​​​

Studiegeld


*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2020.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hieronder volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2020. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. U kan ook ‘n kwotasie saamstel om 'n meer akkurate aanduiding te kry – verwys na die skakel bokant die tabel hieronder.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae bekend as Modulekoste en Programkoste (materiaal-, laboratorium- en reisgelde), bereken volgens 2020-bedrae met die jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (doen navraag by akademiese departemente), ledegeld vir akademiese en ander verenigings (R20 - R5 671), PSO-gelde vir privaatstudente (R371), huisgelde vir koshuisstudente (R638) en parkeergelde is uitgesluit.​

Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die Jaarboek 2021, Deel 3, Studentegelde waarin die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn.

'n Kopie van die Jaarboek is beskikbaar aanlyn.

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Ve​rklaring van Gelde / Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

Kursus

Beraamde bedrag in 2021
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)  

BA

R43 343

​BA in Menslike Hulpbronbestuur

​R48 037

​BA in Ontwikkeling en Omgewing

​R48 607

BA (Regsgeleerdheid)

R54 501

BA in Visuele Kunste

R43 734

​BA in Sosio-Informatika 

​R42 771

​BA in Sportwetenskap

​R46 763

BA in Drama en Teaterstudie

R44 448

BA in Musiek (BMus)

R48 915

​B in Maatskaplike werk

​R45 627

BEd (Internediere Fase Opvoedkunde)
BEd (Grondslagfase Opvoedkunde)

R48 977
R45 737

BSc

R55 997

​BSc in Aardwetenskap

​R60 256

​BSc in Menslike en Lewenswetenskappe

R56 801

BSc Agric

R48 862

​BSc Agric in Wingerd en Wynwetenskappe

​R53 179

BSc in Voedselwetenskap

R53 021

BSc in Bosbou en Houtwetenskappe 

R47 986

BAgric in Agribesigheidsbestuur

R47 504

BTh (Baccalaureus in Teologie)

R45 106

BDiv (Baccalaureus in Divinitatis)

R52 062

LLB (Voorgraads)

R54 169

LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1ste van 2-jr

R49 490

LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1ste van 3-jr

R56 262

BCom

R44 940

BCom (Aktuariële Wetenskap)

R69 076

​BCom (Bedryfsielkunde)

​R50 845

BCom (Regsgeleerdheid)

R57 293

​BCom (Wisk Wetenskappe)

​R51 127

BRek I

R51 074 

BRekLLB

R60 139

Baccalaureus in Ingenieurswese 

R64 974

BSc in Fisioterapie

R53 522

BSc in Dieetkunde

R53 776

B in Arbeidsterapie

R55 484

B in Spraak- Taal- en Gehoorterapie

R50 206

​BVerplVerlosk

​​R48 706

MB ChB I

R71 203

MB ChB II

R71 203

MB ChB III

R71 203

MB ChB IV

R71 203

MB ChB V

R87 283

MB ChB VI

R68 296​

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studiegeld vir 2021


 

​​ ​
​​