Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Werkswinkels en seminare


AvOL-prekonferensiewerkse​​ssies

SOL bied ook prekonferensiewerksessies as deel van die AvOL-konferensie in Oktober aan.  Meer inligting oor hierdie werksessies is op die AvOL-webwerf beskikbaar.


Generiese werksessie​​s

Die Kaapse Hoëronderwyskonsortium bied 'n reeks werksessies as deel van hulle Gehalte Onderrig in Hoër Onderwys-program aan. Vir meer inligting, besoek die CHEC-kortkursus-blad
​​

Fakulteitspesifieke werkse​​ssies

Fakulteit-gebaseerde werksessies word in samewerking met die Fakulteite ontwerp om aan die betrokke Fakulteit se spesifieke behoeftes te voldoen.  SOL-personeellede in Fakulteite kan pasgemaakte Fakulteit-gebaseerde onderrig- en leerwerksessies op versoek verskaf. Kontak asseblief die adviseur (sien onder) wat aan u Fakulteit toegewys is om die reëlings te tref.


Onderrig- & Leer Sem​inare

Daar word elke kwartaal 'n Onderrig- en Leerseminaar deur die Viserektor (Leer en Onderrig), prof Arnold Schoonwinkel aangebied.  Die doel van die seminare is om die akademieskap van onderrig en leer te bevorder.  Tydens hierdie sessies deel onderrigkampioene hulle navorsing, innovasies en ervarings oor onderrig en leer met kollegas. 

Meer inligting en podsendings van vorige seminare is beskikbaar hier.  


​SOL adviseurs in fakulteite

Fakulteit ​​ Adviseur  E-pos Uitbreiding
AgriWetenskappe Charmaine van der Merwe
cv​andermerwe@sun.ac.za 9762
​Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ​Gert Young gyoung@sun.ac.za ​4937
​Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Gerda Dullaart gdullaart@sun.ac.za 9761
​Ingenieurswese
Karin Wolff (Adviseur: Onderrig en Leer, Fakultiet Ingenieurswese)
wolffk@sun.ac.za​

​Krygskunde Kontakpersoon:  ​​Nicoline Herman​ nherman@sun.ac.za ​3076
Letter en Sosiale Wetenskappe Karin Cattell-Holden kcattell@sun.ac.za 3074 / 9617
​Natuurwetenskappe ​Hanelie Adendorff hja@sun.ac.za ​9191
Opvoedkunde Anthea Jacobs jacobsa@sun.ac.za 9258
Regsgeleerdheid

Claudia Swart

claudias2@sun.ac.za

4502

Teologie Jean Farmer jeanlee@sun.ac.za2956