Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​

​​​​​​

Interdissiplinêre BSc-graad


INTERDISSIPLINÊRE AANBIEDINGE
Interdissiplinêre BSc
BDatSci (Interfakulteit)


Die interdissiplinêre BSc-graad lei na multidissiplinêre nagraadse opsies.

Fokusarea: Biomediese Wiskundige Wetenskappe

Hierdie fokusarea kombineer velde soos Ingenieurswese, Wiskundige Wetenskappe en die Biologiese Wetenskappe, met nagraadse studiemoontlikhede in Fisiologiese Wetenskappe, Wiskunde of Biomediese Ingenieurswese.
Spesifieke toelatingsvereistes:
 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • Fisiese Wetenskappe 4

Fokusarea: Toegepaste Medisinale Chemie

Kombineer Biologiese Wetenskappe en Fisiese Wetenskappe met Patentreg as derdejaarsmodule. Nagraadse studiemoontlikhede in Fisiologiese Wetenskappe of Chemie.
Spesifieke toelatingsvereistes:
 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • Fisiese Wetenskappe 4


Fokusarea: Bioinformatika en Berekeningsbiologie

Kombineer Biochemie, Bioinformatika, Rekenaarwetenskap en Genetika op 'n multidissiplinêre vlak, met nagraadse studiemoontlikhede in Bioinformatika en Berekeningsbiologie.
Spesifieke toelatingsvereistes:
 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
 • Wiskunde 6
 • Fisiese Wetenskappe 4

Fokusarea: Biowiskunde

Toegepaste Wiskunde in kombinasie met Biochemie of Biodiversiteit en Ekologie, met nagraadse studiemoontlikhede in Biochemie, Wiskunde, Plantkunde of Dierkunde. 
Spesifieke toelatingsvereistes:
Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4
Wiskunde 6
Fisiese Wetenskappe 4

BDatSci (Datawetenskap)

Vier fakulteite werk saam om die BDatSci-program aan te bied: Natuurwetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Agriwetenskap en Lettere en Sosiale Wetenskappe. Die program gee 'n deeglike onderbou in alle aspekte van die datalewensiklus, en behels data-insameling, -prosessering, -analise en -visualisering. Jy kan een van die volgende fokusareas kies:
 • Toegepaste Wiskunde (Natuurwetenskappe) 
 • Rekenaarwetenskap (Natuurwetenskappe) 
 • Statistiese Fisika (Natuurwetenskappe) 
 • Statistiese Leer (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 
 • Analitika en Optimering (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 
 • Geoinformatika (Lettere en Wysbegeerte) 
 • Statistiese Genetika (Agriwetenskappe)
Spesifieke toelatingsvereistes
 • 'n NNS-gemiddelde van minstens 80% (Lewensoriëntering uitgesluit) en Wiskunde 80% plus een van die volgende:
  • Afrikaans Huistaal 60% of 
  • Engels Huistaal 60% OF 
  • Afrikaans Eerste Addisionele Taal 75% of
  • Engels Eerste Addisionele Taal 75%

Stappe


Kom gesels met ons

 • Kom gesels met ons oor studie- en loopbaanmoontlikhede in die natuurwetenskappe, asook die studentelewe by die Universiteit Stellenbosch.
 • science@sun.ac.za
 • (021) 808-3931


Flyer-small.jpg Loopbane in die wetenskap Brosjure