Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​

​​Die Sentrum vir Leertegnologieë is toegewyd om professionele leergeleenthede vir personeel, in hul pogings om leertegnologie sinvol in hul kursusse aan studente te inkorporeer, te bied. Die Sentrum bied twee geakkrediteerde kortkursusse in Gemengde Leer wat 'n praktyksgemeenskap bied waarin personeel verder hul kennis kan ontwikkel in die teoretiese en praktiese aspekte van tegnologiese bemiddelling van onderrig, leer en assessering. Hierdie kortkursusse word gratis aan personeel gebied.

Die Leertegnologie Ondersteuningspan in die Sentrum bied ook basiese opleidingsessies in die gebruik van SUNLearn en/of ander Universiteitsondersteunde sagteware.

Kliek op enige van die kursusse, opleiding of ondersteuning beskikbaar om meer uit te vind. ​

Inleiding tot Gemengde Onderrig en Leer
Hierdie kortkursus fokus op doserende akademici en professionele ondersteunings-personeel wat aktief betrokke in die lewering van hoëronderwys kursusse, geakkrediteerde kortkursusse of personeelopleiding en -ontwikkeling is. Die kursus is in ’n hibriede modaliteit ontwikkel en bestaan uit twee in-persoon kontaksessies en vier aanlyn modules. ’n Formele opdrag moet suksesvol voltooi word ten einde ʼn sertifikaat vir voltooiing van die kursus te ontvang.
Lees meer ›
Gevorderde Gemengde Onderrig en Leer
Hierdie loodskursus is vir die dosent van die toekoms ontwerp. Dit sluit nuwe dosente tot meer ervare akademici van alle dissiplines, met ’n gretige belangstelling in onderrigleer aan die een kant en digitale tegnologieë aan die ander kant, in. Hierdie volledige aanlyn kursus sluit aanbiedinge van teoretiese bewys-gebaseerde konsepte, modelle en raamwerke, goeie praktyke, inspirerende voorbeelde, praktiese illustrasies en interessante (oop) hulpbronne in wat met praktiese oefeninge gekombineer word.
Lees meer ›
Fasiliteerder opleiding

Basiese opleidingsessies in die gebruik van
SUNLearn en ander Universiteitsondersteunde sagteware (soos Camtasia, PowerPoint en MS Teams) word aan personeel op ’n gereelde basis verskaf. Hierdie sessies is gewoonlik meer generies, maar departementele opleiding is ook ’n opsie wat ons bied. In departementele opleidingsessies is die opleiding meer behoefte-spesifiek en word daar wegbeweeg van die generiese na ’n meer verpersoonlikte sessie.
Lees meer ›
SUNLearn Gebruikersgids
Weens die sleutelrol wat die leerbestuurstelsel, SUNLearn, in baie van die kursusse oor verskeie kampusse speel, is ’n gebruikersgids ontwikkel wat dosente ondersteun in die gebruik van die aktiwiteite en hulpbronne waarvoor SUNLearn voorsiening maak.
Lees meer ›​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Inleiding tot Gemengde Onderrig en Leer

Hierdie kortkursus fokus op doserende akademici en professionele ondersteuningspersoneel wat aktief betrokke in die lewering van hoëronderwys kursusse, geakkrediteerde kortkursusse of personeelopleiding en -ontwikkeling is. Die kursus is in ’n hibriede modaliteit ontwikkel en bestaan uit twee in-persoon kontaksessies (wat op 2 Augustus en 7 September 2022 onderskeidelik​ plaasvind) en vier aanlyn modules. 

’n Formele opdrag moet suksesvol voltooi word ten einde ʼn sertifikaat vir voltooiing van die kursus te ontvang.

Kursus uitkomste

Na voltooiing van die kursus, behoort deelnemers in staat te wees om:

  1. Die terrein van opvoedkundige tegnologie te beskryf;
  2. Die teoretiese begronding in terme van sleutelaspekte wat met gemengde leer verband hou, toe te pas;
  3. Ontwikkelde praktiese en konteks-spesifieke vaardighede in die integrasie van leertegnologieë in die kurrikulum, toe te pas;
  4. ​Toekomstige selfgerigte praktyke in die ontwikkeling van toekomstige lewenslange vaardighede in die veld van opvoedkundige tegnologie, te oorweeg.

Onderwerpe

Onderwerp 1: Verstaan Gemengde Leer

Onderwerp 2: Skep en integrasie van multimedia

Onderwerp 3: Aanlyn deelname en samewerking

Onderwerp 4: E-Assessering

Onderwerp 5: Professionele leer in die veld

Onderwerp 6: Finale Opdrag

Nominale ure

Die gemiddelde ure wat ’n deelnemer aan die kursus kan verwag om aan die kursus te spandeer is 24 ure (vier ure per week oor ses weke).

Datums

Hierdie kursus sal gedurende 12 April 2022 tot 19 Mei 2022 vir ’n Semester 1 inname en 2 Augustus 2022 tot 7 September 2022 vir ’n Semester 2 inname plaasvind.

Inskrywings vir die kursus

Aansoeke vir 2022 is gesluit. Universiteit Stellenbosch personeel kan vir die volgende inname vroeg in 2023 registreer.


Gevorderde Gemengde Onderrig en Leer

Hierdie loodskursus is vir die dosent van die toekoms ontwerp. Dit sluit nuwe dosente tot meer ervare akademici van alle dissiplines, met ’n gretige belangstelling in onderrigleer aan die een kant en digitale tegnologieë aan die ander kant. Hierdie volledige aanlyn kursus sluit aanbiedinge van teoretiese bewys-gebaseerde konsepte, modelle en raamwerke, goeie praktyke, inspirerende voorbeelde, praktiese illustrasies en interessante (oop) hulpbronne in wat met praktiese oefeninge gekombineer word.

Kursus uitkomste

Hierdie kursus word in ’n self-gerigte, ten volle aanlyn leer-formaat aangebied wat kursusdeelnemers teen hulle eie pas voltooi. Die formaat sluit virtuele (aanlyn) aanbiedings, praktiese aktiwiteite, groepbesprekings en ’n individuele projek, soos die ontwerp van ’n digitale aktiewe leer intervensie, in. Die kursus sal ook deur ’n MS Teams-kanaal, vir die skep van ’n sosiale leer- en praktyksgemeenskap, ondersteun word.

Na die voltooiing van die kursus, behoort deelnemers in staat te wees om:

  1. Die fundamentele konsepte van aktiewe en gemengde leer te beskryf en in die klaskamer, ’n ten volle aanlyn leeromgewing of ’n gemengde leer omgewing toe te pas;
  2. Hedendaagse leertegnologieë te soek, beoordeel en gebruik ten einde hul eie onderrig te verbeter;
  3. Betekenisvolle leerervaringe ontwerp, ontwikkel en implementeer ten einde studente se leer te aktiveer;
  4. Aksienavorsing vir refleksie van eie praktyke as dosent in die digitale wêreld, toe te pas.

Onderwerpe

Onderwerp 1: Inleiding

Onderwerp 2: Lees-kyk-luister

Onderwerp 3: Ondersoek

Onderwerp 4: Vervaardig

Onderwerp 5: Bespreek

Onderwerp 6: Samewerking

Onderwerp 7: Beoefen

Onderwerp 8: Reflekteer

Nominale ure en assessering

Die gemiddelde ure wat ’n deelnemer kan verwag om aan hierdie kursus te spandeer is 40 ure (vyf ure per week oor ag weke). Deelnemers sal assesseringsvrae en ’n finale videoprojek voltooi om ’n sertifikaat van bevoegdheid te ontvang.

Datums

Die kursus open op 1 Maart 2022 tot 30 Junie 2022 vir ’n Semester 1 inname en 1 Augustus 2022 tot 30 November 2022 vir ’n Semester 2 inname.

Inskrywings vir die kursus

Aansoeke vir 2022 is gesluit. Universiteit Stellenbosch personeel kan vir die volgende inname vroeg in 2023 registreer.


Fasiliteerder opleiding

Basiese opleidingsessies in die gebruik van SUNLearn en ander Universiteitsondersteunde sagteware (soos Camtasia, PowerPoint en MS Teams) word aan personeel op ’n gereelde basis verskaf. Hierdie sessies is gewoonlik meer generies, maar departementele opleiding is ook ’n opsie wat ons bied. In departementele opleidingsessies is die opleiding meer behoefte-spesifiek en word daar wegbeweeg van die generiese na ’n meer verpersoonlikte sessie.

Alle opleiding is op akademiese en administratiewe personeel gerig en waar nodig word personeel adviseer en ondersteun oor hoe om basiese instruksies aan studente te gee vir die gebruik van funksies wat aktiewe leer bevorder. 

Die ondersteuningspan en adviseurs in die Sentrum bied opvolg ondersteuning vir personeel d.m.v. telefoniese, e-pos of een-tot-een konsultasie sodra die funksies wat ’n aktiewe leeromgewing skep in die lering toegepas is. Gebruikersgidse en handleidings word geskep en op gereelde basis opgedateer vir verdere ondersteuning. Tans is daar gemengde leer koördineerders in die fakulteite wat ook vir ondersteuning beskikbaar is. 

Kontak Magriet de Villiers vir meer inligting oor fasiliteerder opleiding.


SUNLearn Gebruikersgids (slegs in Engels beskikbaar)

Weens die sleutelrol wat die leerbestuurstelsel, SUNLearn, in baie van die kursusse oor verskeie kampusse speel, is ’n gebruikersgids ontwikkel wat dosente ondersteun in die gebruik van die aktiwiteite en hulpbronne waarvoor SUNLearn voorsiening maak.

Navrae wat met opleiding en ondersteuning ten aansien van SUNLearn verband hou, kan aan die SUNLearn ondersteuningtoonbank: learn@sun.ac.za gestuur word of die ondersteuningstoonbank kan by 021 808 2222 gekontak word.

Kliek hier om toegang tot die SUNLearn Gebruikersgids (in Engels) te verkry:​


​Kontak

Vir werkswinkels en kortkursus navrae, kontak:

Algemene kursusinligting

Me Magriet de Villiers

Adviseur: Leertegnologieë

E-pos​
+27 21 808 9905
+27 21 808 3565

​Kortkursus registrasies

Me Elzette Le Roux

Adviseur: Aanlynleer

E-pos
+27 21 808 3563
+27 21 808 3565​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​