Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Dekaanskantoor

 Vir Fakulteitverwante navrae

 

 

Sekretaresse van die Dekaan (Vir algemene navrae)SuzetteElsse@sun.ac.za+27 21 808 3072
Akademiese Köordineerder (Vir akademiese navrae)WilmaWagenerww@sun.ac.za+27 21 808 3063
Fakulteitsadministrateur (Vir registrasienavrae)BevinAbelsbpa@sun.ac.za+27 21 808 4832
Wetenskapskrywer (Vir medianavrae)Wiida Bassonscience@sun.ac.za+27 21 808 2684