pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​

Party programme val oor twee fakulteite. Dít impliseer dat die program in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe​ gesetel is, maar deur ’n verbandhoudende departement in ’n ander fakulteit aangebied word.


PROGRAMAANBOD​

Die Magister in die Natuurwetenskappe (MSc) kan voltyds oor een jaar of deeltyds oor twee jaar gevolg word. Na gelang van kandidate se wetenskaplike ervaring vereis die program hetsy kursuswerk en ’n navorsingsopdrag, of ’n tesis​.

​Algemene toelatingsvereistes vir die MSc-graadprogram is h​ier te kry.

As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.​

SLUITINGSDATUMS​​​​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​m​​e​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

magister in die natuurtwenskappe-PROGRAMME​​

MSc (Anatomie)
Klik hier​
​31 Aug 2024
​30 Sept 2024
MSc (Baromediese Wetenskappe)
​​Klik hier​
​31 Aug 2024
31 Aug 2024
MSc (Biostatistiek)
​​Klik hier​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Epidemiologie)
Klik hier​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Farmakologie)
​​Klik hier​
31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Geneeskundige Fisika)
Klik hier​
​31 Aug 2024
​​30 Sept 2024
MSc (Geneeskundige Fisiologie)
Klik hier​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Geneeskundige Mikrobiologie)
Klik hier​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024​
MSc (Geneeskundige Virologie)
Klik hier​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Implementeringswetenskap)
Klik hier​
​​​Nie aangebied vir 2025-inname nie​​
MSc (Infeksievoorkoming en -beheer)
Klik hier​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024​
MSc (Kerngeneeskunde)
​​Klik hier​
Nie aangebied vir 2025-inname nie​​​
MSc (Kliniese Epidemiologie)
Klik hier​
​31 Aug 2024
​30 Sept 2024
MSc (Mensgenetika)
Klik hier​
​31 Aug 2024
​30 Sept 2024
MSc (Molekulêre Biologie)
Klik hier​
31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Morfologiese Wetenskap)
Klik hier​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Radiobiologie)
Klik hier​
31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Reproduktiewe Biologie)
Klik hier​
​​31 Aug 2024                  30 Sept 2024​​
MSc (Sitopatologie)
Klik hier​
31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Sport- en Oefeninggeneskunde)
Klik hier​
31 Aug 2024
30 Sept 2024
MSc (Sportwetenskap)
Klik hier​
​31 Aug 2024                  30 Sept 2024​
MSc (Voedsel- en Voedingsekerheid)
Klik hier​​​
​​​​Nie aangebied vir 2025-inname nie​​​
​​


Magister​programme ​in ander fakulteite​

​​natuurwetenskappe

​MSc​​​ (Bioinf​ormatika en Berekening​sbiologie​)
Sentrum vir Bioinformatika en Berekeningsbiologie
31 Okt 2024
31 Okt 2024​

Aansoekproses