pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD​

Ons het ’n Magister in die Geneeskunde- (MMed-)program vir elke spesialiseringsgebied wat in die Suid-Afrikaanse geneeskunde erken word. Dié programme is saamgestel om aan die spesialiseringsvereistes van dieGesondheidsberoepsraad van ​Suid-Afrika te voldoen. Dit duur vier tot vyf jaar om te voltooi. Kandidate moet kliniese-assistentposte beklee.​​

​Die algemene toelatingsvereistes vir die MMed-graadprogram is h​ier te kry​.

As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Depa​rte​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

magister in die geneeskunde-PROGRAMME​​

MMed (Anestesiologie)​
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Beroepsgeneeskunde)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Chirurgie)
Klik hier​
31 Mar 2025                31 Mar 2025
MMed (Dermatologie)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025
MMed (Geneeskundige Genetika)
​​Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​​​
MMed (Huisartskunde)
Klik hier​
​31 Mar 2025​                31 Mar 2025
MMed (Interne Geneeskunde)
Klik hier​
31 Mar 2025               31 Mar 2025​​
MMed (Kerngeneeskunde)
Klik hier​
31 Mar 2024​                31 Mar 2025
MMed (Kliniese Famakologie)
Klik hier​
31 Mar 2025               31 Mar 2025
MMed (Neurochirurgie)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025
MMed (Neurologie)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Noodgeneeskunde)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025
MMed (Oftalmologie)​
Klik hier​
​31 Mar 2025​                31 Mar 2025
MMed (Oor-, Neus- en Keelheelkunde)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025
​MMed (Openbaregesond-heidsgeneeskunde)
Klik hier​
​31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Ortopedie)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Patologie):
     Anatomiese Patologie
     Chemiese Patologie
     Geregtelike Patologie
     Hematologiese Patologie
     Kliniese Patologie
     Mikrobiologiese Patologie
     Viro​logiese Patologie
Klik hier​​​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​​​
MMed (Pediatrie en Kindergesondheid)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Pediatriese Chirurgie)​
​​Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Plastiese en Rekonstruktiewe Chirurgie)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025​​
MMed (Psigiatrie)
Klik hier​
31 Mar 2025                31 Mar 2025​​
MMed (Radiologiese Diagnose)
Klik hier​
31 Mar 2025​                31 Mar 2025
MMed (Radiologiesse Terapie)
​​Klik hier​
31 Mar 2025                31 Mar 2025​​
​MMed (Torakschirurgie)
Klik hier​
31 Mar 2025               31 Mar 2025​​
MMed (Urologie)
Klik hier​
31 Mar 2025               31 Mar 2025
​MMed (Verloskunde en Ginekologie)
Klik hier​
31 Mar 2025               31 Mar 2025


Aansoekproses