pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​

Party programme val oor twee fakulteite. Dít impliseer dat die program in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe​ gesetel is, maar deur ’n verbandhoudende departement in ’n ander fakulteit aangebied word.


PROGRAMAANBOD​

Die Fakulteit bied doktorale programme op die meeste spesialiseringsgebiede van die gesondheidswetenskappe en geneeskunde aan. Hierdie programme behels omvattende navorsing en vereis die indiening van ’n proefskrif ná ’n minimum studietydperk van twee jaar.

’n Doktoraat in die Gesondheidswetenskappe kan deels op grond van gepubliseerde wetenskaplike artikels behaal word. Ervare navorsers wat reeds oor ’n doktoraat beskik, kan tot ’n DSc-graad (gevorderde doktorale graad) toegelaat word. Die proefskrif vir so ’n senior doktoraat moet bewys lewer van die kandidaat se volgehoue studie van die onderwerp aan die hand van gepubliseerde navorsing.

​​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​​​​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Depar​te​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

DOKTORALEPROGRAMME​​

​​PhD (Anatomie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Anatomiese Patologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Anaestesiologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (​​Arbeidsterapie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Chemiese Patologie)​
​​​Klik hier​
Nie aangebied vir 2024-inname nie​​​
PhD (Chirurgie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Dermatologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Epidemiologie)
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Farmakologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Fisioterapie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Geneeskundige Fisika)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Geneeskundige Fisiologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Geneeskundige Mikrobiologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Geneeskundige Virologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Gesondheidberoepe-onderwys)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Gesondheidswetenskappe-rehabilitasie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Hematologiese Patologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Huisartskunde)​
​​Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Interne Geneeskundige)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Kerngeneeskundige)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Kliniese en Navorsingsetiek)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Mensgenetika)
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Molekulêre Biologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Morfologiese Wetenskappe)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Neurochirurgie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Noodgeneeskundige)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Obstetrie en Ginekologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
​​PhD (Oogheelkunde)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Oor- neus- en keelheelkunde)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Openbaregesondheids-geneeskunde)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Ortopedie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Oudiologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Pediatrie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Plastiese en Rekonstruktiewe Chirurgie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Psigiatrie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Radiobiologie)​
Klik hier​
​​31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024​​
PhD (Radiobiologiese Diagnose)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Radioterapie en Radio-isotope)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Sportsielkunde)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Sportwetenskap)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Spraak-Taalterapie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Torakschirurgie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Urologie)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Verpleegkunde)​
Klik hier​
​​​​31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
PhD (Voedingswetenskappe)​
Klik hier​
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024
​​


Doktorale​programme ​in ander fakulteite​

​​natuurwetenskappe

​PhD​ (Bioinformatika en Berekening​s-biologie​)
Sentrum vir Bioinformatika en Berekeningsbiolo​gie
31 ​Mrt 2024                          31 ​Mrt 2024

STAWENDE DOKUMENTE
 ​​Algemene Inligting:
        PhD-​program​me​​

Aansoekproses