School of Accountancy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ex-Celll verrykingswerkswinkel

​​

​Die Ex-Cell-projek, befonds deur die Sosiale Impak-subsidie, is in Mei 2021 van stapel gestuur. Die Ex-Cell-projek is 'n samewerkingsprojek tussen die Universiteit van Stellenbosch, Skool vir Rekeningkunde en die Departement Korrektiewe Dienste. Die doel daarvan is om leer vaartbelyn te maak deur te fokus op leer se sosiale, ubuntu-gefokusde dimensies – samewerking, gemeenskapsbou en verbondenheid. Hierdie werkswinkel het ten doel om deelnemers te bemagtig om beter voorbereid te wees vir die sakewêreld, deur gevangenis en paroolgangers te verryk en sakeplanne te ontwikkel sodat hulle na hul vrylating ʼn bestaan in die sakewêreld kan maak. Die opvoedkundige komponent-loodsprojek behels dat SU-dosente en gevangenis deur dialoog en die deel van ervaring met en van mekaar leer.

Deur die bevordering van opvoedkundige en ekonomiese geleenthede vir die jeug- paroolganger, word die projek verder gelei deur die waardes en strategiese temas wat in SU se Visie 2040 sowel as die Nasionale Ontwikkelingsplan ingebed is. Net so baat alle belanghebbendes deur van mekaar te leer en idees, ervarings en kennis te deel.​


Verdere inligting​

Feiteb​​lad

Diegene wat belangstel, kan verdere inligting kry rakend die projek:

Me. Sher-Lee Arendse

Tel: +27 21 808-9941
E-pos: sher@sun.ac.za

Mnr. Juan Ontong

Tel: +27 21 808-9230
E-pos:  ontongj@sun.ac.za


Posadres: Skool vir Rekeningkunde, Universiteit Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602. ​​