pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD​

Die volgende Magister in die Wysbegeerte- (MPhil-)programme bestaan uit kursuswerk en navorsing, en kan voltyds oor een jaar of deeltyds oor twee jaar gevolg word.

​Subspesialisprogramme bied spesialiste in Interne Geneeskunde sowel as Verloskunde en Ginekologie die geleentheid om hulle op een van die talle subspesialisterreine in hierdie vakrigtings te bekwaam.

Algemene toelatingsvereistes vir die MPhil- ​subspesialisprogramme is h​ier te kry en verskyn in kursief hieronder​.

As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​​​​​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
De​parte​​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

magister in die wysbegeerte-PROGRAMME​​​

​ ​MPhil (Aansteeklike Siektes)​
Klik hier​
Nie aangebied vir 2024-inname nie​​​​​
MPhil (Bewuste Teenwoordigheid)
Klik hier​
​31 Aug 20​​23
​​​​30 Sept 2023​
MPhil (Gestesgesondheid van die Baba)
Klik hier​
31 Mrt 2024
​31 Mrt 2024
MPhil (Endokrinologie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​​​​​
MPhil (Gastroënterologie en Hepatologie)
Klik hier​
​​​​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​​​​
MPhil (Gemeenskapsgeestes-gesondheid)
Klik hier​
​Nie aangebied vir 2024-inname nie​​​​​​
MPhil (Geneesmiddelontwikkeling)
​​Klik hier​
​31 Aug 2023
​30 Sept 2023
MPhil (Gesondheidsberoepe-onderwys)
Klik hier​
​30 Sept 2023
​​30 Sept 2023
MPhil (Gesondheidstelsels)
Klik hier​
​​31 Aug 2023
​30 Sept 2023
MPhil (Ginekologiese Onkologie)
Klik hier​
​​31 Mrt 2024                    ​​31 Mrt 2024
MPhil (Hermatologie)
Klik hier​
​​31 Mar 2024                    ​​31 Mar 2024
MPhil (Huisartskunde)​
Klik hier​
​30 Sept 2023
​30 Sept 2023
MPhil (Infeksiesiketes)
Klik hier​
​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024
MPhil (Kankerwetenskap)
Klik hier​
​31 Aug 2023
30 Sept 2023
MPhil (Kardiologie)
Klik hier​
​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​​​​
MPhil (Kinder- en Adolessentepsigiatrie)
Klik hier​
​31 Aug 2023
​30 Sept 2023
MPhil (Minimale Toegang Ginekologiese Chirurgie)
​​Klik hier​
​31 Aug 2023
​30 Sept 2023​
MPhil (Moeder- en Fetale Geneeskunde)
Klik hier​
​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​​​​
MPhil (Nefrologie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​​
MPhil (Neonatologie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024
​MPhil (Neuropsigiatrie):
     Kliniese Neuropsigiatrie
     Psigogeriatrie
Klik hier​
​31 Aug  2023
​30 Sept 2023
MPhil (Noodgeneeskunde)
Klik hier​
Nie aangebied vir 2024-inname nie​​​​
MPhil (Ontwikkelingspediatrie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
​MPhil (Pediatriese Endokrinologie)​
​​Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Pediatriese Gastroënterologie, Hepatologie en Voeding)
Klik hier​
​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
​​MPhil (Pediatriese Infeksiesiektes)
Klik hier​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
​​MPhil (Pediatriese Kardiologie)
Klik hier​
​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
​​MPhil (Pediatriese Kritiese Sorg)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Pediatriese Mediese Onkologie)
Klik hier​
​​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Pediatriese Nefrologie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Pediatriese Neurologie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Pediatriese Pulmonologie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Pulmonologie)
Klik hier​
31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Reproduktiewe Geneeskunde)
Klik hier​
​​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
MPhil (Rumatologie)
Klik hier​
​​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
​MPhil (Substansfhanklikheid)
Klik hier​
​31 Aug 2023
​30 Sept 2023
MPhil (Volwassene- Kritieke Sorg)​
Klik hier​
​​31 Mrt 2024                    31 Mrt 2024​
Aansoekproses