Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie

Die Sentrum vir Leertegnologieë streef om die betekenisvolle en innoverende gebruik van tegnologie vir leer by die Universiteit Stellenbosch te inspireer.

​Missie:

Die Sentrum:

  • Bied strategiese leierskap, leiding en ondersteuning rondom die integrasie van leertegnologieë by die Universiteit Stellenbosch.
  • Fasiliteer vennootskappe wat leer bevorder deur die uitbreiding van die akademiese aanbod.
  • Moedig 'n navorsingsgebasseerde benadering tot leer-onderrig projekte aan.
  • Lewer dienste wat verband hou met 'n verskeidenheid leeromgewings, multimedia bronne, professionele leer en ondersteuning.
  • Is verbind tot gemeenskapinteraksie inisiatiewe tot beswil van die groter geheel.

​Waardes:

  • Ons glo aan voortdurende leer, oop kommunikasie en wedersydse inisiatief.
  • Ons volg 'n professionele benadering gelei deur integriteit, toerekenbaarheid en betroubaarheid.
  • Ons smee vennootskappe deur 'n spangebaseerde benadering.

Fokus Areas:​

  
  
Description
  
  
  
  
Vir Fakulteite & Dosentehttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/PublishingImages/icons%20faculties.jpg
.
.
.
Lees meer >
http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/for-faculties-lecturersNew tab
Telematieshttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/PublishingImages/icons%20Telematic.jpg
Telematiese Dienste
Telematic Services
iCandelo leeNkonzo zeTelematiki
Lees meer >
http://www.sun.ac.za/english/telematic_servicesNew tab
Dienstehttp://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/learning-teaching-enhancement/learning-technologies/PublishingImages/icons%20services.jpg
.
.
.
Lees meer >
http://www.sun.ac.za/english/telematic_services/servicesNew tab