Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Aanstellingstemplate en Riglyne
Akademies
1. Template vir akademiese aanstellings en bevorderings
Steundienste
1. Riglyne vir steundiensaanstellings 2. Template vir steundiensaanstellings

Verlof
​​Aansoekvorms
Administratief
​​
Oortyd
Posevaluering
Diensbeëindiging - Aftrede​
Prestasiebestuur
Visa aansoek versoek
Buitewerk
Termynaanstellings
Gesamentlike Diens Aanstelling