Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AvOL Ko​​​nferensie​

Hierdie konferensie is gefokus daarop om alle aspekte van onderrig en leer aan die US in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te spreek. Dit verskaf 'n platform vir akademici om:

  • beste praktyke, navorsingsbevindinge en innoverende idees oor onderrig en leer te deel;
  • oor onderrig- en leermetodes, tendense en doelwitte in die huidige konteks te besin en te debatteer; en
  • onderrig en leer te vier.

Hierdie konferensie is 'n interne konferensie vir Universiteit Stellenbosch-personeel.

​​

Vorige AvOL wenners

​2019​

Rootman-Le Grange, I and Mounton, M.jpg
Beste Navorsings-gebaseerde aanbieding
 Mouton, M. & ​​Rootman-Le Grange, I.​

Titel: Craig Who? Developing Students’ Scientific Discourse through Collaborative Pedagogy ​


Southey, P.jpg
Beste Praktyk-gebaseerde aanbieding​
 Southey, P.

Titel: Blended, Interactive Learning and The Ratio Table​

Deelnemerskeuse​
 Nel, M.

Titel: A Prison-University Educational Partnership: Rehumanising Learning through Collaborative Course Design

​​20​​​18


 Barnard, M., Adams, S.
      & du Preez, R

Titel​: Gamification For the Win!... or not? Evaluating Student Perceptions​

 Essop, F

Titel: Unique ways to enhance critical thinking in Physiology undergraduate classes

 Southey, P

Titel: Concepts in context​​
2017
 McKay, M

Titel: Inhabiting a more ambiguous self : Using discomfort to explore issues of social justice​​                                   
2016
 Van Schalkwyk, S.; Blitz, J.; Conradie, H.; Fish, T.; Kok, N.; Van Heerden, B.; De Villiers, M.;

Titel: Towards an evidence-based framework for clinical training on a rural platform: The outcome of a five-year longitudinal mixed methods study

2015
 Plastow, N.; Van Niekerk, L.; De Klerk, S.; Bester, J.; Vlok, B.; Jacobs Nzuzi Kuabi, L.; Cloete, L.; Fredericks, J.; Coetzee, Z.; Sheik Ismail A

Titel: Embedding Graduate Attributes into Curriculum Development in the First Year of an Occupational Therapy Program

​​
2014
 Bernard, T

Titel: Using CBI, SFL and CEAP to integrate content and language learning in a higher education context​

2012
 Nieuwoudt, L

Titel: Economics' adventure into the land of collaborative, problem based learning...Part 1


2011
 Lutz, M

Titel: Using Cell Phones and Peer Instruction to enhance Unverstanding and Learning of Chemistry in Large Firty-year classes​​​

2010
 Dempers, J.; Janse van Rensburg, M.; Verster, J.; Bezuidenhout, J

Titel: "Hey Trantino, show me your pituitary!"​​​​

Kontakbesonderhede