Aansoekgeld

 

'n Bedrag van R100 is betaalbaar by aansoek om toelating as student. (Hierdie bedrag is nie van toepassing op internasionale studente nie - klik hier om na die Universiteit Stellenbosch Internasionaal (US Internasionaal) se webtuiste geneem te word.)

 

Aansoekgeld is onder geen omstandighede terugbetaalbaar nie.