Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Oorsig

​​​​​​​Die Eenheid vir Psigoterapeutiese en Ondersteuningsdienste lewer professionele ondersteuning en berading aan studente wat persoonlike, professionele of akademiese uitdagings beleef, of wat emosionele of psigiese trauma of geestesgesondheidsuitdagings ervaar. Ons gekwalifiseerde sielkundiges, beraders en maatskaplike werkers lewer hierdie dienste. Die dienste wat maatskaplike werkers bied, is ook van toepassing op studente wat welsyn- en voedselsteun nodig het.​

 

 

Adjunkdirekteur en Hoof: EPOLynnApril lynnapril@sun.ac.za021 808 4994
Senior VoorligtingsielkundigeElmarieKrugerelmarievdw@sun.ac.za021 808 4994
Senior Kliniese SielkundigeAn-MareeNelsupportus@sun.ac.za021 927 7020
Kliniese SielkundigeEugeneBooysenebooysen@sun.ac.za021 808 4994
Kliniese SielkundigeJan-Hendrik Meyersupportus@sun.ac.za021 808 4994
VoorligtingsielkundigeNontozamoTsetseantsetse@sun.ac.za021 808 4994
Kliniese SielkundigeMunroStrydomsupportus@sun.ac.za021 808 4994
VoorligtingsielkudigeCarmenBaliesupportus@sun.ac.za021 927 7020
VoorligtingsielkundigeNordlindFouchénordlindf@sun.ac.za 021 808 4994
Geregistreerde beraderDevinéKamaliesupportus@sun.ac.za021 808 4994