 12:45:00 PM8/14/2018 12:45:00 PMDEKBLAD/ COVER PAGE: STUDENTETERUGVOER OOR DOSENTE EN MODULES STUDENT FEEDBACK ABOUT LECTURER’S AND MODULES Hierdie dekblad moet Taal-voorkeur van Verslag: Afrikaans Engels STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={51b7406f-54fe-4dae-bdb2-40ae50d7074c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={51b7406f-54fe-4dae-bdb2-40ae50d7074c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx6620http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{51B7406F-54FE-4DAE-BDB2-40AE50D7074C}http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Studenteterugvoer Dekblad.doc?d=w51b7406f54fe4daebdb240ae50d7074c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Fees44355693/7/2023 10:14:35 AM3/7/2023 10:14:35 AMons nuwe handelsmerk Interaktiewe kampuskaart Taal @ US Maties Sport Voornemende STS_ListItem_850http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/Forms/AllItems.aspx148212440http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties{7B3AA3D2-1A69-4EAD-A3D6-34520E5A7B03}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
F44667639/18/2019 9:34:00 AM9/18/2019 9:34:00 AMOverall, this lecturer is an effective teacher The lecturer assesses student work fairly and efficiently The lecturer demonstrates good communication and presentation skills STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1185952e-bc41-458a-9232-5de9e31a7c0c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1185952e-bc41-458a-9232-5de9e31a7c0c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx11970http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{1185952E-BC41-458A-9232-5DE9E31A7C0C}http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/DATABANKVRAE.doc?d=w1185952ebc41458a92325de9e31a7c0c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Welcome Home43301401/31/2023 7:35:31 AM1/31/2023 7:35:31 AMAs ’n student van die Universiteit Stellenbosch, het jy toegang tot die wye verskeidenheid steundienste van ons Afdeling Koshuisreëls Taalbeleid Dissiplinêre KodeRoosters STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans33421233http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{A68E78D3-A411-4A3F-BA03-FF23C1F96509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
About About Stellenbosch University43303367/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AMDie studente-inskrywings het met 4.4% van 2013 tot 2014 gestyg Prof Wim de Villiers is die 12de Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch Taal by US STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans15220199http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Survival manual for students with disabilities and special learning needs on the SU campus47146071/7/2014 9:22:00 AM1/7/2014 9:22:00 AMKantoor vir Studente met Spesiale Leerbehoeftes (Gestremdhede SO THAT WE CAN HELP YOU studente is dit beter om in sommige vakke heeltemal na hulle tweede taal oor te skakel STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eea4cf24-9d32-4799-acb9-9e7b88c51509}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={eea4cf24-9d32-4799-acb9-9e7b88c51509}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/Policy Documents/WORD DOCUMENTS0http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/policy{EEA4CF24-9D32-4799-ACB9-9E7B88C51509}http://www.sun.ac.za/afrikaans/policy/Policy Documents/WORD DOCUMENTS/Survival manual for students with disabilities and special learning needs on the SU campus.doc?d=weea4cf249d324799acb99e7b88c51509~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Apply44355533/7/2023 10:09:37 AM3/7/2023 10:09:37 AMons nuwe handelsmerk Interaktiewe kampuskaart Taal @ US Maties Sport Voornemende STS_ListItem_850http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/Forms/AllItems.aspx4139512770http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties{2A06D9EC-EC07-45AD-83C7-64ADD4EC999F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Library Orientation Schedule443565112/1/2017 1:28:10 PM12/1/2017 1:28:10 PMGroep 1 / Group 1 (vanne / surnames A-F BA in Taal en Kultuur / BA in Language and Culture B Spraak-, Taal- en Gehoorterapie / B in Speech-, Language and Hearing Therapy STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={777d0682-3dc5-48d7-b0de-130007d87c02}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={777d0682-3dc5-48d7-b0de-130007d87c02}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/Documents/Forms/AllItems.aspx810http://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{777D0682-3DC5-48D7-B0DE-130007D87C02}http://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/Documents/Library Orientation Schedule.pdf?d=w777d06823dc548d7b0de130007d87c02~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515