International Office
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tygerberg Internasionaal​

Internasionale nagraadse studente​​​

Elektiewe student​


Oorsig

As u tans vir klinieseassistents- of residensie-opleiding in u land van herkoms ingeskryf is, mag u vir kort tydperke (hoogstens een jaar) aan die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) opgelei word.


Sluitingsdatum vir aansoeke

Dien asseblief u aansoek en bewys van bevestiging minstens sewe maande voordat die elektiewe opleiding begin in.

Aansoekproses​

 1. Skakel regstreeks met die betrokke departement. Die kontakbesonderhede is op bladsy 135-188 en 219-267 van die ​yearbook.
 2. Stuur asseblief ’n afskrif van die volgende:​
  • u CV
  • akademiese transkripte>
  • graadsertifikate
  • Nadat die departement u aansoek goedgekeur het, sal hulle u terugverwys na die Internasionale Kantoor, wat u met die aansoekproses sal help.​

Toelatings- en keuringsvereistes

 • Inskrywing gedurende die rotasie vir klinieseassistents- of residensie-opleiding of vir opleiding in 'n subspesialiteit in u eie land (vir die kategorie “Nagraadse Studies")
 • Bevestiging van akkreditasie by die Amerikaanse opvoedkundige kommissie vir buitelandse gegradueerdes in geneeskunde (ECFMG) se dienste vir internasionale akkreditasie (EICS)
 • Inskrywing by die Gesondheidsberoeperaad van Suid-Afrika (RGBSA)
 • Inskrywing by die Departement Gesondheid se bestuursprogram vir buitelandse werkers (FWMP)
 • Inskrywing as geaffilieerde nagraadse student aan die Universiteit Stellenbosch​​

​​
Verdere besonderhede

Me​ Raziyah Ajmodien
+27 21 938 9549
raza@sun.ac.za​

Nadat u u opleiding as internasionale nagraadse student afgehandel het, word u by alle US-alumni ingereken, wat beteken dat u by ’n lewenskragtige internasionale gemeenskap aansluit.​​​​​​