Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

LOKAALVERHURING 

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling het die perfekte lokaal, Den Bosch, wat gereed is vir die aanbied van werkwinkels, aanbiedings, vergaderings, lesings of opleidingsessies. Kontak Marlene Denyssen by mdenyssen@sun.ac.za of 021 808 4707 gerus om uit te vind hoe jy toegang tot hierdie lokaal kan kry, dit kan huur en wat dit sal kos.