Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Welkom by die Departem​ent Onde​​rnemingsbestuur

By die Departement On dernemingsbestuur is ons daarop ingestel om 'n verwelkomende en ondersteunende omgewing vir studente te skep. Die talle graadprogramme waaruit studente kan ki​​es, is ontwerp met die oog op sukses, beide plaaslik en internasionaal. Ons is dus verbind tot onderrig en navorsing van die hoo​gste gehalte.

_MG_1149.jpg​`​​