Clinical Pharmacology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Kliniese Farmakologie

​Laboratorium vir Kliniese Farmakologie

 

Die bedrywighede van die Afdeling Kliniese Farmakologie word deur 'n roetine-enkeldoellaboratorium gesteun. Alle hospitale, gesondheidsorgfasiliteit en -agente (bv. privaat patologiese dienste en rehabilitasiesentrums) in die Kaapse Skiereiland kan hierdie diens benut. Die volgende toetse is beskikbaar:

 

Toetse op bloedmonsters

Karbamasepien
Fenobarbitoon
Valproïensuur
Fenitoïen 
Digoksien
Teofillien
Trisikliese antidepressante
Salisilaat
Parasetamol
Etanol
Metotreksaat
Siklosporien (EDTA-buis)
Takrolimus
Amikasien
Gentamisien
Tobramisien
Vankomisien

Toetse op uriene monsters

Amfetamien/metamfetamien
Bensodiasepien 
Barbiturate
Kokaïen
Dagga
Metakwaloon
Opiate
Fensiklidien
Propoksifien
Metadoon
 Parakwat


Die laboratorium voer ook gereeld in vivo- toksikologiese ontledings uit om menslike bloedprodukte vir pirogene soos gestabiliseerde serum, albumien en antihemofiliese faktor (faktor VIII) te toets.

Die ontledingsdiens by die laboratorium is gedurende die volgende tye beskikbaar:

Maandae tot Vrydae: 06:00 tot 20:00
Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae: 09:00 tot 14:30

Telefoonnommer: +27 21 938 6168