Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Menslike Hulpbronne Bestuurders en -Praktisyns

​​​​

 
​ ​   

​​​ Steundiensomgewings

|

Akademiese Omgewings

|

​​​​Tygerberg Span​

|

​Gedeeldedienstesentrum

|

​​​​Kliente​​dienssentrum

      Steundiensomgewings -


​​​ Lieze-Carli-Roux - 177p.jpg
 

Me. Lieze-Carli Roux
Bestuurder: Steundiensomgewings​​​
lcr@sun.ac.za

​ ​
Susan-Visagie - 177p.jpg 

Me. Susan Visagie
MH Praktisyn
sjv3@sun.ac.za


Verantwoordelik vir​:                    

Uitvoerende BedryshoofFinansies
 • ​Aankope en Voorsieningsdienste
 • Vervoerdienste
 • Innovus insluitend SunCom
 • Behuisingsdienste
 • Botaniese Tuin
 • Langenhoven Studentesentrum
 • Verhuringskantoor
 • Matie Winkel
 • Maties Sport
                 
Chanel Klink 177p.jpg 
  Mnr. Granton Koeberg
MH Praktisyn
granton@sun.ac.za

Verantwoordelik vir​:                 

Viserektor:  Sosiale Impak, Transformasie en Personeel
 • ​Kampusgesondheidsdienste
 • Menslike Hulpbronne
 • Sosiale Impak en Transformasie:
  • Sosiale Impak
  • Universiteit Stellenbosch Museum
  • US Woordfees insluitend US Koor
  • Transformasiekantoor


 
Kristin-Rutgers - 177p.jpg 
 
Me. Kristin Rutgers
MH Praktisyn

Verantwoordelik vir​:

Viserektor: Leer en Onderrig —

 • ​​Leer en Onderrigverryking
 • Studentetoegang
 • Studentesake​

Woordeboek vir Afrikaanse Taal (WAT)

Leandie-1.jpg 
                 
Me. Leandie Botha
MH Praktisyn
leandieb@sun.ac.za
 
 

Verantwoordelik vir​:

​​​Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies —

 • Informasietegnologie
 • Biblioteek en Inligtingsdiens
 • Afdeling Navorsingsontwikkeling insluitend Nagraadse Kantoor
 • STIAS
 • Skool vir Datawetenskap en Rekenaardenke

Vise-Rektor: Strategie en Internasionalisering

 • ​Universiteit Stellenbosch Internasionaal
 • Inligtingsoorsigbestuur
 • Korporatiewe Kommunikasie insluitend MFM
 • Strategiese Inisiatiewe
Olivia Boesak (002).jpg 
 
Me. Olivia Boesak
MH Praktisyn

 

Verantwoordelik vir​:

Uitvoerende Bedryshoof — ​
Fasiliteitsbestuur:

 • Eiendomsdienste
 • Fasiliteitsdienste
 • Beplanning en Ontwikkeling
 • Riskobestuur en Kampussekuriteit

Uitvoerende Bedryshoof —​ Informasietegnolgie
 Conita177.jpg
 
 Me. Conita Smith
MH Praktisyn
conitasmith@sun.ac.za


Verantwoordelik vir:

​​​​​​​Verantwoordelikheidsentrum van die Rektor —

 • Kantoor van die Rektor
 • Ontwikkeling en Alumniverhoudinge
 • Kantoor van die Ombud
 • ​Registrateur insluitend Regsdienste


Terug na bo ^

Akademiese Omgewings​ ​ -


Carmen-Paynter - 177p.jpg
 
Me. Carmen Paynter
Bestuurd
er: Akademiese Omgewings

cpaynter@sun.ac.za

Keith-Robain - 177p.jpg 
                 
Mnr. Keith Robain
MH Praktisyn​
krobain@sun.ac.za​
 

Verantwoordelik vir​:
 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Stellenbosch Kampus)
Sherrill-February - 177p.jpg 
                 
Me. Candice Kenny
MH Praktisyn

Verantwoordelik vir:
AgriWetenskappe

      Oscar Grand.jpg           
Mnr. Oscar Grand
MH Praktisyn
grand@sun.ac.za
Verantwoordelik vir:
 Lettere en Sosiale Wetenskappe
                  Marius-Swart - 177p.jpg
               Mnr Marius swart
              MH Praktisyn
              mjswart@sun.ac.za

Verantwoordelik vir​:
Natuurwetenskappe​
AIMS

Abigail-Lackay - 177p.jpg 
                 
Me. Chene Roux
MH Praktisyn
cmroux@sun.ac.za

Verantwoordelik vir:
 Ingenieurswese
 
Phumla Banjwa.jpg 
                 
Me. Phumla Banjwa
MH Praktisyn

Verantwoordelik vir:                      
Opvoedkunde
Regte
Teologie​
Noxie Hlathi-177.jpg
Me. Chanel Klink
MH Praktisyn
chanelk@sun.ac.za
 
Verantwoordelik vir:
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Universiteit Stellenbosch Bestuur​skool
Skool vir Publieke Leierskap 
Instituut vir Toekomsnavorsing
Bellvilleparkkampus Dienste

Terug na bo ^​​

Menslike Hulpbronne: Tygerberg Span - 
Fides-Claassen1 - 177p.jpg 
 
Me. Fides Cla​assens
MH Praktisyn
fides@sun.ac.za

​​​
Verantwoordelik vir:
Anestesiologie en Kritieke Sorg
Biomediese Wetenskappe
Globale Gesondheid
Verpleeg- en Verloskunde
Verloskunde en Ginekologie
Patologie
Fawzia-Allie - 177p.jpg 
 
Me. Fawzia Allie
MH Praktisyn
fawzia@sun.ac.za
 

Verantwoordelik vir:
Mediese Beelding en Kliniese Onkologie
​​Pediatrie en Kindergesondheid
Sportwetenskappe
Chirugiese Wetenskappe

Fairoza177.jpg

Me. Fairoza Parker-Dawood
MH Praktisyn
fairoza@sun.ac.za

Verantwoordelik vir:
Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys
Fakulteitsbestuur
Huisarts- en Noodgeneeskunde
Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe
Geneeskunde
PsigiatrieTerug na bo ^

Menslike Hulpbronne: Gedeelde Dienssentrum


 

​​​​​​Peter Kirsten - 177p.jpg
Mnr. Wessel Nolte

Tydelike Bestuurder: Gedeelde D​ienssentrum 
nolte​@sun.ac.za

Terug na bo ^


Menslike Hulpbronne: Klientedienssentrum


 

​​​​​​Peter Kirsten - 177p.jpg
Mnr. Japie Kotze

Direkteur: Vergoeding, Voordele en Administrasie
jjsk​@sun.ac.za


Illana-Oliver - 177p.jpg
 
Me.​ Illana Oliver
Klientedienssentrumbeampte​
 
Ricardo-Steyn - 177p.jpg
                    
Mnr. Ricardo Steyn
Administratiewe Beampte

Vacant 177.jpg

Vacant

Administratiewe Beampte

 Terug na bo ^​


 
 
 

​​