Surgery
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Chirurgie


 Oosthuizen.jpg

Hoof: Prof GVE Oosthuizen
MBChB | FCS (SA) | FACS | PhD | Sub-spesialis Trauma Chirurg
Hoofspesialis: Chirurgie, Tygerberg Hospitaal
​Tel: +27 21 938 9271
E-pos: george-oost@sun.ac.za 


Administratiewe personeel 


Mev Mariska Brand
Sekretaresse vir Prof GVE Oosthuizen
Akademiese Kantoor, SU - nagraadse- & nagraadse elektiewe studente
​Tel: +27 21 938 9271
E-pos: mbran@sun.ac.za

​​
Mev Raleah de Klerk 
Administratiewe Beampte
Akademiese Kantoor, SU - voorgraadse- & voorgraadse elektiewe studente
Tel:  +27 21 938 9269​

E-pos: raleah@sun.ac.za


Me Veronique Adonis
​Senior Administratiewe Beampte
Kliniese Kantoor, Tygerberg Hospital - pasiënt aangeleenthede

Tel:  +27 21 938 5551
E-pos: Veronique.Adonis@westerncape.gov.za

Adres: 3de Vloer, Kamer 150, Tygerberg Hospitaal​​