Studiegeld


 

*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2018.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hieronder volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2019. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. U kan ook ‘n kwotasie saamstel om 'n meer akkurate aanduiding te kry – verwys na die skakel bokant die tabel hieronder.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae bekend as Modulekoste en Programkoste (materiaal-, laboratorium- en reisgelde), bereken volgens 2018-bedrae met die jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (verwys na akademiese departemente), ledegeld vir akademiese verenigings (R50 - R5 565), PSO-gelde vir privaatstudente (R343), huisgelde vir koshuisstudente (R588) en parkeergelde is uitgesluit.


Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die Jaarboek 2019, Deel 3 (beskikbaar teen Desember 2018) waarin die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn.

'n Kopie van die Jaarboek 2019, Deel 3  is ook vanaf middel Desember 2018 beskikbaar by die Navrae-toonbank, Administrasie Gebou A, Ryneveldstraat, Stellenbosch, tel: +27 21 808-9111. 

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Ve​rklaring van Gelde Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

KursusBeraamde bedrag in 2019 
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)
  
BAR42 664
BA (Regsgeleerdheid)R50 544
BA in Visuele Kunste R41 558
B Drama en Teaterstudie R41 022
BMus
R45 845
BEd (Internediere Fase)
BEd (Grondslagfase)
R45 080
R42 270
BScR50 908
BSc AgricR45 941
BSc in VoedselwetenskapR48 934
BSc Bosbou & Houtwetenskap 
(1ste - 3de jaar, per jaar)
R46 470
BSc Bosbou & Houtwetenskap (4de jaar)R52 732
BTh R41 180
BDivR45 562
LLB (Voorgraads)R50 134
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1steR44 094
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1steR52 648
BComR44 863
BCom (Aktuariële Wet)R63 884
BCom (Regsgeleerdheid)R53 107
BRek I     |     BRek II
R47 170  |     R52 977
BRek III
R50 581
BRekLLBR55 552
BIng R59 167
BSc in FisioterapieR49 477
BSc in DieetkundeR49 658
B in ArbeidsterapieR50 738
B in Spraak- Taal- en GehoorterapieR46 503
MB ChB I
R65  736
MB ChB IIR65 736
MB ChB IIIR64 487
MB ChB IVR57 180
MB ChB V R80 664
MB ChB VIR62 599

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studiegeld vir 2019


 

​​ ​
​​