​​​

Studiegeld


 

*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2020.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hieronder volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2020. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. U kan ook ‘n kwotasie saamstel om 'n meer akkurate aanduiding te kry – verwys na die skakel bokant die tabel hieronder.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae bekend as Modulekoste en Programkoste (materiaal-, laboratorium- en reisgelde), bereken volgens 2020-bedrae met die jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (doen navraag by akademiese departemente), ledegeld vir akademiese en ander verenigings (R20 - R5 671), PSO-gelde vir privaatstudente (R371), huisgelde vir koshuisstudente (R638) en parkeergelde is uitgesluit.


Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die Jaarboek 2021, Deel 3, Studentegelde waarin die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn.

'n Kopie van die Jaarboek is beskikbaar aanlyn.

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Ve​rklaring van Gelde Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

KursusBeraamde bedrag in 2021
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)
  
BAR43 343
​BA in Menslike Hulpbronbestuur
​R48 037
​BA in Ontwikkeling en Omgewing
​R48 607
BA (Regsgeleerdheid)
R54 501
BA in Visuele Kunste R43 734
​BA in Sosio-Informatika 
​R42 771
​BA in Sportwetenskap
​R46 763
BA in Drama en Teaterstudie R44 448
BA in Musiek (BMus)
R48 915
​B in Maatskaplike werk
​R45 627
BEd (Internediere Fase Opvoedkunde)
BEd (Grondslagfase Opvoedkunde)
R48 977
R45 737

BScR55 997
​BSc in Aardwetenskap
R60 256
​BSc in Menslike en Lewenswetenskappe
R56 801
BSc Agric
R48 862
​BSc Agric in Wingerd en Wynwetenskappe
R53 179
BSc in Voedselwetenskap
R53 021
BSc in Bosbou en Houtwetenskappe 
R47 986
BAgric in Agribesigheidsbestuur
R47 504
BTh (Baccalaureus in Teologie)R45 106
BDiv (Baccalaureus in Divinitatis)
R52 062
LLB (Voorgraads)
R54 169
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1ste van 2-jr
R49 490
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1ste van 3-jr
R56 262
BCom
R44 940
BCom (Aktuariële Wetenskap)
R69 076
​BCom (Bedryfsielkunde)
R50 845
BCom (Regsgeleerdheid)
R57 293
​BCom (Wisk Wetenskappe)
R51 127
BRek I
R51 074 
BRekLLB
R60 139
Baccalaureus in Ingenieurswese R64 974
BSc in Fisioterapie
R53 522
BSc in Dieetkunde
R53 776
B in Arbeidsterapie
R55 484
B in Spraak- Taal- en Gehoorterapie
R50 206
​BVerplVerlosk
​​R48 706
MB ChB I
R71 203
MB ChB IIR71 203
MB ChB IIIR71 203
MB ChB IVR71 203
MB ChB V R87 283
MB ChB VIR68 296

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studiegeld vir 2021


 

​​ ​
​​