Ancient Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Prof Phlip Bosman


HonsBA Grieks & Semitiese Tale, BD, MA Grieks, PhD Nuwe Testament studie (Pret), BSc Inligtingstelsels (Unisa)

Professor

Onderrigspesialisasie

Antieke Grieks; Antieke Griekse Geskiedenis; Letterkunde en Kultuur

Navorsingspesialisasie

Antieke intellektuele tradisies (Sinisme); Aleksander die Grote; imperiale Griekse letterkunde (Filo, Plutargos, Lukianos)

Huidige navorsingsprojekte

Plutargos se Lewe van Aleksander, Intellektueel & Keiserryk in die Grieks-Romeinse Wêreld, Antieke Lewenskrywing

Akademiese diens/Gemeenskapsinteraksie

Voorsitter: Klassieke Vereniging van Suid-Afrika
Verteenwoordiger: Internasionale Plutargos Vereniging
Redakteur: (Miscellanea & Supplementa), Acta Classica

Toekennings

NNS-gegradeerde navorser (B), Unisa Kanseliersprys vir Uitnemendheid in Navorsing (2008, 2012)

Geselekteerde publikasies

 • Komend
  Bosman, P.R. (red.) Intellectual & Empire in Greco-Roman Antiquity. London: Routledge
 • 2017
  Bosman, P.R. (red.) Ancient Routes to Happiness. AClass. Suppl. 6. Pretoria: Classical Association of South Africa Tailored for school: A comparison of Lucian's Zeus rants and Zeus refuted'. In: Mixis - Le mélange des genres chez Lucien de Samosate, E. Marquis &  A. Billault (reds.). Paris: Demopolis.
  Value-added divination at Dodona. In: Prophets and Profits: Ancient Divination and its Reception, R.J. Evans (red.). London: Routledge.
  Greeks, Romans, and volks-education in the Afrikaanse Kinderensiklopedie. In: South Africa, Greece and Rome: Classical Confrontations, G. Parker (red.). Cambridge University Press.
  Ancient Cynicism: Elitist or for the masses? In: Mass & Elite in Antiquity, R.J. Evans (red.). London: Routledge (2017). 
         
 • 2016
  The Dodona bronze revisited. Acta Classica 59: 184-192.
 • 2015
  Ancient debates on autarkeia and our global impasse. Phronimon 16: 16-28.