​​​

Studiegeld

*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2022.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hieronder volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2022. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. U kan ook 'n kwotasie saamstel om 'n meer akkurate aanduiding te kry – verwys na die skakel bokant die tabel hieronder.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae bekend as Modulekoste , bereken volgens 2022-bedrae met die jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (doen navraag by akademiese departemente), ledegeld vir akademiese en ander verenigings (R20 - R5 671), PSO-gelde vir privaatstudente (R400), huisgelde vir koshuisstudente (R725) en parkeergelde is uitgesluit.

Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die Jaarboek 2023, Deel 3, Studentegelde waarin die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn.

'n Kopie van die Jaarboek is beskikbaar aanlyn.

Vra 'n meer gespesifiseerde Voorlopige Verklaring van Gelde / Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)