Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

PRONTAK

​PRONTAK (Professionele Onderrigsontwikkeling vir Akademici)

PREDAC GROUP 2017.jpg2014.jpg2016.jpg 

 

Die PRONTAK-program (In Engels PREDAC) word jaarliks vir nuut aangestelde akademici aan die Universiteit Stellenbosch aangebied.

Tydens hierdie program sal elke deelnemer, saam met ander nuut aangestelde dosente van verskillende dissiplines, die geleentheid gegun word om te besin oor hulle menings, kennis en aannames oor onderrig, leer en assessering binne die konteks van huidige denke oor universiteitsonderrig. Praktiese en innoverende benaderings tot onderrig en assessering sal deurgaans in die program aandag geniet. Nasionale en institusionele raamwerke wat Hoër Onderwys in Suid-Afrika en aan die Universiteit Stellenbosch (US) rig, sal ook gedek word.

Deelnemers sal uitgedaag word om te beoordeel hoe kennis en beleid op 'n betekenisvolle wyse in hulle eie vakgebiede toegepas kan word. Hulle sal aan die einde van die program 'n konseptuele raamwerk wegneem wat hulle in staat sal stel om oor onderrig, leer en assessering te besin ten einde hulle eie onderrigpraktyke te beplan en uit te brei.

Die program bied ook 'n unieke geleentheid vir deelnemers om in 'n kollegiale atmosfeer bande te smee met kollegas uit hulle eie fakulteit, asook uit ander departemente en fakulteite. Hulle sal ook aan die US se institusionele kultuur bekendgestel word, wat hopelik sal help om hulle vinniger tuis te laat voel.

Struktuur van die program

Vise-Dekane (O&L) nomineer deelnemers vir PRONTAK aan die einde van elke jaar.  Informele leergeleenthede begin tydens die eerste semester en die die formele PRONTAK program begin in April ​en sluit af in Oktober. Dit kombineer gesentraliseerde en fakulteitgebaseerde aktiwiteite gedurende die semester. Daar word van ​deelnemers verwag om in al die aktiwiteite deel te neem.

Vir meer inligting, kontak die adviseur in jou Fakulteit of Charmaine van der Merwe (cvandermerwe@​sun.ac.za).


 

PREDAC funny.jpgGroepfoto.jpgPREDAC group 2.jpg 

​​PREDAC group 4.jpgPREDAC GROUP.jpgPREDAC group 2009.jpg