School of Accountancy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Aansoeke en Verdere inligting

​​​​​​​​​

Huidige BAccHons/PGDA-studente is geregtig om aansoek te doen vir die Akademiese Opleidingsprogram (ATP) sodra hulle Junie-resultate beskikbaar is.

1. Raak vertroud met die reëls vir die ATP​ (wag vir nuwe weergawe van SAIGR)

2. Kontak jou opleidingskantoor en verkry hulle toestemming om vir die program aansoek te doen.

*Per SAICA's rules, candidates must have entered into a training contract with an accredited training office (with the exception of Thuthuka students who are not yet allocated to specific offices) to be eligible to participate in the ATP. Candidates (who are not Thuthuka students) who wish to apply for the 2024 ATP should therefore liaise with their training officers and communicate their interest in the programme to determine whether the training office would agree to release the candidate for a year to participate in the ATP.

Thuthuka-studente kan direk na stap 3 gaan.

3. Aansoeke sluit aan die einde van die eerste week in Augustus en vereis die volgende wat aan Tess Lubbe (tdewaal@sun.ac.za) in een e-pos ingedien moet word:

  • Voltooide aansoekvorm(bladsye 1 - 3) slegs in Microsoft Word
  • Kopie van ID of paspoort indien nie ʼn SA burger nie
  • CV en motivering waarom jy ʼn akademiese leerlingrekenmeester wil wees en hoekom jy hiervoor gekwalifiseer is
  • Kopie van Matrieksertifikaat
  • Volledige universiteit akademiese uittreksel + relevante graadsertifikate
  • ʼn E-pos van jou opleidingskantoor (ouditfirma waar hulle bevestig dat hulle toestemming gee dat jy aan die ATP kan deelneem (verwys na punt 2)

Onderhoude vind gewoonlik teen die einde van Augustus plaas.

Addisionele inligting

Vir addisionele inligting oor 'n akademiese leerlingrekenmeesterskap, kontak asseblief die Skool vir Rekeningkunde by 021-808 3428, of Mev. Tess Lubbe by 021-808 3683 of e-pos: tdewaal@sun.ac.za