HULPBRONNE EN BELEIDE 

​​Hulpbronne 

Die Eenheid het verskeie dokumente as hulpbronne beskikbaar, sou jy verdere inligting nodig hê.


Beleid​​​e

Die Eenheid vir Gelykwaardigheid word gerig deur die US se beleide en gedragskode. Hierdie dokumente sluit die volgende in: ​​Die US se Beleid op Onbillike Diskriminasie en Teistering
Die US se MIV/Vigs-beleid vir Personeel en Studente  ​
Die US se Diensbillikheidsbeleid
Die US se Diensbillikheidsplan
Die US se Dissiplinêre Kode