Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voornemende studente


Die Eenheid vir Gestremdhede staan voornemende studente met gestremdhede wat die US hul akademiese tuiste wil maak, by. As jy wil aansoek doen vir toelating, moet jy eers ʼn gewone elektroniese aansoekvorm voltooi, die bystand wat jy verlang, op die vorm aandui, en ook die Nasionale Normtoetse aflê.

Ons is beskikbaar vir persoonlike konsultasies, of jy kan ons e-pos by disability@sun.ac.za of skakel by 021 808 4707 as jy wil gesels oor die moontlikhede wat vir jou beskikbaar is.