​​​
Akkommodasie vir studente met gestremdhede


Die Universiteit Stellenbosch oorweeg ook versoeke vir plasing in 'n koshuis op grond van fisiese gestremdhede wat mobiliteit beïnvloed en universiteitsverblyf noodsaak. Versoeke kan gerig word aan die Hoof: Koshuisplasings en per e-pos aan info@sun.ac.za met alle tersaaklike dokumentasie gestuur word.