Bedrag betaalbaar teen registrasie


Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2022:

​​

Voorgraads

Nagraads

Diploma

Eerste paaiement van Studiegeld

R15 212

R11 093

R11 093

Plus: (Indien van toepassing)

Eerste paaiement van Inwoningsgeld

R15 400

R15 400

R15 400

Totaal

R30 612

R26 493

R26 493


Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus -
 klik hier om na Stellenbosch Universiteit Internasionaal se webtuiste geneem te word. ​

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

Klik hier vir belangrike inligting rakende stuentegelde betaalbaar teen die datum van registrasie vir 2022

Klik hier​​ vir verdere inligting oor 2022​-gelde.