International Office
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tygerberg Internasionaal​

S​tudentesteundienste​​

Befondsing en Navorsing​

Daar is befondsing vir internasionale studiegeleenthede via die Universiteit Stellenbosch beskikbaar.

Meganismes vir die ontwikkeling en ondersteuning van navorsing is via die Afdeling Navorsingsontwikkeling​ en -steun aan die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe beskikbaar.​

Voorgraadse Konferensieaanbiedingsfonds:

Alle voorgraadse studente wat navorsing onderneem en graag ’n aanbieding by ’n konferensie wil doen, mag aansoek doen by die fonds, wat tot R10 000 in konferensieaanbiedingskoste kan bydra. 

Tweede versoek vir aansoeke open: September 2023
Aansoeke sluit: 1 Oktober 2023
Kontakpersoon: Dr Debbie Marais
E-pos: debbiem@sun.ac.za​

Nader ook die volgende strukture vir finansiële bystand:
US-werkgroep oor studieskuld
Kontakpersoon: Mnr Ilan Meintjies
E-pos: idbm@sun.ac.za of sr@sun.ac.za
Telefoon: +27 21 808 2758

Universiteit Stellenbosch Internasionaal: Kliëntedienssentrum
E-pos: interoff@sun.ac.za
Telefoon: +27 21 808 2565

US Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings

Nagraadse Finansiering: Prestige- en Privaat Beurse
Kontakpersoon: Me  Rhodene Amos 
E-pos: ramos@sun.ac.za 
Telefoon: +27 21 808 2908

Internasionale beurse van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding

Die Universiteit van Gent bied verskeie finansieringsgeleenthede: