Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​

Die Sentrum vir Leertegnologieë is daaraan toegewyd om personeel en hul pogings om tegnologie sinvol in hul kursusse ter wille van die studente in te sluit, te ondersteun. As span word daar gereeld by ons advies gevra oor 'n spesifieke sagteware pakket of funksie wat 'n dosent in sy/haar onderwys wil inkorporeer. Hierdie sluit onder andere in potgooie of lesingopnamesagteware, internet gebaseerde dienste soos Google suite, en funksies wat ʼn aktiewe leer omgewing skep. Ons is ook bewus van die sleutelrol wat die leerbestuurstelsel, SUNLearn, in baie van die kursusse oor verskeie kampusse speel.

Basiese opleidingsessies vir SUNLearn en ander Universteitsondersteunde sagteware word aan personeel op gereelde basis verskaf. Die sessies is gewoonlik meer generies, maar departementele opleiding is ook ʼn opsie wat ons bied. In departementele opleidingsessies is die opleiding meer behoefte-spesifiek, en word daar wegbeweeg van die generiese na ʼn meer verpersoonlikte sessie. Alle opleiding is gerig op akademiese en administratiewe personeel, en waar nodig word personeel geadviseer en ondersteun oor hoe om basiese instruksies aan studente te gee vir die gebruik van hierdie funksies.

Die ondersteuningspan en adviseurs in die Sentrum bied opvolg ondersteuning vir personeel sodra hierdie funksies in die lering toegepas is dmv telefoniese, e-pos of een-tot-een konsultasie. Gebruikersgidse en handleidings word geskep en op gereelde basies opgedateer vir verdere ondersteuning. Tans is daar gemengde leer koördineerders in ʼn paar van die fakulteite wat ook vir ondersteuning beskikbaar is.

Werkswinkels en middagete sessies oor die gebruik van tegnologie om spesifieke behoeftes in die klaskamer aan te spreek, soos assessering, kommunikasie en samewerking, word ook deur die Sentrum aangebied. Hierdie word binne fakulteite adverteer en bied ʼn platform waarop personeel hul eie ondervinding en kennis van die teorie en praktikaliteite van onderrig kan opbou om sodoende die tegnologie wat hul behoeftes die beste aanspreek kan insluit.

Die Sentrum bied ook ʼn geakkrediteerde kortkursus in Gemengde Leer wat ʼn meer in diepte omgewing bied waarin personeel kan leer hoe om tegnologie die beste in hul kursusse te integreer met ʼn sterk fokus op die pedagogie wat die fondamente van gemengde leer is. Hierdie kursus word gratis aan personeel gebied en word befonds deur die Onderwys Ontwikkeling Fonds. 

Opleiding en ondersteuning navrae kan gestuur word na die SUNLearn houttoonbank: learn@sun.ac.za of skakel by 021 808 2222


Vir werkswinkels en kortkursus navrae, kontak:


Me Magriet de Villiers

Adviseur: Leertegnologieë

E-pos
+27 82 722 2212
+27 21 808 3565


Me Elzette Le Roux

Adviseur: 
Aanlynleer

E-pos
+27 21 808 3563
+27 21 808 3565


​​​​
​​

​​​​