Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Welcome to the
Centre for Learning
Technologies​


The Centre for Learning Technologies (CLT) forms part of the Division for Learning and Teaching Enhancement (DLTE) at Stellenbosch University ​The CLT strives to inspire the meaningful and innovative use of technology for learning at Stellenbosch University.​


Read more  ​​

​​ ​​​​​​​
Wamkelekile
kwiZiko leeTekhnoloji
zokuFunda


IZiko leeTekhnoloji zokuFunda (CLT) liyinxalenye yeCandelo loPhuculo lokuFunda nokuFundisa (iCandelo le-LTE) ​kwiYunivesithi yaseStellenbosch. I-CLT isebenzela ukukhuthaza usetyenziso olunentsingiselo nolungobuchule lwetekhnoloji ekufundeni kwiYunivesithi yaseStellenbosch. ​

Funda kab​anzi  ​ ​​

​​​​​Akademiese Ontwikkeling & Navorsing (AON)
Die SLT ontwikkel, bevorder en ondersteun die gebruik van leertegnologieë vir leer en onderrig aan die US.
Lees meer ›
Bedryf, Telematies en Projekte (BTP)

Die departement vir BTP binn​​​e die SLT fokus op verskeie dienste en projekte wat toegang verskaf tot onderrig wat gebaseer is op leertegnologieë.
Lees meer ›
Leertegnologie Ondersteuning (LTO)

​​​​Die SLT verskaf opleiding en ondersteuning aan dosente oor die integrasie van leertegnologieë aan die US.
Lees meer ›​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​