Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studenteterugvoer

​​Student Feedback growth.png  SF Afr.jpg

 E-registrasievorm   ​   
 COVID19 STUDENTETERUGVOERVRAELYS (Afr).doc​xDosenteterugvoervorm.doc  Studenteterugvoerbeleid 


Studenteterugvoer is 'n belangrike proses gemik op die ondersteuning en bevordering van onderrig aan die Universiteit Stellenbosch. Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is verantwoordelik vir die administrasie van die Studenteterugvoerstelsel, bv. die verspreiding van studenteterugvoer-vraelyste, die verwerking en die berging van alle terugvoerdata, asook samestelling en beskikbaarstelling van studenteterugvoerverslae aan alle fakulteite.

Universiteit Stellenbosch wil graag fakulteite en/of departemente aanmoedig om die volgende uitgangspunte rakende die gebruik van studenteterugvoer in gedagte te hou:

  • Die gebruik van studenteterugvoer behoort in die eerste plek gemik daarop te wees om individuele dosente te bemagtig om hulle eie onderrig te verbeter. Slegs daarna kan terugvoer vir enige ander doelwit gebruik word – en slegs met groot omsigtigheid.
  • Die betroubaarheid van studenteterugvoer-resultate kan deur verskillende faktore (respons-tempo's, die tyd van die verkryging van terugvoer, ens.) beïnvloed word. Hierdie en ander faktore wat die resultate sou kon beïnvloed moet met die interpretasie van die resultate in gedagte gehou word.


Die volgende platform is beskikbaar vir die afneem van Studenteterugvoer:

Vir meer inligting oor die Elektroniese stelsel (via SunLearn), klik hier.
​ 

​​Uitfasering van Papierstelsel

Studenteterugvoervorms sal nie verskaf of verwerk word vir voorgraadse of nagraadse modules nie.

Alle terugvoer wat versamel moet word vir voor- en nagraadse modules, moet via die Elektroniese Studenteterugvoerstelsel geaktiveer word.

Slegs die volgende vorms is in 2020 op papier beskikbaar:

  • Tutoriaal terugvoervorm
  • Programterugvoervorm
  • Multikeuse Antwoordblad
  • Dosenteterugvoervorm

Hierdie vorms kan by die Studenteterugvoerkantoor bestel word.  Volg asseblief onderstaande stappe om bostaande vorms te bestel.

Stap 1: Voltooi 'n Interdepartementele rekwisisie op die TeraTerm stelsel

                OE kode: 5834

                Koste: 0.50c per blad

Stap 2: Kliek op onderstaande skakel en voltooi die bestelvorm​

                Bestelvorm

Die Studenteterugvoerkantoor sal u in kennis stel sodra die vorms gereed is om afgehaal te word.​

Terugvoer van dosente

Ten einde 'n meer volledige voorstelling van die onderrig-en-leer-konteks te verskaf, is dit belangrik dat dosente ook terugvoer oor hulle ervarings van die onderrig van bepaalde modules gee. Feedback.jpg

Klik asseblief hier vir die dosenteterugvoervorm:  Dosente​terugvoervorm_Lecturer Feedback form.doc

 

Gereelde vrae

SFB Frequently asked questions.pdf