International Office
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​Internasionale Kantoor


grade bladsy 1.jpgInternasionale nagraadse studente


'n Buitelandse nagraadse student is 'n nie-Suid-Afrikaanse inwoner wat vir graaddoeleindes vir 'n formele nagraadse program by die Universiteit Stellenbosch ingeskryf is . Indien die spesifieke program kontak met pasiënte vereis, sal so 'n individu ook by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika geregistreer is.


'n Buitelandse nagraadse elektiewe student is gewoonlik 'n geregistreerde student in een van die gesondheidswetenskappe by 'n ​​internasionale tersiêre inrigting, en wat aanvullende opleiding, met die goedkeuring van die voormalige instelling, by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) onderneem. In sommige gevalle, kan so 'n persoon egter reeds sy / haar nagraadse opleiding voltooi het en slegs die FGGW besoek om kliniese ondervinding op te doen, maar sal die persoon steeds as geaffilieerde nagraadse student by die Universiteit Stellenbosch geregistreer moet wees. Besoeke van hierdie aard word gewoonlik beperk tot een jaar. Indien die besoek kontak met pasiënte inhou, moet die betrokke persoon ook by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika geregistreer wees.​​ 

 

» Program vir Gesondheidsberoepe-opleiding


Vir inligting kontak:


Koördineerder: Nagraadse Internasionale Studente
Mev Shanlynn Timm   
Tel: +27 21 938 9086
E-pos: stimm@sun.ac.za

Administratiewe beampte: Nagraadse Internasionale Elektiewe studente
Mev Zaibo Krieger
Tel: +27 21 938 9049
E-pos: kriegerz@sun.ac.za   

 

Administratiewe beampte: Finansies​
Me Maurisha Solomons
Tel: +27 21 938 9876
E-pos: mdamon@sun.ac.za