Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​

​​​​

Graadprogramme in Fisiese Wetenskappe

FISIESE WETENSKAPPE

BSc in Chemie
BSc in Fisika
BSc in Aardwetenskap
BSc in GeoInformatika


BSc in Chemie

Hierdie program bied studente opleiding in die verskillende velde van chemie wat anorganiese, organiese, analitiese, fisiese en polimeerchemie insluit.
Hoofvakke
 • Stroom Chemie en Polimeerwetenskap: Chemie + 'n tweede hoofvak
 • Stroom Chemiese Biologie: Chemie en Biochemie
 • Stroom Materiaaltegnologie: Chemie, Toegepaste Chemie
Spesifieke toelatingsvereistes
 • Wiskunde 6 EN Fisiese Wetenskappe 4


BSc in Fisika

Hierdie program rus studente toe met die Fisika-kennis, tegniese en spesifieke wetenskapsvaardighede wat vereis word in Laserfisika, Kernfisika, Stralings- en Gesondheidsfiska, sowel as Teoretiese Fisika.
Hoofvakke/Kernvakke
 • Strome Laserfisika (Fisiese), Kernfisika, Stralings- en Gesondheidsfisika: Fisika en Toegepaste Wiskunde, Chemie, Rekenaarwetenskap, Wiskunde
 • Stroom Laserfisika (Biologiese): Fisika, Biochemie
 • Stroom Teoretiese Fisika: Fisika en Toegepaste Wiskunde, Rekenaarwetenskap, Wiskunde

Spesifieke toelatingsvereistes
 • Wiskunde 6 EN Fisiese Wetenskappe 4


BSc in Aardwetenskap

Hierdie program fokus op die praktiese en teoretiese opleiding in geologie en geo-omgewingswetenskap.
Hoofvakke/Kernvakke
 • Stroom Toegepaste Aardwetenskap: Geologie, Geografiese Inligtingstegnologie
 • Stroom Geo-omgewingswetenskap: Geologie, Omgewingsgeochemie, Geografie en Omgewingstudie
Spesifieke toelatingsvereistes
 • Wiskunde 6 OF Wiskunde 5 (afhangend van jou vakkeuse); EN Fisiese Wetenskappe 4

BSc in GeoInformatika

Hierdie program fokus op die teoretiese, metodologiese en praktiese aspekte van geo-informatika ten einde ruimtelike inligting digitaal vas te lê, te manipuleer, te ontleed, te modelleer en kartografies voor te stel.
Hoofvakke
 • Geografiese Inligtingstegnologie EN Rekenaarwetenskap, Sosio-informatika
Spesifieke toelatingsvereistes
 • Wiskunde 6 OF Wiskunde 5 (afhangend van jou vakkeuse); EN Fisiese Wetenskappe 4​

Stappe


Kom gesels met ons

 • Ons werwingsbeampte, Me. Maambele Khosa, is 'n alumnus van ons Fakulteit en is beskikbaar om met leerders en onderwysers te gesels oor studie- en loopbaanmoontlikhede in die natuurwetenskappe.

  Kontak haar om 'n besoek aan jou skool te reël, of klik hier om aanlyn met haar te gesels.
 • maambele@sun.ac.za​
 • (021) 808-2681​ ​


Flyer-small.jpg Loopbane in die wetenskap Brosjure ​​​