Search
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Resultate

 

 

Management Algemene Bestuur4330144Stellenbosch Univeristy, General Management Committee2/28/2024 2:54:46 PM2/28/2024 2:54:46 PMNico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) Prof Sibusiso Moyo Dr Leslie van Rooi (Sosiale Impak en Transformasie) Dr Pierre Viviers (Kampusgesondheid STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans23784232http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management/src Student%20Representative%20Council Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/SUvisionstrategyreview Review%20of%20SU%20Vision%20and%20Strategy Afdeling%20Strategiese%20Inisiatiewe http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/OperationsandFinance Operations%20and%20Finance Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar Registrar's%20Division Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/rector Rector's%20Site1http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management{5ACDAD44-A79F-425C-99CC-8BEEB7D15B92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
DataScience Home43303382/12/2024 9:30:04 AM2/12/2024 9:30:04 AM(Voltyds en 'n residensiele program en nie aanlyn nie data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans10328103http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/datascience{44A61662-A56F-4352-95DA-6B5D9EE78BBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
CIRCoRe Home26952084/17/2024 3:51:20 AM4/17/2024 3:51:20 AMNuwe CIRCoRe-werkstroomhoof wil kategorisering en wetenskap by die US bevorder 2023 – Onderhoud – Passie vir transformasie inspireer Prof Fataar se leierskap STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans1810123http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/CIRCoRe{23C7FFF5-D959-4F58-9761-38D6C0B54D3C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
About About Stellenbosch University43303367/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AM'n Totaal van 29 393 studente was op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum in 2014 (Junie 2014) by die US ingeskryf Lees meer > Diversiteit en Transformasie STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans20751302http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Welcome Home433014012/21/2023 9:11:02 AM12/21/2023 9:11:02 AMJy is nou ’n Matie en deel van ’n dinamiese en multikulturele studentegemeenskap van meer Biblioteek ITHUB kampuskaart Vrywilligheids- werk Maties Sport Transformasie- handves STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans42351265http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{A68E78D3-A411-4A3F-BA03-FF23C1F96509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Transformasie by die FGGW44629875/16/2022 8:01:38 AM5/16/2022 8:01:38 AMSTS_ListItem_850http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences/Pages/Forms/AllItems.aspx774200http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences{00C1AB67-5F4D-4A7D-B097-9679EE1786BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Stories(nuusbrief 1)47283324/8/2013 7:49:00 AM4/8/2013 7:49:00 AM(CIB) Major report on new society-wide challenges published van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie US stap saam met die res van die wêreld STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={db7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={db7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content1101Insiggewende verslag oor nuwe samelewingsuitdagings uitgereik;(Mikrobiologie) Ontwikkeling van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie;Development of bioenergy in Africa should be synonymous with food security and rural transformation;(Mikrobiologie) World’s top experts on biofuels to gather in South Africa;Wêreld se voorste biobrandstofkenners vergader in Suid-Afrika;(Waterinstituut)SU joins thousands across the world in walking for the right to safe water;US stap saam met die res van die wêreld vir elkeen se reg op veilige water;(Studente/Akademie)Record number of postgraduates for SU’s Faculty of Science;Rekordgetal nagraadse studente vir US se Fakulteit Natuurwetenskappe;(Wiskunde)SU mathematician’s photograph shortlisted for the World Photography Awards;US-wiskundige se foto haal kortlys vir die Wêreldfotografie-toekennings;(Gemeenskapsinteraksie/Voornemende student)Book your seat for Maties Science Winter Week 2013;Bespreek jou plek vir die Maties Natuurwetenskappe-winterweek 2013;(Plant- en Dierkunde/Studente)Top awards to botany students;Plantkunde-studente se aanbiedings uit die boonste rakke;(Studente/Akademie)Growing number of post-graduate students in science faculties;Groei in nagraadse studentegetalle in die natuurwetenskappe;(Mikrobiologie) Biofuel technologies ready for take-off on commercial scale;Biobrandstof-tegnologie gereed vir grootskaalse produksie van etanol;(SAF)How DNA analysis can reveal what’s in your meat0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science{DB7996C2-63B0-4ACA-A4CC-D782A2D78588}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content/Stories(nuusbrief 1).docx?d=wdb7996c263b04acaa4ccd782a2d78588~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Standard Bank Centre Home44135336/11/2014 9:52:54 AM6/11/2014 9:52:54 AMDie Standard Bank Sentrum vir Agribesigheidsontwikkeling en -leierskap fasilitering en ondersteuning van strategiese leierskap en transformasie in agribesigheid STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri826189http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/standard-bank-centre{92244324-D9B6-4EF6-AD69-7A878FCFD48A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Personeel uitgenooi na gesprek oor transformasie netwerk44172602/21/2017 8:35:24 AM2/21/2017 8:35:24 AMdie gesprek oor hoe hierdie netwerk transformasie by universiteite regoor Suid-Afrika kan Suid-Afrikaanse Universiteitspersoneel Netwerk vir Transformasie poog om die stemme van STS_ListItem_GenericListhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx9010http://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{0E591094-2233-4264-A1D9-6B453495998A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Transformasie-indaba fotos nou aanlyn beskikbaar441396410/18/2019 1:41:06 PM10/18/2019 1:41:06 PMFoto's geneem by die US Transformasie-indaba met die tema #StelliesWhereAreYou is nou Photos taken at the SU Transformation Indaba themed #StelliesWhereAreYou are online now on our STS_ListItem_GenericListhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx10910http://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{E6CEFED9-A651-4DAD-B1FD-4F69CBBD9E8C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Verwante Resultate

 

 

Management Algemene Bestuur4330144Stellenbosch Univeristy, General Management Committee2/28/2024 2:54:46 PM2/28/2024 2:54:46 PMNico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) Prof Sibusiso Moyo Dr Leslie van Rooi (Sosiale Impak en Transformasie) Dr Pierre Viviers (Kampusgesondheid STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans23784232http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management/src Student%20Representative%20Council Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/SUvisionstrategyreview Review%20of%20SU%20Vision%20and%20Strategy Afdeling%20Strategiese%20Inisiatiewe http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/OperationsandFinance Operations%20and%20Finance Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar Registrar's%20Division Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/rector Rector's%20Site1http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management{5ACDAD44-A79F-425C-99CC-8BEEB7D15B92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
DataScience Home43303382/12/2024 9:30:04 AM2/12/2024 9:30:04 AM(Voltyds en 'n residensiele program en nie aanlyn nie data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans10328103http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/datascience{44A61662-A56F-4352-95DA-6B5D9EE78BBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
CIRCoRe Home26952084/17/2024 3:51:20 AM4/17/2024 3:51:20 AMNuwe CIRCoRe-werkstroomhoof wil kategorisering en wetenskap by die US bevorder 2023 – Onderhoud – Passie vir transformasie inspireer Prof Fataar se leierskap STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans1810123http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/CIRCoRe{23C7FFF5-D959-4F58-9761-38D6C0B54D3C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
About About Stellenbosch University43303367/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AM'n Totaal van 29 393 studente was op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum in 2014 (Junie 2014) by die US ingeskryf Lees meer > Diversiteit en Transformasie STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans20751302http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Welcome Home433014012/21/2023 9:11:02 AM12/21/2023 9:11:02 AMJy is nou ’n Matie en deel van ’n dinamiese en multikulturele studentegemeenskap van meer Biblioteek ITHUB kampuskaart Vrywilligheids- werk Maties Sport Transformasie- handves STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans42351265http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{A68E78D3-A411-4A3F-BA03-FF23C1F96509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Transformasie by die FGGW44629875/16/2022 8:01:38 AM5/16/2022 8:01:38 AMSTS_ListItem_850http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences/Pages/Forms/AllItems.aspx774200http://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences{00C1AB67-5F4D-4A7D-B097-9679EE1786BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Stories(nuusbrief 1)47283324/8/2013 7:49:00 AM4/8/2013 7:49:00 AM(CIB) Major report on new society-wide challenges published van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie US stap saam met die res van die wêreld STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={db7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588}&action=interactivepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={db7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588}&action=imagepreviewhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content1101Insiggewende verslag oor nuwe samelewingsuitdagings uitgereik;(Mikrobiologie) Ontwikkeling van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie;Development of bioenergy in Africa should be synonymous with food security and rural transformation;(Mikrobiologie) World’s top experts on biofuels to gather in South Africa;Wêreld se voorste biobrandstofkenners vergader in Suid-Afrika;(Waterinstituut)SU joins thousands across the world in walking for the right to safe water;US stap saam met die res van die wêreld vir elkeen se reg op veilige water;(Studente/Akademie)Record number of postgraduates for SU’s Faculty of Science;Rekordgetal nagraadse studente vir US se Fakulteit Natuurwetenskappe;(Wiskunde)SU mathematician’s photograph shortlisted for the World Photography Awards;US-wiskundige se foto haal kortlys vir die Wêreldfotografie-toekennings;(Gemeenskapsinteraksie/Voornemende student)Book your seat for Maties Science Winter Week 2013;Bespreek jou plek vir die Maties Natuurwetenskappe-winterweek 2013;(Plant- en Dierkunde/Studente)Top awards to botany students;Plantkunde-studente se aanbiedings uit die boonste rakke;(Studente/Akademie)Growing number of post-graduate students in science faculties;Groei in nagraadse studentegetalle in die natuurwetenskappe;(Mikrobiologie) Biofuel technologies ready for take-off on commercial scale;Biobrandstof-tegnologie gereed vir grootskaalse produksie van etanol;(SAF)How DNA analysis can reveal what’s in your meat0http://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science{DB7996C2-63B0-4ACA-A4CC-D782A2D78588}http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content/Stories(nuusbrief 1).docx?d=wdb7996c263b04acaa4ccd782a2d78588~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Standard Bank Centre Home44135336/11/2014 9:52:54 AM6/11/2014 9:52:54 AMDie Standard Bank Sentrum vir Agribesigheidsontwikkeling en -leierskap fasilitering en ondersteuning van strategiese leierskap en transformasie in agribesigheid STS_Webhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri826189http://www.sun.ac.za/Style%20Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0http://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/standard-bank-centre{92244324-D9B6-4EF6-AD69-7A878FCFD48A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Personeel uitgenooi na gesprek oor transformasie netwerk44172602/21/2017 8:35:24 AM2/21/2017 8:35:24 AMdie gesprek oor hoe hierdie netwerk transformasie by universiteite regoor Suid-Afrika kan Suid-Afrikaanse Universiteitspersoneel Netwerk vir Transformasie poog om die stemme van STS_ListItem_GenericListhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx9010http://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{0E591094-2233-4264-A1D9-6B453495998A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Transformasie-indaba fotos nou aanlyn beskikbaar441396410/18/2019 1:41:06 PM10/18/2019 1:41:06 PMFoto's geneem by die US Transformasie-indaba met die tema #StelliesWhereAreYou is nou Photos taken at the SU Transformation Indaba themed #StelliesWhereAreYou are online now on our STS_ListItem_GenericListhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/AllItems.aspx10910http://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{E6CEFED9-A651-4DAD-B1FD-4F69CBBD9E8C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66