Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​Auxin.jpg

Auxin​

​​​​​Die oorsprong van die naam ​“Auxin” is ​Grieks (auxano) en beteken om “te groei”. ​​
​​Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) het die Auxins begin in die uit​​voering van hulle taak om US-akademici met hulle onderrigverantwoordelikhede by te staan. Om meer oor die Auxins te lees, kliek hier.

Die doelwit van die Auxins is om vir US-akademici die volgende groeigeleenthede te skep:

  • Toonvensters vir innoverende onderrig- en assesseringspraktyke op kampus
  • Geleenthede vir akademici om hulle kennis oor onderwerpe in die arena van onderrig en leer aan die US, waarin hulle self belangstel, te ondersoek en te verdiep
  • 'n Padkaart vir akademieskap vir onderrig en leer as deel van die algehele groeiproses vir dosente om reflektiewe dosente te word.
​​
Vir hulpbronne van vorige Auxins, kliek hier.​

​​2021 Auxins​

Februarie 23, 2021
 Prof Susan van Schalkwyk, Professor van Gesondheidsberoepe Onderwys en Direkteur van die Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Onderwerp: Vakkundigheid, vakkundige onderrig en die akademieskap van onderrig en leer (AvOL): implikasies vir die professorskorps.

​ ​


Maart 23, 2021
 A/Prof Robbie Pott: Departement Prosesingenieurswese

Onderwerp: Die balans tussen dissipline-spesifieke navorsing en ‘n akademiese begronding in leer en onderrig.​​
April 13, 2021
 Dr Nompilo Tshuma, Dosent, Departement Kurrikulumstudie & Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys

Onderwerp: Om aanlyn nagraadse toesig te vermenslik: Besinning oor studenteondervindings tydens die inperking
Mei 25, 2021
 Dr Marenet Jordaan, Hons BA Joernalistiek sameroeper, Fakulteit Letter & Sosiale Wetenskappe

Onderwerp: Die ontwerp van ‘n module vir eerstejaars se kennisvaardighede.

​ ​​


Julie 20, 2021
 Dr Margaret Blackie, Senior Dosent in Departement Chemie en Polimeerwetenskap en US Onderriggenoot

Onderwerp: Maatskaplike Geregtigheid, Leer, Onderrig en Assessering


​ ​
Augustus 24, 2021
 Dr Marianne Unger, Senior Dosent, Afdeling Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Onderwerp: Programhernuwing

​ ​
Oktober 5, 2021
 Lede van die Programvernuwingskomitee, Regsfakulteit

Onderwerp: Programhernuwing​​​​​​​​​​​​​

​​2020 Auxins​

September 22
 Prof Geo Quinot

Onderwerp: Hoër onderwys in gemeenskap – samewerkende hoër onderwys, ’n etiek en pedagogie van omgee en Ubuntu​.​ ​
Augustus 25
 Salisha Maharaj en Dr Christina van der Merwe

Onderwerp: Noodmigrasie na aanlynleer in Covid-19: Impak op geestesgesondheid en welstand van dosente en ander universiteitspersoneel.​​ 


28 Julie​ 2020
 Prof Karin Baatjes​

Onderwerp: Onderrig en leer in die nexus tussen teorie en praktyk​​​


26 Mei​​​ 2020
 Prof Mbulungeni Madiba​

Onderwerp: Die implementering van multitaligheid in SA universiteite: dilemmas en innoverings

​​
​​

28 April 2020
 Dr Maricel Krügel​

Onderwerp: Aanlyn onderrig en die ontwerp d​aarvan​

​ ​

​ ​

​​

Besprekings

  • Auxins vind een keer ‘n maand oor die etensuur plaas (12:45 – 13:45).
  • Plek: MSTeams tydens grendeltyd. As grendeltyd verby is, sal ons die sessie op MSTeams beskikbaar maak terwyl ons dit ook as kontaktyd in Den Bosch aanbied (Victoriastraat 41, oorkant Skuilhoek en agter die Konserwatorium, Stellenbosch kampus).
  • Navrae: gdullaart@sun.ac.za
  • Besprekings: Lucy Lucks
  •   llucks@sun.ac.za​
  •   021 808 3717​