Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​WERKSESSIES

Die Eenheid bied verskeie werksessies aan wat jou sal help om tyd en stres te bestuur, voor te berei vir toetse en eksamens, en beter studiemetodes te ontwikkel.

Kliek HIER om in te skryf

of skandeer die QR kode hieronder:

QRCode for Worksession enrolment.png

Bemeester toetse: Gee jou eksamenprestasie ʼn hupstoot 📝

Sluit aan by hierdie sessie wat daarop gefokus is om studente te motiveer om doeltreffende voorbereidingsvaardighede voor en tydens toetse en eksamens toe te pas. Ontdek lewensbelangrike vaardighede en optimale studiemetodes vir topprestasie tydens eksamens. Leer oor die beste praktyke vir tydsbestuur, bly gebalanseerd en georganiseer om produktiwiteit tydens toetse en eksamens te maksimeer. Leer effektiewe strategieë om stres te hanteer en paniek tydens lang toetsperiodes te voorkom en oorkom.​

Beplan jou tyd 🕒

Wat weerhou jou om tyd doeltreffend te gebruik? Hierdie werkswinkel is ontwerp om jou begrip van jou huidige tydbestuur te verbeter en om jou te help om slimmer maniere te ontdek om jou tyd meer effektief te prioritiseer, te skeduleer en te beplan. Die doel is om jou te bemagtig in die optimalisering van jou tydbestuursvaardighede vir 'n gesonde werk-lewe-balans. Jy sal waardevolle tegnieke en strategieë leer om die manier waarop jy jou tyd bestuur aan te pas, te vervang of te verbeter, wat jou in staat stel om jou waardevolle hulpbron – tyd – ten beste te benut.

Bestuur Stres en Akademiese Uitbranding 😓🔥 

Om stres as tersiêre student te ervaar is normaal, maar dit is noodsaaklik om tussen stres en akademiese uitbranding te onderskei. Moenie dat stres of uitbranding jou akademiese reis in gevaar stel nie. Sluit aan vir ʼn sessie wat die verskil tussen die twee identifiseer. Herwin vreugde in jou studies deur effektiewe strategieë vir streshantering en die voorkoming van akademiese uitbranding te ondersoek. Neem beheer van jou welstand en potensiaal om te floreer terwyl jy die eise van studentwees trotseer! 

Etensuur met Erna ☕​

Dis ‘n ope uitnodiging aan enige student op kampus wat sommer saam wil gesels oor studentelewe wat soms te swaar voel vir menige/verskillende redes. Jy is welkom om net in te val op enige van die geskeduleerde Donderdae.   

Die Krag van Kameraadskap: Verantwoordbaarheid en Doelstelling ⚡🤝 

Kort jy inspirasie met doelstelling en verantwoordbaarheid? Sluit aan vir ʼn betekenisvolle leiding in doelstelling en maniere om eienaarskap te neem van jou akademiese potensiaal. Benut kameraadskap om samewerking en motivering te kweek. Ontdek praktiese strategieë om SMART-doelwitte te stel volgens jou persoonlike aspirasies. Ontwikkel 'n aksieplan wat self-dissipline en dryfkrag tot sukses bevorder.

Die Skakel: Self-dissipline en Motivering 💪🔗

Sukkel jy met self-dissipline en motivering? Hou moed, jy is nie alleen nie! Verken die kragtige konneksie tussen self-dissipline en motivering in hierdie sessie. Verstaan hoe hierdie twee sleutelfaktore saamwerk om persoonlike en akademiese sukses te bewerkstellig. Ontdek eenvoudige geheime om self-dissipline te bou en praktiese wenke om motivering te inspireer.​

Herstel na ʼn Mislukking 🎓💪

Sukkel jy om akademiese mislukking te verwerk? Dit is belangrik om te onthou dat struikelblokke ʼn natuurlike deel is van die universiteitslewe. Jou hantering van terugslae is die sleutel wat sukses bepaal! Hierdie sessie bied 'n veilige ruimte om die emosionele impak oor die ervaring van mislukking en teleurstelling te deel, verstaan en te verwerk. Benut hierdie geleentheid vir persoonlike groei. Besin oor self-beperkende oortuigings en kry waardevolle wenke om 'n groei-georiënteerde ingesteldheid te kweek. Ontwerp 'n opgedateerde padkaart om sterk te staan na mislukking en vordering te maak in jou studies.​

Hoe Beïnvloed Risiko's en Grense Studente se Welstand? 🌈✨

Is jy nuuskierig oor die impak van risiko's en grense op jou welstand as universiteitstudent? Sluit aan vir 'n insiggewende sessie wat die boeiende verhouding tussen hierdie elemente ontleed. Ontdek belangrike beginsels om optimale welstand te bereik en verstaan hoekom dit nodig is om verantwoordelike risiko’s te neem om persoonlike groei te bewerkstellig. Leer strategieë om gevaarlike risiko's te identifiseer en vermy, maniere om gesonde grense te vestig en eenvoudige selfsorg aktiwiteite om daagliks te beoefen.

Navigeer Stres🧠

Voel jy oorweldig deur stres? Moenie dat dit jou terughou nie! Sluit aan by hierdie sessie en rus jouself toe met praktiese wenke om gesonder hanteringsmeganismes te ontwikkel, stres te oorwin en jou gemoedsrus te herwin. Kry 'n beter begrip van jou unieke stresreaksies deur te leer hoe om fisiese, emosionele, geestelike en gedragstekens van stres te identifiseer. Daarbenewens sal jy waardevolle kennis opdoen oor wanneer om professionele ondersteuning te soek om stres te verlig.

Regulering van Intense Emosies: Vind Balans 🎭🌈

Voel jy soms oorweldig deur intense gevoelens? Om emosionele balans te handhaaf ten spyte van die onvoorspelbaarheid van die lewe kan uitdagend wees! Kom leer effektiewe strategieë om oorweldigende emosies te identifiseer, verstaan en op gesonde maniere te reguleer. Vind waardevolle wenke om veerkragtigheid en self-vertroue te bou in die hantering van emosionele snellers en ineenstortings. ​

Selfontwikkeling 🌱💪​

Die selfontwikkelingsessie is 'n bemiddelde selfreflektiewe sessie wat fokus op die bevordering van selfbestuur, die identifisering van sterktes en groeiareas; om realistiese doelwitte te stel en 'n gebalanseerde lewe te lei ten einde algehele welstand te verbeter.

Sosialisering en verhoudings 👋

Hierdie werksessie  ondersoek waarom mense van nature wil sosialiseer en verhoudings aangaan. Vier verhoudingstipes word ondersoek: Liefdesverhoudings, Vriendskap-, Besigheid- en Sekuritietsverhoudings. Daar word gekyk na die komponente binne liefdesverhoudings en hoe dit die aard van die verhouding bepaal. Hierdie beloof om insiggewend en vol pret te wees!​

Verbeter jou studievaardighede📚

Het jou studiemetodes 'n hupstoot nodig? Sluit aan by hierdie sessie wat ontwerp is om te besin oor jou huidige strategieë. Verken goed nagevorsde studietegnieke wat vir universiteitstudente aangepas is en kry 'n mededingende voorsprong in jou studies. Neem deel aan interessante besprekings oor leerstyle, sensoriese voorkeure en hoe breinfunksionering die studieproses van verskillende individue beïnvloed. Kry waardevolle insigte oor effektiewe metodes om notas te maak, organiseringstegnieke vir optimale produktiwiteit, behou fokus tydens studiesessies, retensietegnieke vir beter geheue, en die handhawing van ‘n effektiewe werkspoed terwyl jy klasse en studietyd moet afwissel.

Versterk Jou Fokus en Konsentrasie 🎯🚀 

In 'n wêreld vol afleidings kan dit besonders uitdagend wees om gefokus te bly. Sluit aan vir 'n bemagtigende sessie wat uitwys hoekom afleidings produktiwiteit belemmer. Verbeter jou akademiese produktiwiteit en moenie toelaat dat afleidings jou keer om jou doelwitte te bereik nie! Identifiseer wanneer professionele ondersteuning nodig is indien jy bekommerd is oor jou konsentrasievermoë. Ontdek praktiese strategieë om jou fokus te verskerp, afleidings te weerstaan en konsentrasie te verbeter.

🌟​Hoe om aansoek te doen

Werksessies word óf aanlyn óf in-persoon aangebied. Volg asseblief die program vir meer inligting. Stuur asseblief ‘n epos na studysuccess@sun.ac.za om vir werksessies te registreer. Alle werksessies word gratis aangebied. Jy kan ook ʼn afspraak maak by een van ons professionele voorligters vir ʼn inname-sessie maak – hulle sal jou evalueer om vas te stel watter soort ondersteuning jy nodig het. Ons moedig studente aan om eerste die Selfontwikkeling-sessie by te woon voordat hulle vir individuele ondersteuning vra.

📝 Beperkte plekke beskikbaar! Moenie hierdie bemagtigende sessies misloop nie.

📅 Bespreek vinning om jou plek te verseker. ​

Attention, Megafone, Broadcast, megaphone, Loud, Alert, megafon iconKliek HIER​ vir die 2024 Werksessies progr​am (program in Engels beskikbaar) 

​​​​​