Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Oorsig

​​​​​​​Die Eenheid vir Psigoterapeutiese en Ondersteuningsdienste lewer professionele ondersteuning en berading aan studente wat persoonlike, professionele of akademiese uitdagings beleef, of wat emosionele of psigiese trauma of geestesgesondheidsuitdagings ervaar. Ons gekwalifiseerde sielkundiges, voorligters en maatskaplike werkers lewer hierdie dienste. Die dienste wat voorligters en maatskaplike werkers bied, is ook van toepassing op studente wat welsynsteun, voedselsteun en noodleniging nodig het.

 

 

Hoof: Eenheid vir Psigoterapeutiese en OndersteuningsdiensteCharlDavidssupportus@sun.ac.za+27 21 808 4976
Senior VoorligtingsielkundigeElmarieKrugersupportus@sun.ac.za021 808 4994
Senior Kliniese SielkundigeAn-MareeNelsupportus@sun.ac.za021 938 9590
Kliniese SielkundigeLianiJoubertsupportus@sun.ac.za021 938 9590
Kliniese SielkundigeJan-Hendrik Meyersupportus@sun.ac.za021 808 4994
Kliniese SielkundigeTamsynManuelsupportus@sun.ac.za021 808 4994
Kliniese SielkundigeMunroStrydomsupportus@sun.ac.za021 808 4994
VoorligtingsielkudigeCarmenBaliesupportus@sun.ac.za021 938 9590
VoorligtingsielkudigeNordlindFouchésupportus@sun.ac.za021 808 4994
Geregistreerde voorligterDevinéKamaliesupportus@sun.ac.za021 808 4994