Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom by die Sentrum vir Onderrig en Leer

Die hoofrol van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is om professionele leergeleenthede vir akademiese personeel te skep ter ondersteuning van hulle onderrigrol.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welcome to the Centre for Teaching an​d
​Lear​n​ing

The primary role of the Centre for Teaching and Learning (CTL) is the professional learning of academics at Stellenbosch University (SU​), with regard to their teaching role.​

Wamkelekile kwiZiko lokuFundisa nokuFunda

Eyona ndima iphambili yeli Ziko lokuFundisa nokuFunda (CTL) kukufunda kwabahlohli nabafundi ngokuqeqeshekileyo kwiYunivesithi yaseStellenbosch (SU), ngokujoliswe kwindima yabo yokufundisa.​​


​"ARTLA": ​Onderrig, Leer en Assessering ondersteuning vir akademici gedurende COVID-19​​​​​

Die aanvang van COVID-19 gedurende 2020 het ons genoodsaak om ons in-persoon interaksie met studente te vervang en voor te berei vir die implementering van “Emergency Remote Teachin​​g, Learning and Assessment” (ERT).


  
  
Description
  
  
  
  
Afdeling vir Leer-http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/LTE.jpg
en Onderrigverryking
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/Pages/default.aspxIn page navigation
Taalsentrumhttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/LC2.jpg
http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/In page navigation
 Sentrum vir Leertegnologiehttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/CLT%20logo.jpg
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/Pages/default.aspxIn page navigation
Sentrum vir Akademiese Beplanning http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl/PublishingImages/Navigation%20block%20images/CAP.jpg
en Gehalteversekering
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/APQ/Pages/Home.aspxIn page navigation

  STEL JOU SAAK OOR O&L

​​