Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Viering van Leer & Onderrig @ US in 2020https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7818Viering van Leer & Onderrig @ US in 2020Dr Karin Cattell-Holden<p>​</p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Ter viering van Onderrig en Leer @ US in 2020</span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"><br> <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;"> </span></strong></span></p><p style="margin:0mm 0mm 7.5pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Onderrig en leer aan die Universiteit Stellenbosch (US) gedurende 2020 is op 3 Desember virtueel gevier. Die jaarlikse seremonie vir die Toekennings vir Voortreflike Onderrig aan die US is verbreed om ook die toekenning van die US se Onderriggenootskappe, die nasionale Genootskappe vir die Bevordering van Onderrig aan Universiteite (TAU), en die pryswenners by die konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) in te sluit. Vanjaar is die kortkursusdeelnemers aan 2019 se Akademieskap van Onderrigleierskap (SoEL) en die deelnemers aan 2020 se Professionele Opvoedkundige Ontwikkeling van Akademici (PRONTAK, of PREDAC in Engels) ook ingesluit.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 7.5pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">In sy opening van die verrigtinge beskryf die US Rektor en Visekanselier, prof Wim de Villiers, die uitdagings en geleenthede wat die nood- aanlyn onderrig, leer en assessering in 2020 meegebring het. Hy spreek sy waardering uit teenoor alle US-dosente, maar sonder die “onderrigkampioene" uit wat tydens die geleentheid toekennings, pryse of sertifikate sal ontvang.  </span></p><p style="margin:0mm 0mm 7.5pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">In sy amptelike rede skets prof Arnold Schoonwinkel, uittredende Viserektor: Leer en Onderrig,, die prominente posisie van uitnemendheid in onderrig en leer aan die US. In sy beskrywing van die geleenthede vir die uitbreiding van professionele kennis wat tot dosente se beskikking is, soos die jaarlikse AvOL-konferensie, die FINLO-/FIRLT-toekennings en die Akademieskap van Onderrigleierskapskursus (SoEL-), beklemtoon prof Schoonwinkel die aanwesigheid van ʼn onderrigtrajek aan die Universiteit. Hierdie trajek kan daartoe lei dat ʼn akademikus ʼn vooraanstaande geleerde word, wat sy of haar kennis en ondervinding van onderrig en leer verder as die US neem, om tot die nasionale en internasionale akademieskap van onderrig en leer by te dra.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Met die oorhandiging van die toekennings en sertifikate beklemtoon prof Schoonwinkel hoe belangrik dit is om dosente se “buitengewone prestasies" ten spyte van die ongewone uitdagings van die Covid-19-pandemie te vier. Hy wens drie nuwe nasionale <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">TAU-genote (</span></strong><strong>Bevordering van Onderrig aan Universiteite<strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">) </span></strong></strong>aan die US geluk: prof Faadiel Essop (Departement Fisiologiese Wetenskappe, Fakulteit Natuurwetenskappe), prof Ashraf Kagee (Departement Sielkunde, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe) and Dr Marianne McKay (Departement Wynbou en Wynkunde, Fakulteit Agriwetenskappe). Hierdie drie akademici sal die TAU-genootskapsprogram van 2021 tot 2022 bywoon.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Prof Schoonwinkel kondig ook vier nuwe <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">US-onderriggenote aan</span></strong>: dr Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe), prof Debby Blaine (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese), me Gretha Steenkamp (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe), en prof Susan van Schalkwyk (Direkteur: Sentrum vir Gesondheidsberoepe-onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe). Hierdie genote, almal uitstekende leerkragte en kenners van onderrig en leer, sal die geleentheid hê om vir ʼn vasgestelde tydperk met verskillende vorms van steun te fokus op ʼn navorsingsprojek in onderrig en leer op die gebied waarin hulle belangstel.  </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Die US se Toekenning vir Voortreflike Onderrig</span></strong><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> vir 2020 is aan agt dosente toegeken. Dr Margaret Blackie (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe) ontvang ʼn toekenning in die kategorie ‘Uitgelese Opvoeder’. In die kategorie ‘Ontwikkelende Opvoeder’ ontvang die volgende dosente toekennings:<br> ·       Dr Alexander Andrason (Departement Antieke Studie, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe);<br> ·       Dr Marenet Jordaan (Departement Joernalistiek, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe);<br> ·       Dr Tobi Louw (Departement Prosesingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese);<br> ·       Mnr Juan Ontong (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe);<br> ·       Dr Ilse Rootman-le Grange (Fakulteit Natuurwetenskappe);<br> ·       Dr Martin Venter (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese); en<br> ·       Dr Shantelle Weber (Departement Praktiese Teologie en Missiologie, Fakulteit Teologie).</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Die volgende referate, wat by die <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">SoEL-konferensie 2020 gelewer is</span></strong>, is as die beste in die verskillende kategorieë aangewys:<br> ·       Navorsingsbaan: “Strategieë om gegradueerde hoedanighede te onderrig – ʼn oorsig" – deur wyle dr Alwyn Louw en dr Tiana Schultz<br> ·       Innovasiebaan: “Klasopnames in ʼn nagraadse finansiële rekeningkundekursus: Studente-persepsies" – deur me Gretha Steenkamp en mnr Alwyn Visser<br> ·       Oordenkingsbaan: “Onbedoelde voordele van ʼn e-blok vir kliniese bevoegdheid in fisioterapie" – deur me AMS Schmutz, dr Alison Lupton-Smith en dr Marianne Unger<br> ·       Afgevaardigdes se keuse: “Institusionele struikelblokke in die weg van outentieke transformasie aan die Universiteit Stellenbosch" – deur dr Anita Jonker<br> ·       Beste PRONTAK-plakkaat (volgens die afgevaardigdes na die konferensie se stemme): “</span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#0072c6;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"><a href="file:///C:/Users/claudias2/Documents/Virtual%20TL%20event/Communication%20Eng%20CTL%20website%20Ceremony%202020.docx"><span style="margin:0px;color:#0072c6;"><span style="text-decoration:underline;">Twenty-first-century learning: Keeping up with Gen Z</span></span></a></span></span><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">" deur dr Marlon le Roux en dr Ethel Phiri</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Nege onderrig-akademici in leierskapsposisies het sertifikate vir die <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">SoEL-kortkursus (</span></strong><strong>Akademieskap van Onderrigleierskapskursus<strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">) in 2019</span></strong></strong> ontvang. Prof Mary-Ann Plaatjies van Huffel sal haar sertifikaat postuum <span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">ontvang</span>.</span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Twee-en-sestig akademici wat die <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">PRONTAK-kortkursus in 2020</span></strong> voltooi het, het sertifikate ontvang en is aangemoedig om hulle onderrigreis voort te sit en daarna te streef om in die toekoms ʼn Toekenning vir Voortreflike Onderrig te ontvang.  </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"> </span></p><p style="margin:0mm 0mm 0pt;line-height:15.6pt;"><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">Meer inligting oor die TAU-genootskappe, die US-onderriggenootskappe en die US se Toekennings vir Voortreflike Onderrig is beskikbaar by dr Karin Cattell-Holden, <span style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>. Inligting oor die SoEL-konferensie en die PRONTAK-kortkursus is beskikbaar by dr Anthea Jacobs, <span style="text-decoration:underline;">jacobsa@sun.ac.za</span>, en Charmaine van der Merwe (<span style="text-decoration:underline;">cvandermerwe@sun.ac.za</span>), onderskeidelik. Verdere besonderhede van die SoEL-kortkursus kan by dr Nicoline Herman (<span style="text-decoration:underline;">nherman@sun.ac.za</span>) of dr JP Bosman (</span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;"><a><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0563c1">jpbosman@sun.ac.za</font></span></a></span></span><span lang="AF" style="margin:0px;color:#444444;font-family:"calibri light",sans-serif;font-size:11pt;">) aangevra word.   <br> <br> <strong><span style="margin:0px;font-family:"calibri light",sans-serif;">Foto’s:</span></strong><br> Bo van links na regs: prof Alexander Andrason, dr Marenet Jordaan, dr Tobi Louw, mnr Juan Ontong, dr Ilse Rootman-le Grange<br> Middel van links na regs: dr Martin Venter, dr Shantelle Weber, dr Margaret Blackie, prof Faadiel Essop, prof Ashraf Kagee<br> Onder van links na regs: dr Marianne McKay, prof Susan van Schalkwyk, prof Debby Blaine, dr Taryn Bernard, me Gretha Steenkamp</span></p>
AvOL virtuele Konferensie 2020https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7737AvOL virtuele Konferensie 2020Anthea Jacobs<p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">Die AvOL Virtuele Konferensie 2020: Sorgverlening en sorgontvangs behoort die grondslag te vorm vir pogings om 'n institusionele landskap van sorg te skep</strong></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">“Danksy u toewyding en harde werk aan die US se akademiese projek het ons niks gestop nie. U het met behendigheid, veerkragtigheid en innovasie op die uitdagings reageer, soos die referate tydens hierdie konferensie sal getuig."</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Dit was die boodskap van prof Arnold Schoonwinkel, Viserektor: Leer en Onderrig aan die Universiteit Stellenbosch (US), tydens die openingsessie van die 13de jaarlikse en die eerste virtuele konferensie oor die Vakkundigheid van Onderrig en Leer (VvOL) op Woensdag, 4 November 2020.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Teen die agtergrond van 'n uiters uitdagende jaar het prof Schoonwinkel benadruk hoe belangrik hierdie konferensie is ter illustrasie van die institusionele sorg aan alle rolspelers in die onderrig- en leer‑ (O&L)projek en ter aanvulling van die konferensietema – “<strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">V</strong>ier, <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">W</strong>aardeer en <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">B</strong>esin oor ons COVID‑19‑ervarings in die <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;"><em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em></strong>-omgewing", afgekort tot <strong style="margin:0px;line-height:20.8px;">CAR</strong><strong style="margin:0px;line-height:20.8px;"><em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em></strong> in die Engels. Schoonwinkel het konferensie‑afgevaardigdes daaraan herinner dat die konferensietema met onderrig‑ en leerfunksionaliteite verband hou, en verder benadruk hoe ons die US se kernwaardes van uitnemendheid, deernis, aanspreeklikheid, respek en billikheid kan uitleef, wat deur 'n soortgelyke afkorting, naamlik ECARE, verteenwoordig word.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Vakkundiges en doseerpersoneel uit verskillende fakulteite aan die US kon hul navorsing, innovasies en gedagtes aanbied, mekaar leiding gee en opkomende vakkundiges inspireer by hierdie geleentheid wat jaarliks deur die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking gereël word en deur die Sentrum vir Onderrig en Leer gekoördineer word.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Die VvOL-konferensie bied jaarliks 'n platform waar akademici praktyke en navorsing aangaande onderrig en leer kan deel en vier. Dit het ook ten doel om alle aspekte van onderrig en leer aan die Universiteit in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te pak.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:justify;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Deelname het sedert die stigting daarvan in 2007 eksponensieel gegroei, met 53 aanbiedings en 299 geregistreerde deelnemers wat vanjaar se konferensie bygewoon het, vir die eerste keer volledig in die aanlyn ruimte.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">In plaas van die gebruiklike hoofspreker vir die konferensie was daar vanjaar 'n CAR<em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em>‑hoofpaneel in pas met die konferensietema. Die doel van die CAR<em style="margin:0px;line-height:20.8px;">e</em>-hoofpaneel was om 'n gedeelde en refleksiewe ruimte te skep waar die stemme van die bestuur, dosente, professionele steunpersoneel, en die studente gehoor kon word. Dit is aangebied in die vorm van werklik outentieke en opregte digitale verhale. Proff Koopman en Rewitzky, wat die Universiteitsbestuur verteenwoordig, het gesels oor hoe die bestuur op die versorgingsbehoeftes van die personeel en die studente gereageer het en op verskeie en uiteenlopende maniere deernis betoon het. Verteenwoordigers van die Professionele Akademiese Steunpersoneelomgewing het besin oor die uitdagende, maar uiters lonende versorgingswerk wat gedoen is, en opnuut die belangrike rol van spanwerk beklemtoon. Die studentestemme het opgegaan oor die positiewe, oop en besorgde reaksie van die Universiteit op studentebehoeftes, wat hulle in staat gestel het om “effektief te funksioneer en te oorleef".</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">Tydens die afsluitingsessie van die konferensie het afgevaardigdes die geleentheid gehad om deel te neem aan dinkskrum‑aktiwiteite oor toekomstige optrede wat betref sorgverlening en sorgontvangs op die strukturele en kulturele vlak aan die Universiteit. Hierdie gesprekke het die weg gebaan vir die skep van 'n institusionele landskap van sorg in die toekoms.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">'n Hoogtepunt van die afsluitingseremonie van die konferensie was die aankondiging van die pryswenners.  Die volgende pryse is tydens die virtuele seremonie oorhandig:<br style="margin:0px;line-height:20.8px;"></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">​​·       Navorsing: “Strategies to teach graduate attributes – a scoping review” – deur ​​Dr Alwyn Louw en Dr Tiana Schultz<br style="margin:0px;line-height:20.8px;"></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">·       Innovasie: “Class recordings in a post-graduate financial accounting course: Student perceptions” – deur Me Gretha Steenkamp en Mnr Alwyn Visser</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">·       Refleksie: “Unintended benefits of an e-block toward clinical competence in physiotherapy” – deur Me AMS Schmutz, Dr Alison Lupton-Smith en Dr Marianne Unger.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;">·       Deelnemerskeuse: “Institutional obstacles to authentic transformation at Stellenbosch University” – deur Dr Anita Jonker<br style="margin:0px;line-height:20.8px;"></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">·       Beste PRONTAK-plakkaat (soos deur die deelnemers aangewys): “</span>Twenty-first-century learning: Keeping up with Gen Z<span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">” deur Dr Marlon le Roux & Dr Ethel Phiri</span><br style="margin:0px;line-height:20.8px;"><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">Al die konferensiesessies en ‑aanbiedings is opgeneem en is op die </span><a href="https://teams.microsoft.com/l/team/19:4551c73cef864d61a69433aea03def37%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5a800c2-4962-4621-9d75-1d429c262178&tenantId=a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348" target="_blank" style="text-align:left;color:#0072c6;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">SoTL Conference MS Teams Platform</span></a><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;"> beskikbaar. </span><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">Besoek ook die konferensiewebwerf by </span><a href="http://www0.sun.ac.za/sotl/" target="_blank" style="text-align:left;color:#0072c6;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">http://www0.sun.ac.za/sotl/</span></a><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;"> vir meer inligting oor die res van die konferensieprogram, en om toegang tot opsommings van al die aanbiedings te verkry.</span><span style="text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;float:none;background-color:transparent;">​</span>​</p><p>​<br></p>
Boekvrystelling: Reaksie op die nodigheid vir verandering: Hoëronderwysstemme uit die Suide tydens die Covid-19-krisishttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7730Boekvrystelling: Reaksie op die nodigheid vir verandering: Hoëronderwysstemme uit die Suide tydens die Covid-19-krisisNicoline Herman<p>​<strong>B</strong><strong>oekvrystelling deur die Afdeling Leer- en Onderrigverryking</strong></p><p><strong>Reaksie op die nodigheid vir verandering: Hoëronderwysstemme uit die Suide tydens die Covid-19-krisis</strong></p><p>Tydens die laaste sessie van die <a href="http://www0.sun.ac.za/sotl/" target="_blank"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">Universiteit Stellenbosch se virtuele konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) 2020</span></a> het dr Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur: Leer- en Onderrigverryking) die afgevaardigdes bekendgestel aan 'n boek wat pas aanlyn vrygestel is met die titel <a href="/english/learning-teaching/ctl/Pages/Short-online-publications.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><em>Responding to the necessity for change: Higher Education voices from the South during the COVID-19 crisis</em></span></a>. Drs Sonja Strydom, Nicoline Herman en Hanelie Adendorff en me Mine de Klerk van die Sentrum vir Leertegnologie (SLT) en die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is die redakteurs. </p><p>Die onderskeie hoofstukke is bygedra deur professionele akademiese steunpersoneel en dosente wat hulle ervarings van opvoedkundige uitdagings en geleenthede tydens die eerste semester van die Covid-19-tydperk beskryf. Die boek wil eerlike, oorwoë insigte verskaf in die akademiese en praktiese aktiwiteite van 'n deel van die personeelkorps wat in hierdie tydperk van nood- aanlyn leer (NAL) by die deurlopende ondersteuning van gesonde onderrig-, leer- en assesseringspraktyke (OLA-praktyke) betrokke was. Die skrywers is opgewonde oor die lesse wat geleer is, maar is ook daarop ingestel om voort te bou op die geleenthede vir verandering en verdere kritiese oordenking wat uitgewys is.</p><p>Die skrywers is gevra om hulle gekontekstualiseerde ervarings tydens die eerste semester in oënskou te neem aan die hand van die volgende vrae (gegrond op die raamwerk van Rolfe, Freshwater en Jasper, 2001): <em>Wat?</em> <em>Wat daarvan?</em> en <em>Wat nou?</em> Daar is ook voorgestel dat die skrywers hulle bydraes met die <a href="/english/learning-teaching/ctl/Documents/7Oct2020.DeLTA%20Framework.pdf" target="_blank"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">raamwerk vir die Ontwerp van Leer, Onderrig en Assessering (Eng. DeLTA)</span></a> belyn. Die SOL het dié raamwerk opgestel volgens hulle mandaat om dosente in hulle onderrigfunksie te ondersteun. “DeLTA" is nie net die Engelse akroniem vir die benaming van hierdie proses en raamwerk nie; “DeLTA" is ook die benaming vir die wiskundige simbool vir verandering (Δ). </p><p>Twee oorkoepelende temas blyk deurlopend uit al die hoofstukke. Eerstens kom 'n nuut geformuleerde idee van verandering na vore – van bloot 'n ontwrigting tot 'n uitnodiging om volgens ontluikende en onthutsende toestande in die konteks van OLA aan te pas en daarop te reageer. Elke hoofstuk toon hoe die Covid-19-krisis op die een of ander wyse 'n nodige verandering meegebring het; hetsy dit as 'n nuwe perspektief, 'n ontwikkelde professionele praktyk of die ingebruikneming van 'n nuwe OLA-benadering gemanifesteer het.</p><p>Tweedens onderstut die idee van 'sorg' die narratief van feitlik elke hoofstuk. Die skrywers vertel van samewerkende en herhalende prosesse op soek na nuwe en praktiese oplossings in die NAL-tydperk, terwyl hulle terselfdertyd probeer verseker het dat hulle op gesonde pedagogiese beginsels en deernis vir eweknieë, studente en hulself ingestel bly.</p><p>Institusionele rolspelers wat voor die pandemie dalk nie nóú saamgewerk het nie beskyf hoe hulle al meer op mekaar se professionele kundigheid en kennisgebiede moes begin staatmaak. Hulle moes na talle mense luister en groter aandag aan ander personeellede en studente se belewenisse skenk ten einde die ingebruikneming van praktiese oplossings op te weeg teen die gemeenskaplike doelwit om die gehalte van die US se akademiese aanbod te handhaaf. </p><p>Die hoofstukke onthul gevolglik 'n verhoogde bewussyn van die behoefte aan die US aan 'n professionele benadering tot akademiese steun wat stewig in empatie gegrond is, en aan 'n OLA-filosofie wat die onderrigmetodiek van sorg as voedingsbron het.</p><p>Die boek is ingevolge 'n <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</span></a> uitgegee en dus vrylik beskikbaar. Klik op die foto van die voorblad hieronder om toegang tot die inhoud te verkry: <br><a href="/english/learning-teaching/ctl/Pages/Short-online-publications.aspx" target="_blank"><img alt="Responding.jpg" src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Responding.jpg" style="margin:5px;border:0px #0072c6;width:154px;" /></a><br></p><p><strong>Verwysing</strong></p><p>Rolfe, G, Freshwater, D & Jasper, M. (2001) <em>Critical reflection in nursing and the helping professions: A user's guide</em>. Basingstoke: Palgrave Macmillan.<br></p>
Huldeblyk aan dr Alwyn Louwhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7702Huldeblyk aan dr Alwyn LouwCTL colleagues<span lang="AF"><strong>Huldeblyk aan dr Alwyn Louw</strong></span><p><span lang="AF"><br>Saam met die res van die studente en personeel van die Universiteit Stellenbosch (US) betreur ons by die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) die afsterwe van ons kollega dr Alwyn Louw. </span></p><p><span lang="AF">Alwyn het baie belanggestel in en ’n groot invloed gehad op leer- en onderrignavorsing en -innovasie wat daarop ingestel is om studente se leerervarings te verbeter. Hy was geesdriftig oor studente en ’n buitengewone onderwyser – daarvan getuig die talle kere dat hy die Eerstejaarsprestasietoekenning oor die jare heen ontvang het. Eerstejaarstudente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe benoem vir erkenning die dosent wat hulle akademiese sukses tydens daardie dikwels uitdagende eerste studiejaar die meeste beïnvloed het. Dr Louw se geesdrif, insig en ondervinding het talle studente in die verlengde graadprogram se lewens aangeraak en verander.</span></p><p><span lang="AF">Oor die jare heen het hy verskeie navorsingskenkings uit die Fonds vir Innovasie en Navorsing oor Leer en Onderrig</span><span lang="AF"> </span><span lang="AF">(FINLO) ontvang, wat van sy toewyding aan hierdie roeping getuig. Hy het dikwels met kollegas saamgewerk en is gretig uitgenooi om aan navorsing deel te neem omdat sy kennis, kundigheid en vrygewigheid hoog op prys gestel is. Op grond van sy sukses met FINLO-projekte het hy dikwels voorleggings by die jaarlikse US Konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) gedoen, en sou by vanjaar se virtuele AvOL-konferensie weer die mede-aanbieder van ’n referaat wees – een wat op die kortlys vir moontlike bekroonde voorleggings is.</span><span lang="AF"></span></p><p><span lang="AF">Hoewel hierdie akademiese eerbewyse noemenswaardig is, sal die meeste van ons Alwyn onthou vir sy warm, vriendelike, gawe, vrygewige en toeganklike persoonlikheid. Hy was iemand wat maklik kon lag en het altyd vriendelik geglimlag en hartlik gegroet; hetsy in die lesingsaal, in die gang of in sy kantoor. Ons sal hom baie mis.</span><br></p>
US Onderriggenootskap 2021https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7651US Onderriggenootskap 2021Karin Cattell-Holden<p style="text-align:center;"><strong>US Onderriggenootskap 2021</strong></p><p style="text-align:justify;"> Onderriggenootskappe aan die Universiteit Stellenbosch (US) is in 2009 daargestel met die doel om onder meer 'n geleentheid vir geselekteerde akademici te skep om hulle onderrigkundigheid te ontwikkel en die uitbreiding van die akademieskap van onderrig en leer aan die Universiteit te bevorder. Sedertdien het die US reeds 14 onderriggenootskappe befonds.</p><p style="text-align:justify;">Die Universiteitskapasiteitsontwikkelingstoekennings (“UCDG") bied verdere befondsing vir <strong>een onderriggenootskap vanaf Januarie 2021</strong>. Die genootskappe bied uitnemende dosente en vakkundiges in onderrig en leer<a href="file:///C:/Users/claudias2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IO3DFDCO/Communication%20CTL%20Website%207%20Oct%202020%20E%20+%20A.docx"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">[1]</span></a> die geleentheid om oor 'n volgehoue tydperk (een tot drie jaar), en met verskillende vorme van ondersteuning, op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die verspreiding van goeie onderrig- en leerpraktyk in departemente en fakulteite te fokus.</p><p style="text-align:justify;">Ontvangers van US onderriggenootskappe sluit in:<br>·       Dr. Elize Archer (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)<br>·       Dr. Margaret Blackie (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)<br>·       Prof. Elmarie Costandius (Departement Visuele Kunste, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe) <br>·       Dr. Marianne McKay (Departement Wingerd- en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe) <br>·       Prof. Ian Nell (Departement Praktiese Teologie en Missiologie, Fakulteit Teologie)<br>·       Prof. Geo Quinot (Departement Publieke Reg, Fakulteit Regsgeleerdheid)<br>·       Prof. Ingrid Rewitzky (Vise-Dekaan: Leer en Onderrig, Fakulteit Natuurwetenskappe)<br>·       Dr. Michael Schmeisser (Departement Hortologie, Fakulteit AgriWetenskappe)<br>·       Dr. Marianne Unger (Afdeling Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)</p><p style="text-align:justify;">Aansoeke vir die Onderriggenootskap 2021 word nou ingewag. Die sluitingsdatum vir aansoeke is <strong>31 Oktober 2020</strong>. </p><p style="text-align:justify;">Vir meer inligting, insluitende die bepalings van die genootskappe en die riglyne vir aansoeke, tree asseblief in verbinding met dr. Karin Cattell-Holden, <span lang="EN-US" style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span>. </p><p style="text-align:justify;"><a href="file:///C:/Users/claudias2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IO3DFDCO/Communication%20CTL%20Website%207%20Oct%202020%20E%20+%20A.docx"><span class="ms-rteFontSize-1" style="text-decoration:underline;">[1]</span></a><span class="ms-rteFontSize-1"> “[U]itnemende dosente en vakkundiges in onderrig en leer" verwys na dosente wat hul onderrigpraktyk navors, gegrond op opvoedkundige literatuur, en tot die kenniskorpus van onderrig en leer bydra deur die publikasie van hul bevindinge.</span><br></p>
COVID-19 ‘hou aansienlike moontlikhede vir vernuwing in’https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7628COVID-19 ‘hou aansienlike moontlikhede vir vernuwing in’Corporate Communication/Korporatiewe Kommunikasie [Rozanne Engel]<p>​<br></p><p>“Ons moenie net ten spyte van nie, maar ook weens hierdie krisisoomblik gunstige toestande vir betekenisvolle verandering skep. Die COVID-19-oomblik sal toekomstige bemiddeling beïnvloed en hou aansienlike moontlikhede vir vernuwing in. Ons mag byvoorbeeld met groter deernis, menslikheid en wysheid aan die anderkant van COVID-19 uitkom en ons Universiteit kan opnuut gevorm word as 'n plek waar hoop en menslikheid floreer."</p><p>Dit was die positiewe boodskap van dr Melanie Skead, Direkteur van die Universiteit Stellenbosch (US) se Sentrum vir Onderrig en Leer, by die onlangse kwartaallikse Leer- en Onderrigverrykingseminaar wat op die uitwerking van die COVID-19-pandemie op akademici en studente by die Universiteit gefokus het. </p><p>Die seminaar is aangebied onder die vaandel van die US se Viserektor: Leer en Onderrig, prof Arnold Schoonwinkel, en die Afdeling: Leer- en Onderrigverryking. Skead was die gasspreker by die seminaar en haar praatjie het gehandel oor die begrippe van akademiese bemiddeling en hoe dit moontlikhede skep om anders oor goed te dink en dinge anders te doen ná die COVID-19-pandemie.</p><p>Volgens Skead het die uitwerking van die pandemie en die veranderinge aan leer en onderrig 'n beduidende invloed op dosente en studente gehad, met sommige wat “maklik by die verandering aangepas het", terwyl ander “ingeperk gevoel het" weens al die veranderinge wat plaasgevind het. </p><p>“Ons het die afgelope ses maande 'n ongekende tyd en waterskeidingsoomblik beleef met die ondenkbare wat gebeur het. Ons het gesien hoe die pandemie ongelykhede vererger het en dit het ons beslis voor 'n heeltemal nuwe spektrum van uitsluiting te staan gebring. Dit is dus ook 'n oomblik van transformasie en 'n tyd om ons oop te stel vir die moontlikheid om ons veerkragtigheid weer in te stel en om die manier waarop ons goed doen, te heroorweeg," het Skead gesê.</p><p>Skead glo mense word te midde van hierdie krisis uitgedaag om die moontlikhede vir 'n hernude “pedagogie van hoop" raak te sien en om nie hulleself “aan fatalisme oor te gee nie", maar om eerder ontvanklik te wees en om “die moed bymekaar te skraap" wat nodig is om die samelewing te verander en die wêreld ten goede vir die volgende geslag te herskep. </p><p>Die US fokus sedert Maart vanjaar daarop om sy akademiese aktiwiteite voort te sit te midde van die beperkinge van die onderskeie COVID-19-risikovlakke. Met die aanvang van die tweede semester was dit duidelik dat die meeste personeel en studente by die nuwe manier van leer en onderrig aangepas het. Maande later kon die Universiteit suksesvol by 'n nuwe norm van afstandsleer en onderrig aanpas en studente begin binnekort met die eerste eksamengeleentheid in November.</p><p>Volgens Skead het hierdie krisis die Universiteit in staat gestel om sy leer en onderrig te heroorweeg en dit het die geleentheid geskep vir akademiese bemiddeling, wat kan voortgaan om studente se ondervindings en die leeromgewing by die US ná COVID-19 te help verryk. </p><p>​<br></p>
Dr. Margaret Blackie (US Onderriggenoot 2020) ontvang erkenning vir haar bydrae tot chemie-onderrighttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7576Dr. Margaret Blackie (US Onderriggenoot 2020) ontvang erkenning vir haar bydrae tot chemie-onderrigClaudia Swart<p>Dr. Margaret Blackie, Departement Chemie en Polimeerwetenskap (US Onderriggenoot 2020) is onlangs deur die Suid-Afrikaans Chemiese Instituut (SACI) vereer vir haar bydrae tot navorsing, leer en onderrig in Suid-Afrika.</p><p>SACI het erkenning gegee aan dr Margaret Blackie vir haar uitstaande bydrae tot chemie-onderrig oor die afgelope vyf jaar. Sy is die ontvanger van die Instituut se medalje vir Chemie-onderwys.</p><p>Dr Blackie sê sy waardeer die feit dat SACI erkenning gee vir bydraes tot opvoeding in chemie en wetenskap: “Dit is 'n enorme voorreg om die ontvanger van hierdie toekenning te wees. En ek is diep dankbaar teenoor my mentors en medewerkers.  Ek het so baie geleer deur saam met ander te werk." <br></p><p>Dr Blackie was onlangs die mede-outeur van twee hoofstukke in 'n boek <a href="/english/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7543">Building Knowledge in Higher Education</a>, wat onderwerpe dek soos die dekolonialisering van die wetenskapkurrikulum, en die gaping tussen eerstejaarstudente  se teoretiese begrip van hoofkonsepte in chemie en hulle vermoë om daardie kennis oor te dra tot ander domeine soos geneeskunde en ingenieurswese. <br></p><p>Dr. Blackie is ’n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap. Sy is in Januarie 2010 by die US aangestel. Sy het ’n PhD in sintetiese chemie aan die Universiteit van Kaapstad verwerf. <br></p><p>Dr. Blackie se navorsingsbelangstellings sluit in medisinale chemie, hoër onderwys en Jesuïete- (“Ignatian") spiritualiteit. Sy het akademiese artikels in al drie dissiplines gepubliseer. Sy gee klas en bied studieleiding aan nagraadse studente in beide chemie en teologie. </p><p>Haar belangstelling in onderwys het voortgevloei uit ʼn post-doktorale genootskap onder prof. Jenni Case in die Centre for Research in Engineering Education by die Universiteit van Kaapstad in 2009. Sy is tans betrokke by ʼn groot internasionale projek wat met studente in chemie en chemiese ingenieurswese in Suid-Afrika, die VK en die VSA deur hulle grade tred hou. </p><p>Dr. Blackie het ʼn onderriggenootskap van 2020 tot 2022. Die hoofdoel van haar navorsingsprojek is om akademiese personeel in “STEM"-dissiplines toegang te verleen tot die analitiese hulpbronne wat in die suite instrumente bekend as “Legitimation Code Theory" (“LCT") beskikbaar is.</p><p><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">'n Artikel van Dr Blackie en Dr Hanelie </span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">A</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">dendorff</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;"> (Senior Adviseur, Sentrum vir Leer en Onderrig</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">)</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;"> het onlangs in die </span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">Mail and Guardian verskyn</span><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">:</span><br style="margin:0px;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;line-height:20.8px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><a href="https://mg.co.za/education/2020-08-31-it-is-possible-to-decolonise-science/" style="text-align:left;color:#0072c6;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:underline;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;background-color:transparent;"><strong style="color:#0072c6;text-decoration:underline;">It is possible to decolonise science</strong></a><span style="font:400 13px/20.8px "segoe ui","segoe",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;color:#444444;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;display:inline !important;white-space:normal;orphans:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;float:none;background-color:transparent;">.</span> ​<br></p>
AvOL konferensie 2020: 4 November 2020https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7402AvOL konferensie 2020: 4 November 2020Anthea Jacobs<p>Ons stel graag die eerste virtuele Universiteit Stellenbosch Akademieskap van Onderrig en Leer Konferensie bekend.​​</p><p><span lang="EN-US">Ons nooi u hartlik uit om die 2020 virtuele konferensie van die gerief van u eie woning of kantoor by te woon.  Dit vind plaas op Woensdag, 4 November, op MS Teams.</span></p><p><span lang="EN-US">Kyk gerus hierdie <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/AOBlZ0qHaVc&data=02%7c01%7c%7c3ffd1c515b8a40d786c608d823269748%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637297995946257653&sdata=PPJTD4GMuL%2BzO3WiSUGsK0cDQisjJZ6i8uOtoHV%2BPgk%3D&reserved=0" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>video</strong></a> vir meer inligting.</span></p><p><span lang="EN-US">Besoek asseblief die <a href="/sotl" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>AvOL-webwerf</strong></a> vir meer inligting en om registreer vir die konferensie.</span></p><p></p><p><img alt="SoTL announcement.jpg" src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/SoTL%20announcement.jpg" style="margin:5px;" /><br><br></p>
Academici dink na oor die skuif na Noodafstandsonderrig gedurende Semester 1https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7407Academici dink na oor die skuif na Noodafstandsonderrig gedurende Semester 1Claudia Swart<p>​Hierdie artikel is tans slegs in Engels beskikbaar, ons vra om verskoning vir enige ongerief.  Kontak asseblief vir Claudia Swart (claudias2@sun.ac.za) vir enige navrae.<br><br></p>
Die wetenskap kán gedekoloniseer wordhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7565Die wetenskap kán gedekoloniseer wordMargaret Blackie & Hanelie Adendorff<p>Die wetenskap kan gedekoloniseer word, maar dan sal ons moet erken dat ons kulturele erfenis en Westerse moderniteit ʼn rol speel in die wyse waarop wetenskap onderrig word, skryf drr Margaret Blackie (Chemie en Polimeerwetenskap) en Hanelie Adendorff (Sentrum vir Onderrig en Leer) in ʼn meningsartikel vir M<em>ail & Guardian</em> (31 Augustus).<br></p><ul><li>Lees die vertaalde weergawe van die artikel hier onder.</li></ul><p><strong>Margaret Blackie & Hanelie Adendorff*</strong><br></p><p>Die oproep tot dekolonisering het tot baie angs en intense debat in akademiese kringe in Suid-Afrika gelei. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat hierdie oproep nie net tot Suid-Afrika beperk is nie. Desondanks het dit 'n besondere dringendheid in ons land met ons geskiedenis en voortgesette ekonomiese ongelykheid.</p><p>Waar 'n mens relatief maklik kan sien hoe 'n mens so 'n taak in die geesteswetenskappe kan uitvoer, is die oproep om die wetenskap te dekoloniseer grotendeels met minagting begroet. Die wetenskap het die oproep tot dekolonisering meestal versigtig geïgnoreer totdat die #ScienceMustFall-video soos ʼn veldbrand versprei het. Gemoedere het opgevlam en die debat het vinnig na twee moeilik hanteerbare posisies geskuif. Enersyds was daar 'n oproep om inheemse kennissisteme met die wetenskap gelyk te stel, en andersyds 'n volledige gebrek aan erkenning dat die wetenskap in Westerse individualisme ingebed en verweef is.</p><p>Ons nuuskierigheid was om 'n manier te vind om 'n gesprek tussen hierdie twee posisies te fasiliteer. Die grootste uitdaging was dat die gronde waarop die debat as geldig beskou is, betwis is weens die verskil in die manier waarop geldige kennis in die wetenskap en die geesteswetenskappe geproduseer word.</p><p>In die wetenskap is metode onafhanklik van die persoon. Nadat 'n metode duidelik beskryf is, kan redelikerwys verwag word dat 'n tweede persoon wat dieselfde eksperiment uitvoer dieselfde resultaat sal behaal. Hierdie herprodusering is die onderliggende sterkte van die wetenskap. In die sosiale wetenskappe leer 'n mens 'n oriëntering tot kennis wat op teorie gebaseer is, maar die manier waarop data geïnterpreteer word, word beïnvloed deur ʼn mense se eie geskiedenis. ʼn Besondere aspek van die sosiale wetenskappe is dat dit die maniere waarop persoonlike ervaring 'n mens se blik beïnvloed, eksplisiet maak.</p><p>Die wetenskap roem dus daarop dat dit objektief is en verwerp dikwels die relatief 'sagte' benadering van die sosiale wetenskappe. Deur dit te doen, vergeet wetenskaplikes egter 'n belangrike onderskeid. Wetenskaplike kennis is objektief, maar wetenskaplikes nie. Hulle word ook sterk deur hul kulturele erfenis beïnvloed.</p><p>Ons kan nie die feit ontken dat die wetenskap soos ons dit vandag verstaan, diep wortels in Wes-Europa het nie, en dat die ontwikkeling van wetenskap en tegnologie baie met die ontstaan van die koloniale era saamgeval het. Die tegnologiese vooruitgang wat die samelewings van daardie tyd gemaak het, het verkenning moontlik gemaak. Dit was onlosmaaklik verbind met die ontwikkeling van verfynde meetinstrumente. Chemie, byvoorbeeld, het as wetenskap eers regtig na vore getree toe ons voldoende akkurate skale gehad het. Ons kan nie die ontwikkeling van wetenskaplike kennis van daardie geskiedenis skei nie.</p><p>In die ontwikkeling van 'n gedekoloniseerde wetenskaplike kurrikulum gaan ons nie weer van vooraf begin nie. Ons sal steeds Newton se wette, en die struktuur van die atoom en die teorie van evolusie onderrig. Hierdie idees is veels te oortuigend as verklarende instrumente om dit eenkant toe te skuif. Maar wat ons kan doen, is om te begin erken dat wetenskaplikes se wetenskapsbeoefening, sterk beïnvloed is deur Westerse moderniteit. Die obsessie met die individu is baie problematies. Is daar 'n manier waarop ons kan begin besef dat alle kennis gebou is op die werk van diegene wat ons vooraf gegaan het en lewer nie net ʼn bydra tot diegene wat volg nie, maar ook tot ons tydgenote? Kan ons 'n waardasiestelsel bou vir die erkenning van bydraes wat die diep verweefde verhoudings verteenwoordig, eerder as om die individu te probeer uitlig?</p><p>ʼn Gedekoloniseerde wetenskaplike kurrikulum sal ook implikasies hê vir onderrig en leer, sowel as hoe ons inligting ervaar en daarmee omgaan. Wanneer ons 'n voorbeeld gebruik wat help om 'n konsep te onderrig, moet ons vra of almal in die klaskamer daardie voorbeeld sal verstaan. Met ander woorde, verlaag die voorbeeld die hindernis tot leer of skep dit nog 'n hindernis?</p><p>In 'n diverse wetenskapklas is dit onwaarskynlik dat een voorbeeld vir almal toeganklik sal wees. Een  van die strategieë wat ons gebruik, is om een voorbeeld te verskaf en dan die klas te vra om ander moontlike voorbeelde in klein groepies te bespreek. Hierdie voorbeelde kan dan in die groter klas bespreek word om aan te toon watter voorbeelde werk en watter nie en waarom. Op hierdie manier is daar geringer vooroordeel ten opsigte van net een soort lewenservaring  ̶  dié van die akademikus.</p><p>Uiteindelik is ons uitdaging om die werking van kultuur in akademiese wetenskap meer sigbaar te maak. Om akademiese wetenskaplikes te help verstaan dat hoewel hul wetenskap objektief, streng en potensieel grondverskuiwend is, hulle dalk onbewustelik 'n kultuur wat vir baie studente as uitsluitend ervaar, kan perpetueer. Beide kan tegelykertyd waar wees. Om dit te verbeter, vereis nie dat wetenskaplike inhoud met kommentaar op die samelewing vervang moet word nie, maar om studente ernstig te neem as hulle sê dat hulle voel dat hulle nie behoort nie, of as hulle eenvoudig met hul voete stem.</p><p><strong>*Dr Margaret Blackie is 'n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap en dr Hanelie Adendorff 'n senior adviseur by die Sentrum vir Onderrig en Leer aan die Universiteit Stellenbosch. Hierdie artikel is gebaseer op hul hoofstuk in </strong><strong><em>Building knowledge in Higher Education: Enhancing Teaching and Learning with Legitimation Code Theory</em></strong><strong> (2020)</strong>.<br></p><p><br><br></p>