Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

faculties banner afr.png

​​​​​​​​​​

Die meeste US fakulteite het 'n toegewyde SOL-adviseur om met onderrig-leer-assessering (OLA) sake in die fakulteit te help, insluitend die bestuur van kurrikulum- en programvernuwing sowel as Vorms A & B. Adviseurs is ook beskikbaar vir konsultasies rakende algemene onderrig- en leeraangeleenthede, soos om ondersteuning te bied, studenteterugvoer te bespreek of om 'n werkswinkel vir 'n departement of fakulteit op versoek te beplan.

SOL fakulteitsadviseurs kan ook uitgenooi word om klasbesoeke te doen. Dosente kan 'n klasbesoek van die SOL-adviseur in hul fakulteit aanvra om die waarde van hierdie groeigeleentheid ten volle te benut. Die klasbesoek word gevolg deur 'n bespreking en geskrewe verslag, wat vanuit 'n waarderende perspektief 1) die sterk punte van die lesing en dosent uitlig, en 2) moontlike veranderinge wat beide onderrig en leer kan verbeter. Die verslag word as vertroulik deur SOL beskou en word slegs aan die dosent voorgelê. Die dosent kan dit egter gebruik vir doeleindes van sy/haar keuse. SOL beskou klasbesoeke as 'n voorreg en 'n geleentheid om verhoudings met akademiese personeel te bou. Dosente word ook aangemoedig om hul kollegas uit te nooi om hul klasse by te woon. Navorsing toon dat wedersydse eweknie-waarnemings en terugvoerbesprekings waardevolle professionele leer geleenthede is.

Kontak gerus die betrokke SOL-adviseur per fakulteit:


FakulteitAdviseur
Agriwetenskappe

Dalene Joubert

dvermeulen@sun.ac.za

Leterre en sosialewetenskappe

Karin Cattell-Holden

kcattell@sun.ac.za

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Gert Young

gyoung@sun.ac.za

Opvoedkunde

Anthea Jacobs

jacobsa@sun.ac.za

Ingenieurswese

Karin Wolff (in die fakulteit)

wolffk@sun.ac.za

Regte

Claudia Swart-Jansen van Vuuren

claudias2@sun.ac.za  

Gesondheidswetenskappe

Charmaine van der Merwe
cvandermerwe@sun.ac.za en/of die
Sentrum vir Onderrig in die Gesondheidswetenskappe (CHPE in Engels) hier

Krygskunde

Sim Ntwasa

sim@sun.ac.za

Teologie

Melanie Petersen (kontakpersoon)

mpeter@sun.ac.za

​​​​