Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Tweede weergawe: aanlyn aanboordprogramhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8735Tweede weergawe: aanlyn aanboordprogramClaudia Swart<p>Die Universiteit Stellenbosch bied weer in Desember 2021 'n aanlyn aanboordprogram aan vir alle 2022 eerstejaars. Alles wat studente moet weet oor die US en hul fakulteit, kan hulle hier kry!  <br></p><p>Die program is op SUNLearn beskikbaar <strong>vanaf 13 Desember 2021.</strong> <br>Die volgende onderwerpe (behalwe vir die fakulteit en programspesifieke inligting) word verduidelik:<br>Tydsbestuur, sukses en welstand, stresbestuur, eksamen- en studievaardighede, finansiële geletterdheid, akademiese leeswerk asook die I-FlourishWell4Life-program.<br> <br>In 'n uitgebreide vraag‑en‑antwoord‑afdeling gaan studente antwoorde op vele van hulle vrae oor die US vind en selfs hulle eie vrae kan plaas. Video's van studente wat vertel hoe hulle die universiteitslewe beleef, 'n virtuele kampustoer, en inligting oor beskikbare steun is maklik bekombaar. Studente sal ook kan kennis maak met van die mentors by US. <br></p><p>Vanaf 13 Desember kan studente <a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=65391" style="text-decoration-line:underline;"><strong>hier</strong></a> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-5">klik </span>(<a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=65391">https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=65391</a> ) om toegang tot die program te verkry.</p><p>​Indien jy enige vrae oor die aanboordprogram het, stuur 'n e-pos na:  <a href="mailto:onboardingsu@sun.ac.za"><strong>onboardingsu@sun.ac.za</strong></a><strong>.</strong></p><p><a href="/afrikaans/welcome/Pages/Online-Onboarding.aspx">http://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome/Pages/Online-Onboarding.aspx</a><br></p>
Hersiende US Assesseringsbeleidhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8673Hersiende US AssesseringsbeleidDr Anthea Jacobs<p>​</p><p><strong>Hersiende US Assesseringsbeleid</strong><br></p><p>Tydens 'n vergadering van die Raad van die Universiteit Stellenbosch (US) op Maandag 27 September 2021 is die hersiende US Assesseringsbeleid goedgekeur. Die beleid sal met ingang van 01 Januarie 2022 in werking tree, en is beskikbaar op die US Webblad by <a href="/afrikaans/policy/Pages/A-Z-detail.aspx?Range=ABC" style="text-decoration-line:underline;"><strong>Assesseringsbeleid</strong></a>.<br></p><p>'n Opsomming van die beleid is <strong style="text-decoration-line:underline;"><a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Opsomming%20van%20US%20Assesseringsbeleid.pdf">hier</a></strong> beskikbaar.</p><p>Die infografiek is <strong style="text-decoration-line:underline;"><a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Assessment%20Policy%20Infographic.pdf">hier</a></strong> beskikbaar.</p><p>Vir meer inligting, kontak Anthea Jacobs by <a href="mailto:jacobsa@sun.ac.za">jacobsa@sun.ac.za</a>.​<br><br></p><p><br></p>
Virtuele AvOL-konferensie 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8684Virtuele AvOL-konferensie 2021Dr Anthea Jacobs<p></p><p style="text-align:justify;">​Die Universiteit Stellenbosch (US) se Akademieskap van Onderrig en Leer- (AvOL-)konferensie vir 2021 het plaasgevind teen die agtergrond van voortslepende uitdagings met onderrig, leer en assessering weens die wêreldwye pandemie, en die gevolglike aanpassing by aangevulde afstandsonderrig, -leer en -assessering (ARTLA). Deelnemers aan die virtuele konferensie kon by werksessies, hoofsessies en aanbiedings inskakel. Vanjaar se oorhoofse tema was “(Y)our assessment matters".<br></p><p style="text-align:justify;">In sy verwelkomingstoespraak het prof Deresh Ramjugernath, Viserektor: Leer en Onderrig, gesê: “Die US heg groot waarde aan assessering as 'n dryfveer vir leer by sowel studente as dosente, vandaar ons hoë sukses- en lae uitsaksyfer." Prof Ramjugernath het voorts benadruk dat die Universiteit se assesseringsukses nie toevallig is nie, maar te danke aan doelgerigte inisiatiewe soos die AvOL-konferensie.</p><p style="text-align:justify;">Die AvOL-konferensie, waarvoor die Afdeling Leer- en Onderrigverryking elke jaar die reëlings behartig, bied 'n jaarlikse platform waar akademici onderrig- en leerpraktyke en -navorsing uitruil en vier. Dit bied ook 'n geleentheid om alle aspekte van onderrig en leer by die Universiteit in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer te bespreek. Vakkundiges en dosente van verskeie US-fakulteite het vanjaar weer hulle navorsing, innovasies en oordenkings aangebied, by mekaar geleer en ontluikende vakkundiges geïnspireer.</p><p style="text-align:justify;">Een van die hoogtepunte op die program was die hoofrede deur prof David Boud, Alfred Deakin-professor en stigtersdirekteur van die Sentrum vir Navorsing in Assessering en Digitale Leer aan Deakin-universiteit, Melbourne, en emeritus professor aan die Universiteit vir Tegnologie in Sydney, Australië. Prof Boud se aanbieding het gehandel oor hoe assessering en terugvoer studente se evalueringsvermoë kan help ontwikkel. Hy het voorgestel dat ons nie te veel klem plaas op assesseringspunte nie, maar eerder daarop konsentreer om studente se selfassesseringsvermoëns met die oog op lewenslange leer te help ontwikkel.<br></p><p style="text-align:justify;">Deelname aan die konferensie het sedert die eerste aflewering in 2007 sterk toegeneem. Vir vanjaar se MS Teams-geleentheid was daar 56 aanbiedings op die program, en 248 geregistreerde deelnemers het ingeskakel.<br></p><p style="text-align:justify;">Ander hoogtepunte van die konferensie was 'n hoof- en slotpaneelbespreking. In die hoofpaneelbespreking met die onderwerp “How care-full assessment can enhance student learning" kon deelnemers na bestuurslede, dosente, studente en steunpersoneel se bydraes luister. Studente het klem gelê op die waarde van assesseringsdeursigtigheid en -terugvoer. Laasgenoemde is veral in formatiewe assessering 'n belangrike beginsel. Die onderwerp van die slotpaneelbespreking was “Re-imagining assessment culture and practices for a transformative student experience". In hierdie sessie het deelnemers assessering as 'n tweerigtinggesprek tussen die dosent en die student ondersoek en gevier.<br></p><p style="text-align:justify;">Die verrigtinge het op 'n hoë noot geëindig met die aankondiging van vanjaar se beste aanbiedings. Die volgende bydraes is as die beste in hulle onderskeie kategorieë aangewys (die foto's van die wenners is <strong style="text-decoration:underline;"><a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/HARTLIK%20GELUK%20aan%20die%202021%20AvOL-pryswenners%20(Afr).pdf">hier</a>​</strong> beskikbaar):<br></p><ul><li>Navorsingskategorie: “Being and becoming a master of Health Professions Education" deur me Mariette Volschenk, prof Susan van Schalkwyk (albei van die Sentrum vir Gesondheidsberoepsonderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe) & prof Eli Bitzer (Sentrum vir Hoër en Volwassene-onderwys, Fakulteit Opvoedkunde)</li><li>Innovasiekategorie: “Engineering report-writing peer learning system" deur prof Craig McGregor (Fakulteit Ingenieurswese)</li><li>Oordenkingskategorie: “The evolving role of an academic online mentoring programme" deur mnr Juan Ontong, me Sher-Lee Arendse-Fourie & me Chrystal Schonken (Skool vir Rekeningkunde)</li><li>Deelnemerskeuse: “Let's let them 'cheat'! Group work in a summative assessment setting" deur prof Gareth Arnott, dr Margaret Blackie & dr Catherine Kaschula (Fakulteit Natuurwetenskappe)</li><li>Beste PRONTAK-plakkaat (deur konferensiedeelnemers aangewys): “Interactive content assessment in counter-intelligence theory: assessing cognitive learning in reading, comprehension and writing" deur deur<strong> </strong>kapt dr Dries A Putter; lt kol dr Susan Henrico; lt kol dr Marcel Reutener; kol Hlengiwe Mkhize; & mnr Godfrey Ramuhlala (Fakulteit Krygskunde)</li></ul><p style="text-align:justify;">Al die konferensiesessies en -aanbiedings is opgeneem, en is op <a href="https://stellenbosch.sharepoint.com/sites/SoTL2021Conference/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000268614D54130FC438D7D4766B494DC3D&viewid=4f5d2f43-37ae-4679-bc78-cf9256bdd49e">Sharepoint</a> te kry. Gaan gerus ook na die konferensiewebtuiste by <a href="https://www0.sun.ac.za/sotl/">https://www0.sun.ac.za/sotl/</a> vir verdere inligting oor die res van die program én vir toegang tot opsommings van alle aanbiedings.</p><p style="text-align:justify;">deur Dr Anthea H M Jacobs<br></p><p style="text-align:justify;">US AvOL Konferensiekonvenor​<br></p><p><br></p>
TAU Genootskapsprogram 2022-2023https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8600TAU Genootskapsprogram 2022-2023Dr Karin Cattell-Holden<p>​<br></p><p style="text-align:center;"><strong><em>TAU</em></strong><strong> Genootskapsprogram 2022-2023</strong></p><p style="text-align:justify;">Die <em>TAU</em> (<em>Teaching Advancement at University</em>) Genootskapsprogram is 'n landswye intervensie wat in 2015 begin is. Dit is gerig op die bevordering van die onderriggehalte en die professionalisering van onderrig en leer in die openbare hoëronderwyssfeer.</p><p style="text-align:justify;">Die <em>TAU</em>‑program behels die professionele ontwikkeling van 'n kohort akademiese personeel van middel tot senior vlak uit verskillende vakgebiede aan alle Suid-Afrikaanse openbare universiteite deur middel van 'n gekombineerde residensiële en afstandsonderrig‑benadering. Deelnemers wat vakspesialiste is, word met onderrig‑ en leerverwante ontwikkelings in die hoër onderwys vertroud gemaak, aan navorsing oor die Akademieskap van Onderrig en Leer bekendgestel, en as veranderingsagente aan hul instellings geposisioneer. </p><p style="text-align:justify;">Die volgende <em>TAU</em>-program – <em>TAU 4</em> – word oor 18 maande (Julie 2022 tot Desember 2023) aangebied. Deelnemers gaan aan 'n opvoedkundige projek in hul eie omgewing asook 'n groepprojek werk, terwyl hulle terselfdertyd vennootskappe ontwikkel met kollegas van ander instellings. Na afloop van die program sal hulle toegerus wees om die leiding met onderrig en leer by hul tuisinstellings te neem.</p><p style="text-align:justify;">Gedurende die eerste <em>TAU</em>-program (2015-2016) het prof. Elmarie Costandius en prof. Geo Quinot die Universiteit Stellenbosch (US) verteenwoordig. Die US-akademici tydens <em>TAU 2</em> (2018-2019) was prof. Ian Nell en dr. Berna Gerber. Vir <em>TAU 3</em> (2021-2022) is die US bevoorreg om drie akademici in die program te hê, naamlik prof. Faadiel Essop, prof. Ashraf Kagee en dr. Marianne McKay.</p><p style="text-align:justify;">Nominasies vir die vierde kohort van die <em>TAU</em> Genootskapsprogram word tans ingewag. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 November 2021.</p><p style="text-align:justify;">Meer inligting is beskikbaar by dr. Karin Cattell-Holden, <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>.<br></p>
US Onderriggenootskappe 2022https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8574US Onderriggenootskappe 2022Dr Karin Cattell-Holden<p style="text-align:center;"><strong>US Onderriggenootskappe 2022</strong></p><p style="text-align:justify;">Onderriggenootskappe aan die Universiteit Stellenbosch (US) is in 2009 daargestel met die tweeledige doel om 'n geleentheid vir uitstaande akademici te skep om hulle onderrigkundigheid te ontwikkel en die uitbreiding van die akademieskap van onderrig en leer aan die Universiteit te bevorder. Sedertdien het die US reeds 17 onderriggenootskappe befonds:<br></p><ul><li>Dr. Elize Archer (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</li><li>Dr. Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)</li><li>Dr. Margaret Blackie (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)</li><li>Prof. Debby Blaine (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)</li><li>Prof. Elmarie Costandius (Departement Visuele Kunste, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe) </li><li>Dr. Berna Gerber (Afdeling Spraak-, Taal- en Gehoorterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</li><li>Dr. Marianne McKay (Departement Wingerd- en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe) </li><li>Prof. Ian Nell (Departement Praktiese Teologie en Missiologie, Fakulteit Teologie)</li><li>Prof. Dana Niehaus (verhuis) (Departement Psigiatrie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</li><li>Prof. Nicola Plastow (Afdeling Arbeidsterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</li><li>Prof. Geo Quinot (Departement Publieke Reg, Fakulteit Regsgeleerdheid)</li><li>Prof. Ingrid Rewitzky (Vise-Dekaan: Leer en Onderrig, Fakulteit Natuurwetenskappe)</li><li>Dr. Michael Schmeisser (Departement Hortologie, Fakulteit AgriWetenskappe)</li><li>Dr. Gretha Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)</li><li>Dr. Marianne Unger (Afdeling Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</li><li>Prof. Susan van Schalkwyk (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</li><li>Dr. Helena Wessels (oorlede) (Departement Kurrikulumstudie, Fakulteit Opvoedkunde).</li></ul><p style="text-align:justify;">Die Universiteitskapasiteitsontwikkelingsplan (“UCDP") bied verdere befondsing vir <strong>twee</strong><strong> onderriggenootskappe vanaf Januarie 2022</strong>. Die genootskappe bied uitnemende dosente en vakkundiges in onderrig en leer[1] die geleentheid om oor 'n volgehoue tydperk (een tot drie jaar), en met verskillende vorme van ondersteuning, op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die verspreiding van goeie onderrig- en leerpraktyk in departemente en fakulteite te fokus.</p><p style="text-align:justify;">Die sluitingsdatum vir aansoeke vir die 2022 Onderriggenootskappe is <strong>1 November 2021</strong>. </p><p style="text-align:justify;">Vir meer inligting, insluitende die bepalings van die genootskappe en die riglyne vir aansoeke, tree asseblief in verbinding met dr. Karin Cattell-Holden, <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za">kcattell@sun.ac.za</a>. </p><p style="text-align:justify;">[1] “[U]itnemende dosente en vakkundiges in onderrig en leer" verwys na dosente wat hul onderrigpraktyk navors, gegrond op opvoedkundige literatuur, en tot die kenniskorpus van onderrig en leer bydra deur die publikasie van hul bevindinge.<br></p>
Eerstejaarsprestasietoekennings https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8484Eerstejaarsprestasietoekennings Jean Lee Farmer<p>Die 13e jaarlikse Eerstejaarsprestasietoekenningsgeleentheid, aangebied deur prof Deresh Ramjugernath (Adjunk-Visekanselier: Leer en Onderrig), het vir die tweede jaar in ʼn ry as ʼn virtuele geleentheid deur middel van Microsoft Teams op 9 September plaasgevind. <br></p><p>Die Eerstejaarsprestasietoekennings het ten doel om erkenning te verleen aan top presterende eerstejaar<strong>studente</strong> in elke fakulteit, <strong>asook die dosente</strong> wat ʼn positiewe invloed op die akademiese ervaring van hierdie studente uitgeoefen het, soos genomineer deur elkeen van hierdie top presterende eerstejaarstudente. Die lys van pryswenners is <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/FYAA%20list%20of%20recipients.pdf" style="text-decoration:underline;"><strong>hier</strong></a><strong style="text-decoration:underline;"></strong> beskikbaar.<br></p><p>Al was dit ʼn virtuele geleentheid, was die interaksie en opgewondenheid byna tasbaar. By wyse van die kletsfunksie het deelnemers hulle trots en applous te kenne gegee namate die name van die bekroonde studente en dosente per fakulteit deur die Seremoniemeester, dr Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur: Leer- en Onderrigverryking) aangekondig is.</p><p>Die gasspreker vir die aand, Emerita Professor van die FGGW, Julia Blitz, het aan ons stof tot nadenke gegee met haar nadenkende en uitdagende rede, getiteld “Styg soos jy opgaan" (“<em>Lift as you Rise</em>"). Sy het studente aangemoedig om hulle ervarings te verbreed (“<em>broaden your experiences</em>") en nie hulleself apart te stel nie (“<em>setting yourselves apart</em>") as die 6% in Suid-Afrika wat grade behaal, maar om eerder betrokke te raak by aktiwiteite (“<em>engage in activities</em>") en te kommunikeer met ʼn verskeidenheid van mense (“<em>range of people</em>") buite hoër onderwys. Sy het gesê dit is waar ons kan leer (“<em>can learn from</em>"). Prof Blitz het die instelling aangemoedig om ʼn leergesentreerde benadering aan te gryp wat alle studente in staat sal stel om medeskeppers van kennis wees en wat hulle sal bemagtig om plaaslik en globaal betrokke te wees. Verder het sy alle top studente en dosente versoek om diegene wat minder suksesvol is in hulle akademiese studies te help en met hulle te deel, want <em>dít</em>, eerder as top punte, kan ons grootste sukses (“<em>greatest success</em>") word. ('n Afskrif van die toespraak is <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Prof%20Julia%20Blitz%20guest%20speaker.pdf" style="text-decoration:underline;"><strong>hier</strong></a><strong style="text-decoration:underline;"></strong> beskikbaar.)<br></p><p>Die aand het ten einde geloop met ʼn deurlopende <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/WebsiteFYAA%20presentation%202021%2026%20Aug.pdf" style="text-decoration:underline;"><strong>PowerPoint-aanbieding</strong> </a>wat die studente en dosente en ʼn verskeidenheid van positiewe, bemoedigende gesprekke uitbeeld. </p><p>Hartlike geluk aan alle presteerders en hou aan om te “Styg soos jy Opgaan" (“<em>Lift as you Rise</em>")! </p><p> 'n Opname van die geleentheid is <a href="https://youtu.be/9LDcqpXn6l0" style="text-decoration:underline;"><strong>hier</strong></a> beskikbaar.<br></p><p></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>IsiXhosa follows</strong><br></p><p>First-year Achievement Awards<br>Eerstejaarsprestasietoekennings<br>IiMbasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi boNyaka wokuqala</p><p>ZONYAKA-MFUNDO KA-2020 yaye ZINIKEZELWA NGE-9 SEPTEMBA 2021 </p><p>Itheko le-13 laminyaka le lokuWongwa Kwempumelelo Yabo Bakunyaka Wokuqala, lisingathwa nguNjing. Deresh Ramjugernath (oliSekela Nqununu:  icandelo Lokufunda Nokufundisa), liye laqhutywa kumajelo onxibelelwano ngeMicrosoft Teams yaye ngunyaka wesibini lo kuqhutywa ngolo hlobo. </p><p>IiMbasa Zokuwongwa Kwempumelelo Yabakunyaka Wokuqala ijoliswe ekugqaleni abafundi abaphume phambili <strong>abakunyaka wokuqala</strong> kwifakhalthi nganye<strong> kwakunye nabahlohli</strong> abaye banefuthe elibalaseleyo kumava aba bafundi kwezemfundo njengoko amagama abo ephakanyiswe nguye ngamnye kwaba bafundi bonyaka wokuqala baphumelele emagqabini.  Uluhlu lwabafundi kunye nabahlohli abafumene amabhaso luyafumaneka <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/FYAA%20list%20of%20recipients.pdf"><span style="text-decoration-line:underline;"><strong>apha</strong></span></a>​.<br></p><p>Nangona ibilitheko eliqhutywa kumajelo oqhagamshelwano, unxibelelwano nemincili belulolokoqobo. Besebenzisa icandelo lokuncokola, abebekho baye babonisa ukuziva benelunda ngokuqhwaba kweli jelo lonxibelelwano njengoko amagama abafundi nabahlohli abawongwayo ebebhengezwa ngokweefakhalthi nguMphathi-theko, uGqr. Antoinette van der Merwe (uMlawuli Oyintloko: Ukuphuculwa Kokufunda Nokufundisa). </p><p>Isithethi sembeko sengokuhlwa, uNjingalwazi Odla Umhlala-phantsi waseFMHS, uJulia Blitz, uye wasinika sonke intetho evus' ingqondo nexhokonx' iingcinga enomxholo othi “Phakamisa Njengoko uNyuka". Uye wakhuthaza abafundi ukuba “benze banzi amava abo" yaye “bangazikhethi" njenge-6% yabo bafumana izidanga eMzantsi Afrika, kodwa “babandakanyeke kwimisebenzi" baze banxibelelane “nabantu abahlukeneyo" abangekho kwimfundo ephakamileyo. Uthe  “singafunda" kule nto. UNjing Blitz uye wakhuthaza eli ziko ukuba likhuthaze ukufunda nto leyo eyenza bonke abafundi bancedisane ekwakheni ulwazi nokubaxhobisa ukuba babandakanyeke kweli lizwe nasehlabathini. Uhlabele mgama ebongoza bonke abafundi abaphumelele emagqabini nabahlohli ukuba bancede baze babelane nabo bangapumelelanga kangako kwizifundo zabo, njengokuba <em>le nto, </em>ngaphandle kwamanqaku aphezulu, kunokuba “yeyona mpumelelo inkulu".  Ikopi yentetho iyafumaneka <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/Prof%20Julia%20Blitz%20guest%20speaker.pdf"><span style="text-decoration-line:underline;"><strong>apha</strong></span></a>​.<br></p><p>loo nkqubo yangokuhlwa ivalwe ngemifanekiso <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/WebsiteFYAA%20presentation%202021%2026%20Aug.pdf" style="text-decoration-line:underline;"><strong>yePowerPoint</strong></a><strong style="text-decoration-line:underline;"></strong> ezihambelayo ebonisa abafundi nabahlohli nothotho lwamagqabaza akhuthazayo kwicandelo lokuncokola.</p><p>Sithi huntshu kubo bonke abawongiweyo nize niqhubeke “Niphakamisa njengoko Ninyuka"!<br></p><p>​Ushicilelo komsitho luyafumaneka <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/9LDcqpXn6l0&data=04%7c01%7c%7c157e7c819dd0481c24d108d978e7ce6a%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637673759255942659%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=ItNTHhkGflRO334HuvMHQGsQ/1koc97PwfeagGzDFM8%3D&reserved=0"><span style="text-decoration-line:underline;"><strong>apha</strong></span></a>​.<br></p><p><br><br></p>
Nasionale g​enootskappe vir onderrigbevordering op universiteit (TAU) 2021-2022https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7899Nasionale g​enootskappe vir onderrigbevordering op universiteit (TAU) 2021-2022Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p style="text-align:center;"><strong>Die Genootskapsprogram vir Onderrigbevordering (TAU) op Universiteit 2021-2022</strong></p><p style="text-align:center;"><strong> </strong></p><p style="text-align:justify;">Die Genootskapsprogram vir Onderrigbevordering op Universiteit (TAU) is 'n landswye intervensie wat in 2015 begin is. Dit is gerig op die bevordering van die onderriggehalte en die professionalisering van onderrig en leer in die openbare hoëronderwyssfeer.</p><p style="text-align:justify;">Die TAU‑program behels die professionele ontwikkeling van 'n kohort akademiese personeel van middel tot senior vlak uit verskillende vakgebiede aan alle Suid-Afrikaanse openbare universiteite deur middel van 'n gekombineerde residensiële en afstandsonderrig‑benadering. Deelnemers wat vakgebiedspesialiste is, word met onderrig‑ en leerverwante ontwikkelings in die hoër onderwys vertroud gemaak, aan navorsing oor die Akademieskap van Onderrig en Leer bekendgestel, en as veranderingsagente geposisioneer. Gedurende die jaar lange tydperk van die TAU-program werk hulle aan 'n opvoedkundige projek in hul eie omgewing, sowel as 'n groepprojek, terwyl hulle terselfdertyd vennootskappe ontwikkel met kollegas van ander instansies. Na afloop van die program is hulle toegerus om die leiding met onderrig en leer by hul tuisinstellings te neem.</p><p style="text-align:justify;">Gedurende die eerste TAU-program (2015-2016) het prof Elmarie Costandius en prof Geo Quinot die Universiteit Stellenbosch (US) daar verteenwoordig. Die US-akademici tydens TAU Twee (2018-2019) was prof Ian Nell en dr Berna Gerber.</p><p style="text-align:justify;">Vir TAU Drie (2021-2022) is die US bevoorreg om drie US-akademici in die program te hê: prof Faadiel Essop, prof Ashraf Kagee en dr Marianne McKay.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Faadiel Essop</strong> is tans 'n professor in die Departement Fisiologiese Wetenskappe en die direkteur van die onlangs gestigte sentrum vir kardio-metaboliese navorsing in Afrika (CARMA) aan die US. Hy is 'n NNS‑gegradeerde internasionaal bekroonde navorser, voormalige voorsitter van die Departement Fisiologiese Wetenskappe, 'n voormalige president van die fisiologievereniging van Suider-Afrika (twee termyne), die huidige visepresident van die African Association of Physiology Sciences en 'n bestuurslid van die General Assembly of the International Union of Physiological Sciences. Hy was ook lid van die internasionale komitee van die American Physiological Society en is 'n verkose genoot van die American Physiological Society.</p><p style="text-align:justify;">Prof Essop het onlangs die eenjaar‑ deeltydse Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap‑kursus aan die US voltooi. Gedurende 2018 ontvang hy 'n toekenning vir onderwysuitnemendheid (ontwikkelende onderwyser). Sy TAU-genootskapsprojek fokus op die idee dat wetenskaplikes/ingenieurs hul vakgebied dikwels as “neutraal" beskou en dus sonder enige sosio-politiese en historiese kontekste is. Daarom kan hierdie “wetenskaplike elitisme" wetenskaplikes op die oog af van sodanige kontekste onthef, byvoorbeeld wat betref ongeregtighede van die verlede wat tydens apartheid gepleeg is en ook hedendaagse, dringende kwessies soos die herstel van onreg, dekolonisering en inklusiwiteit. Die oogmerk is om 'n filosofiese raamwerk te ontwikkel vir die invoer van breër begrippe uit die geesteswetenskappe en die kunste in die biomediese, wetenskaplike en ingenieurswese‑kurrikulums.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Prof Ashraf Kagee</strong> is 'n Buitengewone Professor in Sielkunde aan die US, mede-direkteur van die Alan Flisher-sentrum vir openbare geestesgesondheid, en 'n lid van die Academy of Science of South Africa (ASSAf). Met meer as 200 akademiese publikasies op sy kerfstok is hy 'n gerekende internasionaal gegradeerde navorser by die Nasionale Navorsingstigting. In 2006 ontvang hy die Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing, in 2007 vir Onderrig, en in 2009 vir Gemeenskapsinteraksie. In 2018 ontvang hy die Kanselierstoekenning vir Volgehoue Uitnemende Loopbaanprestasies.</p><p style="text-align:justify;">Prof Kagee se navorsing fokus op algemene geestesongesteldhede onder persone wat met MIV/Vigs saamleef, sielkundige en strukturele faktore wat die nakoming van antiretrovirale terapie beïnvloed, en algemene geestesversteurings in verskillende bevolkings. Hy doseer kognitiewe psigoterapie en navorsingsmetodes aan die Departement Sielkunde. Hy is voorsitter van die raad van trustees van die traumasentrum vir die oorlewendes van geweld en marteling in Kaapstad en onderneem kapasiteitsbouwerk by die Gaza‑sentrum vir gemeenskapsgeestesgesondheid in Gaza, Palestina.</p><p style="text-align:justify;">As die ontvanger van verskeie AvOL‑toekennings doen prof Kagee navorsing oor onder meer onderrignavorsingsmetodes in die sielkunde, toegespits op gebiede soos kritiese denke, skeptisisme, en 'n empiriese ingesteldheid. Hy wil die TAU-genootskap gebruik om gebiede soos gemengde leer en e-assessering, asook die wetenskaplike skryfvaardighede van studente in sy navorsingsmetodes‑klas, te ontwikkel.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Dr Marianne McKay</strong> is 'n senior lektor in die Departement Wingerd- en Wynkunde. Sy was die eerste vrou in Suid-Afrika wat 'n MSc (Agric) behaal het, en het ook 'n PhD in Wynkunde verwerf. Dr McKay word erken vir haar bydraes tot sowel die wynkunde as onderrig en leer. In 2015 ontvang sy die nasionale Suid-Afrikaanse Raad vir Hoër Onderwys‑HELTASA‑toekenning vir onderwysuitnemendheid vir haar prestasies in dekolonialiteit in onderwys, asook vir navorsing in onderrig en leer. In 2017 ontvang sy 'n toekenning vir onderwysuitnemendheid (ontwikkelende onderwyser) aan die US. Van 2017 tot 2020 ontvang sy 'n Onderriggenootskap aan die US en in 2021 word sy genomineer vir die US Akademieskap van Leierskap‑program vir 2021.</p><p style="text-align:justify;">Dr McKay het uitgebreide ervaring in die onderrig van studente in wynwetenskap aan vennootkolleges, sowel as in die vestiging van volhoubare en suksesvolle opleidingsmedewerking met meetbare sosiale impak in die plaaslike gemeenskappe. Haar TAU-genootskapdoelstellings sluit aan by 'n aantal doelstellings in die US se Transformasieplan (Visie 2040), asook belangrike programvernuwingsinisiatiewe betreffende die verbetering van diversiteit, toeganklikheid en 'n transformerende studente-ervaring. Haar oogmerk is om transformerende en innoverende studenteleerervarings in haar modules te verbeter. Sy wil ook kollegas ondersteun wat daarin belangstel om hul vakkundige navorsing met navorsing oor onderrig en leer te integreer.</p><p style="text-align:justify;">Die Sentrum vir Onderrig en Leer wens hierdie kollegas met trots geluk en bedank hulle vir hul bydrae tot onderrig en leer aan die US. Ons wens hulle alle sterkte toe met hul TAU-genootskappe.</p><p style="text-align:justify;">Meer inligting oor die TAU-genootskappe is beskikbaar by dr Karin Cattell-Holden, <span style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>.<br></p>
Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 25 Oktober 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7900Elsabe Daneel Kommunikasiewerkswinkel 25 Oktober 2021Claudia Swart<p>​<strong>E</strong><strong>LSABÉ DANEEL KOMMUNIKASIEWERKSWINKELS </strong></p><p>Elsabé Daneel is ʼn bekende televisie-aanbieder, televisie- en rolprentaktrise en toneelspeler, en regisseur van talle teaterproduksies. Sy is ʼn produksieleier, regisseur en aanbieder van korporatiewe video's asook dokumentêre programme vir kykNET en M-Net.</p><p>As kommunikasie- en mediastrateeg bied sy kommunikasiewerkswinkels getiteld <em>Communication IQ</em> aan. Hierdie prettige en praktiese werkswinkels in kommunikasie- en projeksievaardighede is gerig op korporatiewe kliënte, televisie- en radio-aanbieders, akteurs, openbare sprekers, opvoeders, studente, akademiese personeel, en so meer. </p><p>Elsabé gaan in 2021 drie kommunikasiewerkswinkels vir akademiese personeel van die Universiteit Stellenbosch aanbied. Twee het reeds plaasgevind, die laaste een vind op 25 Oktober plaas.<br></p><p><strong>Deelnemers kan na die volgende onderwerpe uitsien:</strong><br><strong> </strong><br>·            Begrip van kommunikasie-jargon <br>·            Ontdek die ABC van die kommunikasieproses <br>·            Evalueer jou sterk en swakker punte as ʼn kommunikeerder<br>·            Hoe om kommunikasiemodelle vir jou te laat werk <br>·            Ontdek die tegniese aspekte wat die kommunikasieproses beïnvloed <br>·            Die rol van persoonlike styl <br>·            Die belang van liggaamstaal <br>·            Eksperimenteer met vokalisering <br>·            Ontspanningstegnieke wat werk <br>·            Hoe om jou mondelinge boodskap te verpak <br>·            Die vestiging van goeie verstandhoudings <br>·            Die dinamika van kommunikasie <br>·            Wenke vir uiters doeltreffende kommunikeerders <br>·            Die gebruik van tegnologie in die klaskamer as deel van die 'omgekeerde klaskamermetode'<br>·            Doeltreffende kommunikasie in aanlyn lesings.</p><p><em><strong>Wanneer:</strong></em><br>Maandag 25 Oktober<br></p><p><strong><em>Tyd:</em></strong><br>13:00 tot 16:00<br><em><strong> </strong></em><br><em><strong>Waar:</strong></em><br>Den Bosch, Victoriastraat 39 (oorkant Skuilhoek en agter die Konservatorium)<br><strong> </strong><br><strong>Daar is slegs 10 plekke per werkswinkel beskikbaar.</strong><br><em> </em><br><em>Skakel met Claudia Swart (</em><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">claudias2@sun.ac.za</span><em>) om jou plek te bespreek.</em><br></p>
Finlo / FIRLT aansoeke: sluitingsdatum 19 November 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8461Finlo / FIRLT aansoeke: sluitingsdatum 19 November 2021Gerda Dullaart<p><strong>FINLO / FIRLT aansoeke:  sluitingsdatum 19 November 2021</strong><br></p><p>In ooreenstemming met sy <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Onderrig-Leerbeleid%202018.pdf" target="_blank">Onderrig-en-Leer<span lang="AF">beleid, <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">het die Universiteit Stellenbosch die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO) in 2005 opgestel ten einde 'n kultuur van innovering en besinning oor leer en onderrig by die Universiteit aan te moedig. Die Fonds verskaf 'n geleentheid vir dosente om te innoveer, doeltreffende praktyke en prosesse te evalueer, en leer-en-onderrig -probleme, ‑oplossings en -prosesse te ondersoek. Dit bied ook 'n meganisme vir die beskikbaarstelling van resultate wat ontwerp is om die gehalte van leer en onderrig te verbeter. Enige dosent, dosentespan of sentrum verantwoordelik vir leer en onderrig kan vir 'n toekenning aansoek doen.</span></span></a><br><br>FINLO-toekennings word twee maal 'n jaar deur 'n subkomitee van die Komitee vir Leer en Onderrig gemaak. Aansoeke word tot 'n maksimum bedrag van R50 000 befonds. </p><p>​<strong>Hoe om vir FINLO-toekennings Aansoek te d​​​​oen:</strong><br></p><p style="font-size:14px;color:#333333;font-family:calibri, verdana, trebuchet, helvetica, arial, sans-serif, "helvetica neue";background-color:#ffffff;"></p><p>US akademiese- en ondersteuningspersoneel word uitgenooi om voorstelle in te dien vir befondsing van navorsings- of innovasieprojekte wat leer en onderrig aan US verryk. Voorstelle ten opsigte van, maar nie beperk tot, die volgende temas word aangemoedig: </p><ol style="padding:0px;margin:0px 0px 10px 25px;color:#333333;font-family:calibri, verdana, trebuchet, helvetica, arial, sans-serif, "helvetica neue";font-size:14px;background-color:#ffffff;list-style-type:lower-roman;"><li style="line-height:20px;"><strong>Innoverende assessering by US</strong>. Assessering vir leer is krities vir studenteleer-ervaring en -deelname. Wat doen u om aan te dui dat assessering belangrik is vir u en u studente?</li><li style="line-height:20px;"><strong>Kurrikulum / Program / Module vernuwing</strong>. Die strewe na vernuwing, innovasie en ondersoek is bewyse dat u onderrig saak maak by die US.</li><li style="line-height:20px;"><strong>Dekolonisasie en/of Sosiale Geregtigheid in leer en onderrig by US. </strong>Om te verseker dat ons graduandi die universiteit verlaat met kritiese denke en as rolspelers in vernuwing, moet ons onderrig die eienskappe van US graduandi fasiliteer.</li><li style="line-height:20px;"><strong>Augmented Remote Teaching, Learning and Assessment ​</strong><strong>(</strong><a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/ARTLA.aspx" style="color:#25293f;"><strong>ARTLA</strong></a><strong>), hibriede en gemengde leer.</strong>  In die unieke konteks van die pandemie en ander ontluikende faktore wat bydra to elektroniese leer, onderrig en assessering, word voorstelle wat aspekte en dimensies van hierdie konteks verken, aangemoedig.</li><li style="line-height:20px;"><strong>Finlo voorstelle vir nuwe projekte op klein skaal.</strong></li><li style="line-height:20px;"><strong>Herindiening van hersiende voorstelle.​</strong></li></ol><p style="font-size:14px;padding:5px;color:#333333;font-family:calibri, verdana, trebuchet, helvetica, arial, sans-serif, "helvetica neue";background-color:#ffffff;">Vir meer inligting, besoek die <a href="/afrikaans/learning-teaching/ctl/t-l-awards-and-grants/firlt" style="text-decoration:underline;"><strong>FINLO webwerf</strong></a> of stuur 'n e-pos aan:  <span></span><a href="mailto:finlo@sun.ac.za" style="color:#25293f;">finlo@sun.ac.za</a><br></p>
Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Virtuele Konferensie 8 - 10 Novemberhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8206Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) Virtuele Konferensie 8 - 10 NovemberAnthea Jacobs<p></p><p style="text-align:justify;">Die Universiteit van Stellenbosch (US) se jaarlikse konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) sal op 9 en 10 November plaasvind. Voorkonferensiewerkswinkels sal op 8 Oktober 2021 aangebied word. Die konferensie sal virtueel op MS Teams plaasvind, en is gratis vir US akademici.<br></p><p style="text-align:justify;">Die tema vir hierdie jaar se konferensie is <em>“(Your) Assessment Matters"</em>. Die hoofrede sal deur Professor David Boud, welbekende akademikus in die veld van assessering, gelewer word. Die opsomming van sy hoofrede is <a href="https://www0.sun.ac.za/sotl/keynote-speakers/">hier</a> beskikbaar.</p><p style="text-align:justify;"><strong>​Navrae:</strong> <a href="mailto:sotl@sun.ac.za">sotl@sun.ac.za</a><br></p><p>Kyk gerus hierdie <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5quodibtEDw"><strong>video</strong></a> vir meer inligting.</p><p>Besoek asseblief die <a href="/sotl"><strong>AvOL-webwerf</strong></a> vir meer inligting en om registreer vir die konferensie.<br></p><p>​<img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/SoTL%202021%20announcement.jpg" alt="SoTL 2021 announcement.jpg" style="margin:5px;width:722px;height:390px;" /><br><br></p>