Aansoekgeld

 

'n Bedrag van R100 is betaalbaar by aansoek om toelating as student. 


Hierdie bedrag is nie van toepassing op die volgende groepe nie:


- Internasionale studente - klik hier om na die Stellenbosch Universiteit Internasionaal (SUI) se webtuiste geneem te word.

- Studente wat aansoek doen by die Universiteit Stellenbosch se Besigheidskool (USB). Doen navraag by: usbcom@usb.ac.za.

 

Aansoekgeld is onder geen omstandighede terugbetaalbaar nie.