Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studiesukses

Hierdie is 'n program wat spesifiek ontwerp is om jou te hulp om jou volle potensiaal te bereik. Indien jy met die uitdagings wat hieronder genoem word gekonfronteer word, het jy nodig om die kursus te voltooi:

1. Effektiewe Tydbestuur

Om studente te help om hulle tydbestuur te verbeter as hulle sukkel om opdragte en studies betyds gedoen te kry.

2. Motivering

Vir studente wat ongemotiveerd is om vir toetse of eksamens te studeer.

3. Maak van Aantekeninge

Om studente te help om gedurende lesings aantekeninge te maak, beter gedurende lesings te konsentreer en te onthou wat bespreek is.

4. Geheuetegnieke

Om studente met die memorisering van belangrike besonderhede te help.

5. Leeswenke

Om studente te help om met begrip te lees.

6. Studiemetodes en denke

Met riglyne en wenke oor verskeie studiemetodes, byvoorbeeld breinkaarte en begripkaarte.

7. Verbeter jou konsentrasie

Die meeste van ons sukkel om effektief te konsentreer, veral met 'n klomp afleidings rondom ons, soos tegnologie. Gee nou konsentrasie 'n hupstoot deur hierdie hoofstuk te voltooi.

8. Voed jou brein

Met voedsel wat energie gee sodat dit effektief kan funksioneer.

9. Eksamenstrategieë

Om toetse en eksamens met meer vertroue te benader.

10. Streshantering

Hierdie afdeling sal aan studente wenke gee oor hoe om hulle stres te hanteer, insluitende vraelyste oor stressimptome en hoe om stres te hanteer.

Vir 'n meer omvattende kursus, besoek asb.Kort Kursusse