pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD​

As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​​​​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​​

​​​​Program​​​
D​eparte​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

nagraadse diplomaPROGRAMME​​

NGDip (Beroepsgeneeskunde)​
Klik hier​
31 Aug 2024                  30 Sept 2024​
NGDip (Geshondheidsorgbestuur)
Klik hier​
​31 Aug 2024
​​​​30 Sept 2024
NGDip (Gestremheids- en Rehabilitasiestudies)
Klik hier​
31 Aug 2024                  30 Sept 2024​​
NGDip (Huisartskunde)
Klik hier​
​30 Sept 2024
​30 Sept 2024
​​NGDip (Infeksiesiektes)
Klik hier​
18 Okt 2024
​18 Okt 2024
NGDip (Landelike Geneeskunde)​
Klik hier​
​​​30 Nov 2024
​​​30 Nov 2024​
NGDip (Mediese Toksikologie)
Klik hier​
​15 Oct 2024
15 Oct 2024
NGDip in spesialisverpleegkunde/-verloskunde
     Kritieksorgverpleegkunde:
        Volwassene

     Verloskunde
     Peri-operatiewe Verpleegkunde​      
     Primêresorg-verpleegkunde  
     Geestesgesondheid-
        verpleegkunde

     Verpleegonderwys
     Gesondheidsdiensbestuur
     Noodverpleegkunde​
Klik ​hier​31 Okt 2024

31 Okt 2024
31 Okt 2024
31 Okt 2024
31 Okt 2024

31 Okt 2024
31 Okt 2024
31 Okt 2024


31 Okt 2024

31 Okt 2024
31 Okt 2024
31 Okt 2024
31 Okt 2024

31 Okt 2024
31 Okt 2024
31 Ok​t 2024
NGDip (Verslawingsorg)​
Klik hier​
​​​31 Aug 2024
30 Sept​ 2024

Aansoekproses