Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

TAU web banners - Afrik.png

​​​​​​​​

Die TAU (Onderrigbevordering aan Universiteite) Beursprogram is in 2015 geïnisieer as 'n gesamentlike projek tussen verskeie Suid-Afrikaanse universiteite onder die beskerming van HELTASA (Hoër Onderwys Leer en Onderrig Vereniging van Suidelike Afrika) en met die ondersteuning van die CHE (Raad vir Hoër Onderwys). Dit word gefinansier deur die DHET (Departement van Hoër Onderwys en Opleiding).

Doelstellings:

  • Om by te dra tot die verbetering van onderrig en leer in hoër onderwys in Suid-Afrika deur die ontwikkeling van 'n groep akademici regoor instellings en dissiplines te ondersteun as geleerdes, leiers en mentors in hul velde.
  • Om die status en statuur van onderrig te verbeter en die konsep van onderriguitnemendheid verder te populariseer. 
  • ​Om by te dra tot die definisie van wat onderriguitnemendheid beteken in verskeie institusionele omgewings. Die Beurse word toegeken in tweejaarlikse siklusse. Tot drie voorgestelde kandidate per instelling mag voorgedra word. Kandidate moet ten minste 'n doktorsgraad hê en in 'n senior dosentposisie wees. 'n Nasionale komitee kies die kandidate uit.

Om meer te lees oor die 2021-2022 TAU Beursgenoteerdes van SU,  klik h​ier.

Ons is baie trots op die volgende nasionale TAU Beursgenoteerdes van die Universiteit Stellenbosch:

  • *Kontak ons asseblief indien die inligting hieronder onvolledig is.​
TAU Fellowships Afrik.png


Navrae