Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

PETER BEETS Dr. Michael Le Cordeur: CURRICULUM VITAE54979758/8/2012 9:24:00 AM8/8/2012 9:24:00 AMAfrikaans Education: BEd II, III, IV 2011 Current Chairman Breytenbach Taal en Kultuursentrum Wellington 2007 Current Taal in Onderwys : uitdagings en geleenthede STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={aa981122-4838-42a7-a81f-51d4162c025c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={aa981122-4838-42a7-a81f-51d4162c025c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Forms/AllItems.aspx17110http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{AA981122-4838-42A7-A81F-51D4162C025C}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Le_Cordeur_M_2012.doc?d=waa981122483842a7a81f51d4162c025c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
TAAL AAN DIE UNIVERSITEIT (ENG) 1 December 2017 Facilitated learning opportunities (lectures, tutorials and practicals)549724511/30/2017 1:50:00 PM11/30/2017 1:50:00 PMLanguages of tuition at Stellenbosch University Stellenbosch University (SU) is committed to knowledge exchange in a diverse society and, through its Language Policy, seeks to STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={21baf1a6-efb2-4588-ba6c-d029a974c37f}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={21baf1a6-efb2-4588-ba6c-d029a974c37f}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/welcome/Documents/20170http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/welcome{21BAF1A6-EFB2-4588-BA6C-D029A974C37F}http://www.sun.ac.za/english/welcome/Documents/2017/TAAL AAN DIE UNIVERSITEIT (ENG) 1 December 2017.docx?d=w21baf1a6efb24588ba6cd029a974c37f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Faculty of Educ_Differentiated Teaching Learning Approaches_2022_BEd FOUNDATION PHASE_Sem 1 BEd FOUNDATION PHASE54975942/3/2022 11:22:00 AM2/3/2022 11:22:00 AMFaculty of Education: Differentiated Teaching and Learning Approaches: Semester 1 The Faculty of Education will be following a differentiated approach Afr Eerste Add Taal (Ond) (GF STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={586b148b-9be8-47bb-be47-af9b3b5d4a6e}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={586b148b-9be8-47bb-be47-af9b3b5d4a6e}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{586B148B-9BE8-47BB-BE47-AF9B3B5D4A6E}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Faculty of Educ_Differentiated Teaching Learning Approaches_2022_BEd FOUNDATION PHASE_Sem 1.docx?d=w586b148b9be847bbbe47af9b3b5d4a6e~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
!voorwerk#des 2017#4.indd Beste Matie-graduandus552877312/1/2017 10:59:22 AM12/1/2017 10:59:22 AMHartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna Die taal verryk ook hierdie seremonie met interessante terme STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017140921PROGRAM VIR DIE EERSTE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE FIRST CEREMONY ;THE FACULTY OF SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WOKUQALA;IFAKHALTHI YOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI;PROGRAM VIR DIE TWEEDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE SECOND CEREMONY;THE FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESIBINI;IFAKHALTHI YEZAMACHIZA NEENZULULWAZI KWEZEMPILO ;PROGRAM VIR DIE DERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEITE OPVOEDKUNDE EN KRYGSKUNDE ;PROGRAMME FOR THE THIRD CEREMONY;THE FACULTIES OF EDUCATION AND MILITARY SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESITHATHU;IIFAKHALTHI EYEZEMFUNDO NEYOBUNZULULWAZI KWEZOMKHOSI;PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP A)*0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/students{08B7666D-E847-4EBE-B7BF-AEF0EC606799}http://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/gradeboek_des17_fin.docx?d=w08b7666de8474ebeb7bfaef0ec606799~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
MEMORANDUM REGULATION REGARDING EXEMPTION FROM COMBINED TUITION FEES AT STELLENBOSCH UNIVERSITY55083876/10/2014 3:51:48 PM6/10/2014 3:51:48 PMThe form of proof, for example, an affidavit or financial statements, but not limited to these, as well as the acceptance of such proof by SU, will be at the sole discretion of SU STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/Finance/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={033bd930-8f43-414c-9089-db87d8a83644}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Finance/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={033bd930-8f43-414c-9089-db87d8a83644}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Finance/Documents/Fin_Forms37450http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/Finance{033BD930-8F43-414C-9089-DB87D8A83644}http://www.sun.ac.za/english/Finance/Documents/Fin_Forms/GN0130-Regulations regarding exemption from combined tution fees at Stellenbosch University.docx?d=w033bd9308f43414c9089db87d8a83644~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Language Taalgebruik by Ekspo vir Jong Wetenskaplikes Language used at Expo for Young Scientists55640057/4/2016 9:39:00 AM7/4/2016 9:39:00 AMVir die streekkompetisie mag leerders hul navorsing in die taal van hul keuse aanbied Tolke moet asb voorsien word indien Afrikaans of Engels nie as taal gebruik word nie STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0259d51d-ee2a-49ad-8e90-76657191dfa3}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0259d51d-ee2a-49ad-8e90-76657191dfa3}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/Documents/EXPO/Links docs4820http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep{0259D51D-EE2A-49AD-8E90-76657191DFA3}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/Documents/EXPO/Links docs/Language.docx?d=w0259d51dee2a49ad8e9076657191dfa3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
vdmerwe_michele54979887/25/2012 6:22:00 AM7/25/2012 6:22:00 AMvan semantiese inligting in die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal as standaard verklarende woordeboek, Tydskrif vir STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={50bcb4c5-cd68-496c-b411-c0d219744632}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={50bcb4c5-cd68-496c-b411-c0d219744632}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Forms/AllItems.aspx4910http://www.sun.ac.zadocxFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{50BCB4C5-CD68-496C-B411-C0D219744632}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/vdmerwe_michele.doc?d=w50bcb4c5cd68496cb411c0d219744632~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Klasroosters: Inligting547603711/13/2017 6:20:00 AM11/13/2017 6:20:00 AMAs jy van module of kursus verander het, sal jou nuwe rooster op die web wees die Spraak- Taal- en Gehoorterapie: Die Afdeling sal dit verskaf/Me Zenda Jansen (Admin A3008 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9e962ebe-8ad9-463e-891f-0a457cd73515}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9e962ebe-8ad9-463e-891f-0a457cd73515}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/registrar9200http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{9E962EBE-8AD9-463E-891F-0A457CD73515}http://www.sun.ac.za/english/Documents/registrar/Klasrooster inligting2018_Class Timetable information2018.docx?d=w9e962ebe8ad9463e891f0a457cd73515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Communication from Council 28 September 2015 SU Council accepts motions on transformation and Language Policy540666710/7/2015 11:28:00 AM10/7/2015 11:28:00 AMThe Stellenbosch University Council held its meeting scheduled for Monday 28 September 2015 at the Faculty of Medicine and Health Sciences on the Tygerberg campus STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={416094a0-c833-4bfa-8723-46d24228fde4}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={416094a0-c833-4bfa-8723-46d24228fde4}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Forms/AllItems.aspx1372Transformation;Discussion with Portfolio Committee;Open discussion on campus;Protest;Support for SU mission ;Policy on discrimination;Sexual harassment;Staff corps;Student corps;SU improves in the rankings;USB again top management school ;New research chairs;Women in five new SARChI research chairs ;National awards for emerging researchers ;Agricultural engineer honoured ;Clusters facilitate student success;ICT in Learning and Teaching;Social impact for a better future;SU makes solar power breakthrough;Court ruling on debt orders0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{416094A0-C833-4BFA-8723-46D24228FDE4}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Communication from Council 28 September 2015.docx?d=w416094a0c8334bfa872346d24228fde4~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Kernstatistiek-2018 Kernstatistiek 2018 Core statistics 2018550749111/19/2018 7:03:00 AM11/19/2018 7:03:00 AMIn 2018 was 31 765 studente in totaal by die Universiteit Stellenbosch (US en 10.3% 'n ander amptelike Suid-Afrikaanse taal as huistaal aangedui, met 4.1% 'n internasionale taal STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={83db9d2f-e97e-4f45-adcb-d249b1ecb8ae}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={83db9d2f-e97e-4f45-adcb-d249b1ecb8ae}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Documents/Statistics/20180http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{83DB9D2F-E97E-4F45-ADCB-D249B1ECB8AE}http://www.sun.ac.za/english/Documents/Statistics/2018/Kernstatistiek-2018.docx?d=w83db9d2fe97e4f45adcbd249b1ecb8ae~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Universiteit Stellenbosch5402755Universiteit Stellenbosch Tuisblad11/10/2022 6:53:07 AM11/10/2022 6:53:07 AMCovid-19 het SA se MIV-teikens gestrem, maar ook geleenthede vir innovasie gebring Akademiese Programme ​Jaarboeke Taal ​by die Universiteit Stellenbosch STS_Webhttp://www.sun.ac.za7481048903http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties Maties Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management Management Algemene%20Bestuur http://www.sun.ac.za/afrikaans/tenders Tenders Universiteit%20Stellenbosch%20Tenders http://www.sun.ac.za/afrikaans/staffnet Staffnet Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/events.aspx Events http://www.sun.ac.za/afrikaans/data-science-and-computational-thinking Data%20Science%20and%20Computational%20Thinking Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/Finance Finance Home2http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{C0D78A79-21BA-47F1-9B45-E5EC03E0F1DB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
PETER BEETS Dr. Michael Le Cordeur: CURRICULUM VITAE54979758/8/2012 9:24:00 AM8/8/2012 9:24:00 AMAfrikaans Education: BEd II, III, IV 2011 Current Chairman Breytenbach Taal en Kultuursentrum Wellington 2007 Current Taal in Onderwys : uitdagings en geleenthede STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={aa981122-4838-42a7-a81f-51d4162c025c}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={aa981122-4838-42a7-a81f-51d4162c025c}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Forms/AllItems.aspx17110http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{AA981122-4838-42A7-A81F-51D4162C025C}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Curriculum Studies documents/Le_Cordeur_M_2012.doc?d=waa981122483842a7a81f51d4162c025c~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
TAAL AAN DIE UNIVERSITEIT (ENG) 1 December 2017 Facilitated learning opportunities (lectures, tutorials and practicals)549724511/30/2017 1:50:00 PM11/30/2017 1:50:00 PMLanguages of tuition at Stellenbosch University Stellenbosch University (SU) is committed to knowledge exchange in a diverse society and, through its Language Policy, seeks to STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={21baf1a6-efb2-4588-ba6c-d029a974c37f}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/welcome/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={21baf1a6-efb2-4588-ba6c-d029a974c37f}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/welcome/Documents/20170http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/welcome{21BAF1A6-EFB2-4588-BA6C-D029A974C37F}http://www.sun.ac.za/english/welcome/Documents/2017/TAAL AAN DIE UNIVERSITEIT (ENG) 1 December 2017.docx?d=w21baf1a6efb24588ba6cd029a974c37f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Faculty of Educ_Differentiated Teaching Learning Approaches_2022_BEd FOUNDATION PHASE_Sem 1 BEd FOUNDATION PHASE54975942/3/2022 11:22:00 AM2/3/2022 11:22:00 AMFaculty of Education: Differentiated Teaching and Learning Approaches: Semester 1 The Faculty of Education will be following a differentiated approach Afr Eerste Add Taal (Ond) (GF STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={586b148b-9be8-47bb-be47-af9b3b5d4a6e}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={586b148b-9be8-47bb-be47-af9b3b5d4a6e}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{586B148B-9BE8-47BB-BE47-AF9B3B5D4A6E}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/Faculty of Educ_Differentiated Teaching Learning Approaches_2022_BEd FOUNDATION PHASE_Sem 1.docx?d=w586b148b9be847bbbe47af9b3b5d4a6e~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Maties Home540296111/11/2022 10:32:35 AM11/11/2022 10:32:35 AMDie pad na jou eerste klas Professionele dienste vir leerders in graad 9-12 ons nuwe handelsmerk Interaktiewe kampuskaart Taal @ US Maties Sport Voornemende STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans91498824http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/maties{9E6917B7-EF72-428D-9DF2-D17A74D8EB60}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
!voorwerk#des 2017#4.indd Beste Matie-graduandus552877312/1/2017 10:59:22 AM12/1/2017 10:59:22 AMHartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna Die taal verryk ook hierdie seremonie met interessante terme STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017140921PROGRAM VIR DIE EERSTE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE FIRST CEREMONY ;THE FACULTY OF SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WOKUQALA;IFAKHALTHI YOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI;PROGRAM VIR DIE TWEEDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE SECOND CEREMONY;THE FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESIBINI;IFAKHALTHI YEZAMACHIZA NEENZULULWAZI KWEZEMPILO ;PROGRAM VIR DIE DERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEITE OPVOEDKUNDE EN KRYGSKUNDE ;PROGRAMME FOR THE THIRD CEREMONY;THE FACULTIES OF EDUCATION AND MILITARY SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESITHATHU;IIFAKHALTHI EYEZEMFUNDO NEYOBUNZULULWAZI KWEZOMKHOSI;PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP A)*0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/students{08B7666D-E847-4EBE-B7BF-AEF0EC606799}http://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/gradeboek_des17_fin.docx?d=w08b7666de8474ebeb7bfaef0ec606799~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Universiteit Stellenbosch University Universiteit Stellenbosch University SENTRUM VIR ONDERRIG EN LEER/ CENTRE FOR TEACHING AND LEARNING55115378/14/2018 12:45:00 PM8/14/2018 12:45:00 PMDEKBLAD/ COVER PAGE: STUDENTETERUGVOER OOR DOSENTE EN MODULES STUDENT FEEDBACK ABOUT LECTURER’S AND MODULES Hierdie dekblad moet Taal-voorkeur van Verslag: Afrikaans Engels STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0e087611-3f3b-4a74-b80d-cb6b03d7808f}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0e087611-3f3b-4a74-b80d-cb6b03d7808f}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx5510http://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{0E087611-3F3B-4A74-B80D-CB6B03D7808F}http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Studenteterugvoer Dekblad Student Feedback Cover page.doc?d=w0e0876113f3b4a74b80dcb6b03d7808f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
MEMORANDUM REGULATION REGARDING EXEMPTION FROM COMBINED TUITION FEES AT STELLENBOSCH UNIVERSITY55083876/10/2014 3:51:48 PM6/10/2014 3:51:48 PMThe form of proof, for example, an affidavit or financial statements, but not limited to these, as well as the acceptance of such proof by SU, will be at the sole discretion of SU STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/Finance/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={033bd930-8f43-414c-9089-db87d8a83644}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Finance/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={033bd930-8f43-414c-9089-db87d8a83644}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/Finance/Documents/Fin_Forms37450http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/Finance{033BD930-8F43-414C-9089-DB87D8A83644}http://www.sun.ac.za/english/Finance/Documents/Fin_Forms/GN0130-Regulations regarding exemption from combined tution fees at Stellenbosch University.docx?d=w033bd9308f43414c9089db87d8a83644~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Language Taalgebruik by Ekspo vir Jong Wetenskaplikes Language used at Expo for Young Scientists55640057/4/2016 9:39:00 AM7/4/2016 9:39:00 AMVir die streekkompetisie mag leerders hul navorsing in die taal van hul keuse aanbied Tolke moet asb voorsien word indien Afrikaans of Engels nie as taal gebruik word nie STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0259d51d-ee2a-49ad-8e90-76657191dfa3}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0259d51d-ee2a-49ad-8e90-76657191dfa3}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/Documents/EXPO/Links docs4820http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep{0259D51D-EE2A-49AD-8E90-76657191DFA3}http://www.sun.ac.za/english/faculty/education/suncep/Documents/EXPO/Links docs/Language.docx?d=w0259d51dee2a49ad8e9076657191dfa3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Help for Bibliographie van de Nederlandse Taal2034910/29/2014 9:10:45 AM10/29/2014 9:10:45 AMBibliographie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL Below is a guide to seek to enter in and BNTL o What do the published data Enter the word or words you want to STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1bd59e4a-29d8-430b-8325-3b6c754b84f6}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1bd59e4a-29d8-430b-8325-3b6c754b84f6}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/eresources7910http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{1BD59E4A-29D8-430B-8325-3B6C754B84F6}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/eresources/Help for Bibliographie van de Nederlandse Taal.pdf?d=w1bd59e4a29d8430b83253b6c754b84f6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515