Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak Ons

​​ 

Vir enige navrae, probleme of kommentaar, besoek asseblief ons sentrum, by nommer 182 op die kampuskaart (Studente Voorligting: Sentrale Ontvangs

Eenheid vir Gestremdhede: Hulpbronkantoor-spesifieke navrae:

braille@sun.ac.za


Die Eenheid vir Gestremdhede (EG) -spesifieke navrae:

disability@sun.ac.za


Dr Marcia Lyner-Cleophas

Hoof: Eenheid vir Gestremdhede

Victoriastraat 37

Tel: 021 808 3497

Faks: 021 808 4706

E-pos: cleophas@sun.ac.za

 

Mnr. Jan Louw (vir tegnologiese advies)

Hoof: HUMARGA

Kamer 304, 3e Vloer, HUMARGA

Fakulteit van Lettere en Sosiale Wetenskappe gebou

H/v Ryneveld- en Merrimanstrate

Tel: 021 808 2235

E-pos: jlo@sun.ac.za

 

Ons fisiese adres is: 

Nommer 182 op Kampuskaart

Victoriastraat 37, Stellenbosch
(langs die Konserwatorium)

Besoek ons by:

www.sun.ac.za/ssvo

Raak by ons betrokke op Twitter:

@sudisabilityupdate

E-pos aan: disability@sun.ac.za