International Office
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​Tygerberg Internasionaal​

Internasionale voorgraadse elektiewe studente​


Struktuur vir elektiewe gelde​​ 2024

Fooie vir 2024 sal bevestig word.​


Item​​​
GAG
ZAR14,130
Weeklikse opvoedingsteungeldeZAR1,000 / week
​HPCSA-gel​de​
Sal bevestig word in 2024​
​SANC-gelde​
​Sal bevestig word deur die SANC​


 • Die registrasiegeld is onmiddellik by aanvaarding van 'n elektief betaalbaar.
 • Die registrasiegeld sluit die volgende in:
   1. Geaffilieerde administratiewe gelde sluit internasionale registrasie‑ en diensgelde in
   2. Bykomende gelde:
    • Weeklikse opvoedingsteungelde (word aan die akademiese departement/afdeling toegewys)
    • Registrasie by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA) of die Suid‑Afrikaanse Raad op Verpleging (SANC)
    • Registrasie by die MIV/Vigs‑profilakse‑versekeringsfonds van die FGGW. Dit is by die diensgeld ingereken.
    • Toegang tot biblioteek‑ en kampusfasiliteite. Dit is by die diensgeld ingereken (bykomende drukdienste nie ingereken nie).
    • Toegang tot die rekenaarsentrum is by die diensgeld ingereken (bykomende drukdienste nie ingereken nie).
 • Verblyf- en vervoe​rkoste is nie deel van die elektiewe gelde nie en is vir die studente se eie rekening.

​​

Internasionale voorgraadse elektiewe studente word ná hul elektiewe as deel van die US se FGGW alumni beskou en sluit hulle by ’n dinamiese internasionale gemeenskap aan.​​​​