Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

Menslike Hulpbronne Klientedienssentrum 

Menslike Hulpbronne se Kliëntedienssentrum is ’n strategiese inisiatief van die Afdeling Menslike Hulpbronne en is daarop gemik om maniere te vind om prosesse te vereenvoudig en inligting met personeel te deel ten einde gesonde werknemerverhoudinge te bevorder en die algehele sukses van die Universiteit Stellenbosch te verseker.
​Die Kliëntedienssentrum staan personeel by met navrae oor onder andere:
 • Verlof
 • Diensvoorwaardes
 • Mediese fondse
 • Voordele
 • Visumbriewe
 • MH-beleidsrigtings en prosedures
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Bedankings
 • Werwing en vakatures
 • Werknemerwelwees
 • Billike indiensname
​ Navrae wat op spesifieke kwessies soos griewe betrekking het, sal deur die kliëntediensbeamptes na ’n menslikehulpbronspesialis verwys word.

FEEDBACK.jpg

Menslike Hulpbronne Klientedienssentrum

Tel: +27 21 808 2753
Faks:
+27 21 808 2484
E-pos:
sun-e-HR@sun.ac.za

Posadres:

Menslike Hulpbronne
Universiteit Stellenbosch 
Privaatsak X1
Matieland, 7602

Of besoek ons op kampus:

Administrasiegebou C
Victoria​​straat
Stellenbosch​