Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Meer oor ons

 

Die Afdeling ressorteer onder die verantwoordelikheidsentra van die Viserektor: Leer en Onderrig.

Die Sentrum vir Onderrig en Leer vorm deel van 'n groter omgewing, wat bekend staan as die Afdeling Leer- en Onderrigverryking, en ons werk binne hierdie afdeling in sinergie met drie ander sentra: die Taalsentrum die Sentrum vir Leertegnologieë en die Sentrum vir Akademiese Beplanning en Gehalteversekering. Hierdie drie sentra is die kernvennote van die Sentrum vir Onderrig en Leer. As 'n span rig hierdie vier sentra, deur die Afdeling Leer- en Onderrigverryking, die Universiteit se Strategie vir Onderrig en Leer. Ander interne vennote van die Sentrum vir Onderrig en Leer is die fakulteite en hulle dosente, vir wie ons leergeleenthede bied, sowel as die onderskeie komitees rakende onderrig en leer, soos die Komitee vir Leer en Onderrig ('n subkomitee van die Senaat), wat onderrig- en leerbeleidontwikkeling stuur.  


In hierdie afdeling sal u inligting oor die Sentrum vir Onderrig en Leer vind.

Klik op die opskrifte hieronder vir inligting oor ons:

Visie en Missie

Die personeel werksaam by SOL

Ons kontakbesonderhede en fisiese adres (saam met 'n kaart)

U sal ook 'n oorsigkaart in hierdie afdeling vind om ons webwerf maklik te kan navigeer.

 

Hulp aan ander

PATCH Helderberg

Die PATCH Helderberg Kindermishandelingsentrum ondersteun alle kinderslagoffers van seksuele mishandeling in die Helderbergarea van Kaapstad, Suid-Afrika, en streef daarna om die voorkoms van hierdie verskriklike misdaad teen onskuldige kinders te voorkom. SOL-personeel het pakkies geskenk wat gebruik is om kinderslagoffers tydens hulle herstelproses te help.
As u meer wil weet of vir PATCH wil ondersteun, besoek asseblief
:  PATCH Helderberg

 Patch.jpg


Child Welfare South Africa:  Stellenbosch

Child Welfare SA Stellenbosch se missie is om die veiligheid, welsyn en gesonde ontwikkeling van kinders en families in Stellenbosch te bevorder, te beskerm en te versterk.  SOL-personeel het geskenkies vir babas geskenk na aanleiding van 'n artikel in die Eikestadnuus.

Indien u meer wil weet of vir Child Welfare SA Stellenbosch wil ondersteun, besoek asseblief hulle facebook page.

Child Welfare Stellenbosch.jpg 

Op die foto hierbo (van links): Celeste van Child Welfare, Bettie Nieuwoudt (Direkteur: Child Welfare SA: Stellenbosch) en die volgende personeellede van SOL:  Jo-Wene Michaels, Sharlene Kleinsmith, Anthea Jacobs, Ilke Gideons, Roshnique Daniels, Veronica Beukes, Natasha Alberts, Melanie Petersen, Farrel Kleinsmith en Nothemba Nqayi.


Bruckner de Villiers

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) en SOL het stoele aan die Bruckner de Villiers primêre skool in Hectorstraat in Idasvallei geskenk.

 SSVO1_2.jpgSSVO1_10.jpg